Якщо прокурор, який брав участь у суді першої інстанції та подав апеляційну скаргу, з об’єктивних причин не може виконувати своїх повноважень, то заступник прокурора згідно з ч. 4 ст. 36 КПК має право усунути недоліки такої апеляційної скарги: ККС ВС

Відповідно до ст.403 КПК право змінити та/або доповнити апеляційну скаргу має особа, яка її подала. Якщо прокурор, який брав участь у суді першої інстанції та подав апеляційну скаргу, з об’єктивних причин не може виконувати своїх повноважень, то заступник прокурора регіональної прокуратури згідно з ч.4 ст.36 КПК має право усунути недоліки такої апеляційної скарги.

Обставини справи: заступник начальника відділу прокуратури області, який брав участь у розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції за обвинуваченням ОСОБА_1у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК, не погодився з вироком у частині призначеного ОСОБА_1 покарання та подав апеляційну скаргу.

Ухвалою судді апеляційного суду апеляційну скаргу залишено без руху з підстав її невідповідності вимогам п. 2 ч. 2, ч. 6 ст. 396 КК. Крім того, суддя зазначив про надходження від захисника повідомлення про те, що прокурор, який брав участь у розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції, перебуваючи у відпустці, не мав права подавати апеляційну скаргу, що викликало у судді сумнів щодо дотримання приписів ч. 5 ст. 396 КК у частині підписання скарги особою, яка її подала.

Перший заступник прокурора прокуратури області на виконання вимог указаної ухвали судді подав змінену апеляційну скаргу, в якій наголосив на тому, що первісну апеляційну скаргу склав та підписав саме прокурор, який брав участь у суді першої інстанції,а направлено її було поштою до суду працівниками відділу прокуратури під час перебування останнього у відпустці.

Суддя апеляційного суду повернув апеляційні скарги, оскільки прокурор, який брав участь у суді першої інстанції, не усунув недоліки апеляційної скарги та не підтвердив свої повноваження на її подання, а апеляційну скаргу заступника прокурора прокуратури області подано після закінчення строку на апеляційне оскарження вироку, а питання про поновлення пропущеного строку не порушено.

В обґрунтування такого рішення суддя апеляційного суду зазначив, що положення ч.4 ст.36 КПК не передбачають надання першому заступнику керівника обласної прокуратури права на усунення недоліків апеляційної скарги прокурора прокуратури того ж рівня.

Позиція ККС: скасовано ухвалу судді апеляційного суду, якою повернуто апеляційні скарги першого заступника прокурора прокуратури області та прокурора, який брав участь у провадженні в суді першої інстанції, на вирок місцевого суду щодо ОСОБА_1, і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: ухвала судді апеляційного суду про повернення апеляційних скарг не відповідає вимогам КПК.

За загальним правилом, визначеним уст.403 КПК, право змінити та/або доповнити апеляційну скаргу має особа, яка її подала. Проте, з метою недопущенням випадків переривання здійснення прокуратурою функції підтримання публічного обвинувачення в суді, зокрема, у разі неможливості виконання з об’єктивних причин своїх повноважень конкретно визначеним у кримінальному провадженні прокурором,вказане правило має винятки. Так, згідно з ч. 4ст. 36 КПК Генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, їх перші заступники та заступники мають право доповнити, змінити або відмовитися від апеляційної скарги, внесеної ними, керівниками, першими заступниками чи заступниками керівників або прокурорами прокуратур нижчого рівня.

Як убачається з матеріалів справи, з апеляційною скаргою на вирок суду першої інстанції до апеляційного суду звернувся прокурор у кримінальному провадженні, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції. Встановивши невідповідність змісту апеляційної скарги вимогам ст.396 КПК, суддя апеляційного суду залишив апеляційну скаргу без руху, надавши прокурору строк на усунення недоліків. Протягом встановленого строку на виконання ухвали зі зміненою апеляційною скаргою звернувся перший заступник прокурора прокуратури області, який за посадою є прокурором вищого рівня.

Таким чином, з огляду на приписи ст. 393, ч. 4 ст. 36 КПК заступник керівника обласної прокуратури має право усунути недоліки апеляційної скарги прокурора, який брав участь у суді першої інстанції.

Допущені апеляційним судом порушення вимог кримінального процесуального закону згідно з ч. 1 ст. 412 КПК є істотним, оскільки перешкодили ухваленню законного та обґрунтованого судового рішення.

Детальніше з текстом постанови ВС від 10.11.2020 у справі No308/537/15-к (провадження No51-3977км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/92870346