Щодо можливості подання захисником змін та доповнень до апеляційної скарги, яка була раніше подана засудженим, а також щодо повноважень касаційного суду переглядати ті доводи сторони, які не оскаржувалися

Обставини справи

Засуджений оскаржив вирок суду першої інстанції до апеляційного суду, посилаючись лише на суворість призначеного покарання. Згодом він звернувся до адвоката, і той подав до апеляційного суду зміни до апеляційної скарги свого клієнта, які містили доводи, що стосувалися істотного порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність. Суд апеляційної інстанції під час розгляду отримав підтвердження засудженого, що він знайомий зі змістом поданих змін і підтримує їх, і заслухав захисника щодо доводів, викладених у змінах до апеляційної скарги. Однак в своїй ухвалі, пославшись на ч. 3 ст. 403 КПК, суд зазначив, що він не приймає зміни до скарги, подані захисником, і відповідно, не розглянув викладених в них доводів, а обмежився розглядом доводів апеляційної скарги засудженого щодо невідповідності покарання.

Позиція ККС

Кримінальне провадження передано на розгляд ВП.

Підстава передачі кримінального провадження на розгляд ВП

Наявність виключних правових проблем щодо того, чи може захисник подавати зміни та доповнення до апеляційної скарги, раніше поданої засудженим, та необхідність відступити від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВП від 12.09.2018 (справа № 523/6472/14-к), а також про те, що поставлені у касаційних скаргах питання мають вирішуватися судом касаційної інстанції незалежно від того, чи ставили їх сторони перед судами попередніх інстанцій.

Позиція колегії суддів стосовно вирішення виключних правових проблем

На думку колегії суддів, щодо першої проблеми, яку ця колегія вважає виключною, законодавець, вживаючи вираз «особа, яка подала скаргу» мав на увазі саме незамінного учасника процесу, незалежно від того подала така особа скаргу самостійно чи доручила це своєму представнику, а щодо другої проблеми – що ст. 424 в сукупності та взаємозв’язку зі статтями 22, 26, 404 КПК не надає касаційному суду повноваження розглядати питання, які не було розглянуто судами першої та апеляційної інстанцій, якщо сторона мала можливість їх поставити і не поставила перед відповідними судами в належний час та спосіб. Тому колегія суддів вважає, що в задоволенні касаційної скарги в цій частині має бути відмовлено саме на підставі невичерпання стороною можливостей заявити про це порушення в судах першої та апеляційної інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС

Щодо першої проблеми, яку колегія суддів ККС вважає виключною, то в судовій практиці ч. 3 ст. 403 КПК тлумачиться так, що доповнення чи зміни може подавати лише та особа, яка подала первісну скаргу (ухвала ККС від 20.02.2019 у справі № 310/419/18, постанова ККС від 20.06.2018 у справі № 303/3779/16-к).

Колегія суддів ККС вважає, що роль представника в провадженні є похідною, адже, на відміну від незамінного учасника процесу (підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, потерпілого), він може бути замінений у будь-який час. Залучення адвоката учасником процесу і його дії на виконання доручення свого клієнта не перетворюють адвоката на самостійну, незалежну від доручення засудженого (чи обвинуваченого) фігуру в процесі. Скарга чи інший процесуальний документ, поданий захисником, є фактично скаргою чи документом його клієнта, поданим за його дорученням представником, оскільки будь-яка процесуальна дія створює юридичні наслідки саме для обвинуваченого чи засудженого, а не для його захисника.

У разі, якщо висновок апеляційного суду про неможливість захиснику на виконання доручення свого клієнта доповнювати або змінювати апеляційну скаргу останнього є правильним, постає питання про повноваження касаційної інстанції розглядати доводи, які суд апеляційної інстанції відмовився розглядати і які, таким чином, не були предметом апеляційного перегляду. Перед ВП вже ставилося подібне питання, і вона у постанові від 12.09.2018 у справі № 523/6472/14-к зробила висновок, що поставлені у касаційних скаргах питання мають вирішуватися судом касаційної інстанції незалежно від того, чи ставили їх сторони перед судами попередніх інстанцій.

Однак у рішенні ВП від 18.01.2023 у справі № 488/2807/17 зроблено протилежний висновок, що оскільки один з учасників провадження не оскаржував рішення першої інстанції в апеляції, то перегляд цього рішення за його касаційною скаргою неможливий. З таким рішенням погоджується колегія суддів ККС, яка передала кримінальне провадження на розгляд ВП.

Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 18.07.2023 у справі №304/1035/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112345172