Дисциплінарні проступки прокурора під час досудового розслідування: адвокат Олексій Горох

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів «Дисциплінарна відповідальність прокурора за проступки у кримінальному провадженні», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Олексій Горох, адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови Комітету з питань кримінального права та процесу НААУ, в огляді дисциплінарної практики детально розповів про дисциплінарні проступки прокурора під час досудового розслідування.

Лектор запропонував до знайомлення правничої спільноти рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з наступних питань:

  1. Початок досудового розслідування та визначення підслідності​ – Рішення № 202 дп-22 від 09.11.2022 р.

Фактичні обставини:

Кутовий Д. В., перебуваючи на посаді заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва, всупереч пунктам 3.2, 3.11, 3.12 Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури безпідставно прийняв до розгляду незареєстрований в ІС «СЕД» документ, а саме рапорт ДЗНД СБ України від 06 травня 2022 року, який не містив відомостей про протиправні дії конкретних осіб, місце, час та інші обставини кримінального правопорушення.

Вказаний рапорт відтворював окремі диспозиції частин вищезгаданих статей кримінального закону і не містив деталізації обставин вчинення кримінального правопорушення. До надходження вказаних рапортів та після цього не проведено жодної слідчої або процесуальної дії для перевірки достовірності викладеної у них інформації.

На підставі вказаного рапорта Кутовий Д. В. вніс відомості до ЄРДР за частиною четвертою статті 111-1 КК України, розпочавши кримінальне провадження.

Далі Кутовий Д. В. у порушення вимог статей 36, 216 КПК України, прийняв постанову від 06 травня 2022 року, доручивши розслідування цього кримінального провадження органу, неуповноваженому на здійснення такого розслідування – Подільському УП ГУНП у м. Києві.

Окрім цього, на підставі рапортів ДСР НП від 20 травня 2022 року та 23 травня 2022 року, які не містили конкретних відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, Кутовий Д. В. безпідставно вніс відомості до ЄРДР за частиною другою статті 110-2 КК України, розпочавши нові кримінальні провадження.

Далі Кутовий Д. В. доручив розслідування цих кримінальних проваджень Подільському УП ГУНП у м. Києві, яке, згідно з вимогами частини другої статті 216 КПК України, не мало таких повноважень.

Дисциплінарний проступок:

За таких обставин Комісія дійшла висновку про наявність у діях Кутового Д. В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону № 1697-VII (неналежне виконання службових обов’язків).

Рішення: притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти дисциплінарне стягнення у виді догани.

  1. Неповернення вилученого майнаРішення № 165дп-19 від 29.05.2019 р.

Фактичні обставини:

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2017 зобов’язано слідчого Генеральної прокуратури України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №_або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у ньому, негайно повернути ОСОБА-1 тимчасове вилучене майно.

Зазначена ухвала слідчого судді була листом направлена прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Коноводу В. В.

Відповідно до листа прокурора Коновода В. В. від 31.01.2018 останній фактично відмовив ОСОБА-1 у поверненні зазначеного вище майна.

З метою умисного невиконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2017 слідчий Бородій Я. В. звернувся до слідчого судді із заявою, яку слідчий Пахович М. М. підтримав під час її розгляду. Зокрема, слідчий просив роз’яснити ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2017, яка є чіткою і зрозумілою.

Заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді залишено без задоволення (ухвала від 17.01.2018).

Дисциплінарний проступок:

Ураховуючи рішення слідчих суддів та вимоги Кримінального процесуального кодексу України, Комісія доходить висновку, що в діях Бородія Я. В., Коновода В. В., Середи М. М. та Возного Ю. В. наявний дисциплінарний проступок, а саме невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків (ч. 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»).

Рішення: притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти дисциплінарне стягнення у виді догани.

  1. Втрата вилученого майна – Рішення № 40 дп-22 від 27.04.2022 р.

Фактичні обставини:

Прокурор Потужник Р. В. всупереч викладеним правовим нормам, як процесуальний керівник, не забезпечив виконання загальних завдань кримінального провадження, самоусунувся від ефективного нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування, що, серед іншого, стало причиною втрати арештованого майна та призвело до провадження слідства явно поза межами розумних строків.

Такі діяння підтверджуються сукупністю наведених та узгоджених між собою доказів і є поєднанням невиконання та неналежного виконання прокурором Потужником Р. В. службових обов’язків, тобто підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру».

Дисциплінарний проступок:

Такі діяння є поєднанням невиконання та неналежного виконання прокурором Потужником Р. В. службових обов’язків, тобто підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру».

Рішення: притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти у виді звільнення з органів прокуратури.

  1. Ігнорування клопотань адвоката – Рішення № 252дп-19 від 04.09.2019 р.

Фактичні обставини:

Своїми діями прокурор прокуратури Полтавської області Стовбун В. О. не виконав свого службового обов’язку, визначеного ст. 36 та 220 КПК України, а саме щодо розгляду клопотань сторін у кримінальному провадженні та скасування необґрунтованих постанов слідчих про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні, прийняття вмотивованих постанов про відмову у задоволенні клопотань. Ці можливості не пов’язані з посадою, що він обіймає, а належать до процесуальних повноважень прокурора, що визначені КПК України.

Дисциплінарний проступок:

У діях прокурора Стовбуна В. О. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме неналежне виконання службових обов’язків, що є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Рішення: притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти дисциплінарне стягнення у виді заборони строком на 3 місяці на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

  1. Вчинення (невчинення) дій в умовах конфлікту інтересів – Рішення № 46дп-19 від 13.02.2019 р.

Фактичні обставини:

Між прокурором Коцюрубою Є. М. та обвинуваченим ОСОБА-3 відбулась розмова, під час якої прокурор Коцюруба Є. М. підбурював обвинуваченого ввести в оману суд та зірвати розгляд кримінального провадження.

Суд вважав, що доводи представника потерпілого про наявність обставин, які викликають сумнів у неупередженості прокурора, або його особиста зацікавленість у результаті при розгляді кримінального провадження щодо ОСОБА-3 є обґрунтованими, підстави для відводу, які вказані у статті 77 КПК України, встановлені, тому заява про відвід підлягала задоволенню.

Дисциплінарний проступок:

Прокурор Коцюруба Є.В. підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності на підставі пункту 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме: одноразове грубе порушення правил прокурорської етики.

Рішення: притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк 6 місяців на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

  1. Вручення обвинувального акту – Рішення № 230дп-22 від 14.12.2022 р.

Фактичні обставини:

Прокурором Олефіренком С. В. порушено вимоги статті 293 КПК України, оскільки функцію із надання стороні кримінального провадження копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування фактично перекладено на слідчого, що Комісією кваліфіковано як неналежне виконання ним своїх службових обов’язків.

Стаття 293 КПК України є спеціальною нормою щодо пункту 4 частини другої статті 36 КПК України, якою прокурор уповноважений на надання слідчому доручень з питань прийняття процесуальних рішень та/або вчинення процесуальних дій.

Ураховуючи спеціальну норму КПК України та повноваження старшого групи у кримінальному провадженні № Олефіренка С. В., доручення на виконання вказаної процесуальної дії ним повинно було бути надано одному із членів групи прокурорів у цьому провадженні, але не було здійснено.

Дисциплінарний проступок:

Прокурор Олефіренко С. В. вчинив дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 1 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», а саме неналежне виконання службових обов’язків, що є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

Рішення: притягнення до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у виді догани.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.