Етичні аспекти у справах, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правничої допомоги адвокатом: Віктор Вовнюк

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів, які надають БВПД. Про етичні аспекти у справах, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правничої допомоги адвокатом, розповів Віктор Вовнюк, Голова секретаріату Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Лектор детально зупинився на аналізі підстав надання адвокатом правничої допомоги за дорученням, зазначивши, що адвокат, який співпрацює з БВПД, має право надавати правничу допомогу на підставі договору (контракту), укладеного з органом (установою) з надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Натомість такі документи як довіреність, ордер, доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, посвідчують повноваження адвоката на надання правничої допомоги та є похідними, які видаються при наявності договору в адвоката на надання правничої допомоги.

Віктор Вовнюк наголосив на важливості дотримання принципу пріоритету інтересів клієнта в діяльності адвоката, відзначивши, що адвокат, який надає БВПД на підставі доручення органу (установи) з надання БВПД, зобов’язаний:

 • І. Виходити з переваги інтересів особи, якій йому доручено надавати безоплатну правничу допомогу, перед своїми власними інтересами.
 • ІІ. Не спонукати особу до укладення договору про надання професійної правничої (правової) допомоги з ним особисто.
 • ІІІ. Не спонукати особу до укладення договору про надання професійної правничої (правової) допомоги з адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням чи іншим суб’єктом або адвокатом.

Крім того, як зазначив лектор, спонукання адвокатом особи (третіх осіб в інтересах цієї особи), якій він надає безоплатну правову допомогу, на укладання договору у цьому провадженні, а також з цих самих чи пов’язаних з ними обставинах, з ним особисто або з іншими особами, яких цей адвокат пропонує, – забороняється.

Правилами адвокатської етики передбачені загальні для всіх адвокатів підстави для відмови від прийняття доручення та ведення справи. У випадку, коли прийняття доручення або залучення для проведення окремої процесуальної дії через конкретні об’єктивні причини може потягнути порушення прав і законних інтересів клієнта чи зашкодити його позиції захисту, адвокат зобов’язаний відмовитися від здійснення захисту за дорученням.

Крім того, адвокат має право:

 • відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення;
 • відмовитись від прийняття доручення на захист клієнта в суді, якщо здійснював захист клієнта під час досудового розслідування на підставі договору або за дорученням органу (установи).

Адвокат зобов’язаний:

 • відмовитися від ведення справи, що не відповідає його рівню професійної компетенції;
 • відмовитися від ведення справи без участі та за згодою клієнта в ній іншого адвоката, який володіє необхідною компетенцією.

Адвокат за дорученням, який здійснював (здійснює) захист клієнта, не має права приймати доручення щодо цього ж клієнта у цьому провадженні, а також з цих самих, чи пов’язаних з ними обставинах.

Важливим принципом у діяльності адвоката, який надає БВПД, є принцип конфіденційності та дотримання адвокатської таємниці. Так, адвокат, який надає (надавав) БВПД, без письмової згоди особи, не має права передавати будь-яку інформацію, речі та документи, що містять адвокатську таємницю будь-яким особам. Інформацію, речі та документи адвокат має право, але не зобов’язаний, надавати:

 • – особам, які здійснюють дисциплінарне провадження;
 • – особам, які наділені правом проводити оцінку якості, повноти та своєчасності надання безоплатної правової допомоги;
 • – адвокату, якого надалі залучено на підставі договору або доручення для надання правової допомоги.

Адвокат, який надає БВПД, у випадку розірвання (припинення) договору про надання правничої допомоги або скасування доручення зобов’язаний:

 • повернути клієнту отримані від нього документи;
 • повернути клієнту документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення;
 • поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи (наданих послуг);
 • передати клієнту копії процесуальних документів, наявних в адвоката.

Зазначені вимоги не поширюється у разі розірвання договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов’язань, взятих на себе згідно з договором.

Окремо лектор зупинився на вимогах до гонорару адвоката, зауваживши, що адвокат, який надає безоплатну правничу допомогу, отримує винагороду виключно за рахунок держави у порядку та розмірах, встановлених законодавством, а тому такому адвокату заборонено отримувати від клієнта додаткові кошти за надану правничу допомогу на особистий рахунок.

Сфокусував увагу Віктор Вовнюк на участі адвоката за дорученням в окремій процесуальній дії, зазначивши, що з метою недопущення порушення прав підозрюваного/обвинуваченого, слідуючи Правилам адвокатської етики, адвокат обов’язково повинен:

 • невідкладно після отримання доручення вжити всіх можливих заходів щодо з’ясування, який саме адвокат (адвокати) представляє інтереси клієнта у цій справі;
 • негайно зв’язатися з цим адвокатом (адвокатами);
 • з’ясувати причини його (їх) відсутності;
 • з’ясувати особливості позиції надання професійної правничої (правової) допомоги адвокатом (адвокатами) у цій справі.

Адвокат під час участі в окремій процесуальній дії не має права відступати від позиції клієнта та основного адвоката (адвокатів) у цій справі.

Віктор Вовнюк запропонував на розгляд правничої спільноти тематичні рішення Ради адвокатів України:

 1. Рішення № 70 від 02 серпня 2022 року «Про затвердження роз’яснення щодо втручання органів БПД до правової позиції адвоката при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу»

Вибір конкретних форм та способів участі в слідчих і процесуальних діях, судових засіданнях у кримінальному провадженні належить до обсягу поняття «позиція адвоката по справі», втручання до якої заборонене відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Пряме чи опосередковане втручання органів БПД до позиції адвоката по справі, в тому числі у спосіб необґрунтованого надання переваг в оплаті в залежності від особистої участі в слідчих і процесуальних діях його клієнта, забороняється.

 1. Рішення № 159 від 16 грудня 2022 «Про затвердження роз’яснення щодо окремих аспектів збереження адвокатської таємниці в системі БПД»

Вимоги органів БПД до адвокатів про надання ними інформації про факт спілкування адвоката з клієнтом, зміст, спосіб, форма, засоби та інші властивості такого спілкування не ґрунтується на чинному законодавстві, оскільки така інформація входить до поняття «адвокатська таємниця».

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.