Якщо відмова від апеляційної скарги подана прокурором до виходу суду в нарадчу кімнату, то суд повинен прийняти рішення щодо неї одразу після її надходження, подання або оголошення в судовому засіданні

Залишення цього питання без вирішення до моменту виходу суду до нарадчої кімнати є істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства.

Обставини справи: за вироком місцевого суду ОСОБА_1 виправдано за ч. 1 ст. 306, частинами 1, 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27 – ч. 3 ст. 307 КК та засуджено за ч. 2 ст. 309, за ч. 1 ст. 311 КК. Цим же вироком засуджено ОСОБА_2 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК, ОСОБА_3
– кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК, а ОСОБА_4 – за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК та призначено їм покарання.

На цей вирок прокурор подав апеляційну скаргу. Протягом усього апеляційного
розгляду прокурори підтримували апеляційну скаргу, а також висловили свою
позицію у судових дебатах. Після проведення судових дебатів, перед наданням
обвинуваченим останнього слова, заступник керівника обласної прокуратури подав до суду заяву про відмову від апеляційної скарги, вказавши, що необхідність у підтриманні апеляційної скарги прокурора відпала. Апеляційний суд не прийняв відмову прокурора від апеляційної скарги, вказавши, що відмова від апеляційної скарги була подана вже після завершення апеляційного розгляду.

Апеляційний суд скасував вказаний вирок у частині виправдання ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27 – ч. 3 ст. 307 КК та визнання ОСОБА_4 винуватим за ч. 2 ст. 309 КК. ОСОБА_1 засуджено за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 311 КК. Також засуджено ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК; ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК; ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 307 КК. Апеляційний суд вироком вирішив ряд питань, передбачених КПК.

У касаційній скарзі захисник в інтересах ОСОБА_1 вказує на те, що судами
першої та апеляційної інстанцій було допущено ряд порушень кримінального
процесуального законодавства, серед яких – неприйняття апеляційним судом
належної відмови прокурора від апеляційної скарги.

Позиція ККС: скасовано вирок апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС, перевіривши матеріали кримінального провадження та наведені у касаційній скарзі доводи, дійшла висновку про наявність підстав для її задоволення, оскільки порушення кримінального процесуального законодавства, допущені апеляційним судом, є істотними.

Колегія суддів ККС вважає, що апеляційному суду перед виходом до нарадчої
кімнати необхідно було вирішити питання щодо поданої прокурором відмови від апеляційної скарги, і апеляційний суд, залишивши це питання без вирішення до виходу до нарадчої кімнати, не дотримався положень ч. 1 ст. 403 КПК.

Колегія суддів ККС зазначає, що суд не наділений повноваженнями оцінювати
підстави для відмови сторони від апеляційної скарги і, як і у випадку вчинення інших дій сторонами, має дотримуватися принципу диспозитивності. Суд не може прийняти рішення про вчинення більш тяжкого злочину особою навіть тоді, коли фактичні обставини справи призводять суд до такої кваліфікації, а має виходити із позиції сторони обвинувачення. Також відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення, за певними винятками, тягне за собою закриття кримінального провадження, незалежно від переконання суду у безпідставності такої відмови.

Наявність або відсутність підстав для відмови від апеляційної скарги, аргументованість такого рішення, дотримання вимог чинного кримінального
процесуального законодавства при цьому, може бути предметом оцінки дій
прокурора у порядку дисциплінарної процедури за наявності відповідних підстав.

Тому якщо відмова від апеляційної скарги подана прокурором до виходу суду в нарадчу кімнату, то суд повинен прийняти рішення щодо неї одразу після її надходження, подання або оголошення в судовому засіданні.

У справі висловлено окрему думку.

Детальніше з текстом постанови від 23.11.2021 у справі No 554/690/17 (провадження No 51-1841км21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/101404854

З окремою думкою можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/101361185