Касовий звіт про виплату соціальної субсидії є офіційним документом та може бути предметом складу правопорушення за ст. 366 КК

Привласнення грошових коштів, призначених на виплату соціальної субсидії, начальником відділення поштового зв’язку, який одночасно виконував обов’язки листоноші, не виключає кваліфікації дій обвинуваченого як привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК).

Обставини справи: ОСОБА_1, начальник відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта», шляхом складання завідомо неправдивого касового звіту
привласнила грошові кошти у розмірі 7478,69 грн, призначені на виплату соціальної субсидії трьом особам, та надала його до дирекції АТ «Укрпошта».

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду
ОСОБА_1 визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366
та ч. 2 ст. 191 КК.

За ухвалою апеляційного суду змінено вирок місцевого суду в частині
призначеного покарання, в решті вирок місцевого суду залишено без зміни.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: щодо доводів касаційної скарги захисника ОСОБА_1 з приводу того, що підроблений касовий звіт не є офіційним документом у розумінні ст. 366 КК, а є бухгалтерським документом, який стосується порядку
ведення бухгалтерського обліку, колегія суддів ВС зазначила наступне.

Ураховуючи дефініцію поняття «офіційний документ» у примітці ст. 358 КК,
касовий документ відповідає ознакам офіційного документа, виходячи з наступного.

Наказом міністерства інфраструктури України затверджено статут АТ «Укрпошта». Відповідно до п. 12.8 статуту генеральний директор видає накази
та розпорядження з питань діяльності товариства. Наказом в.о. генерального
директора ПАТ «Укрпошта» від 11.06.2018 No 720 затверджено Інструкцію про
здійснення касових операцій у ПАТ «Укрпошта» (далі — Інструкція), додатком до якої є касовий звіт (форма No 130), де визначено форму та реквізити такого звіту. Відповідно до п. 4.8 Інструкції усі касові операції, що проводяться працівниками відділу поштового зв’язку протягом робочого дня (зміни), відображаються у касовій довідці та у касовому звіті.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що складений ОСОБА_1
касовий звіт за формою відповідає додатку до Інструкції і містить всі визначені
реквізити.

Також не є обґрунтованими доводи скарги про те, що касовий звіт з наявною
недостовірною інформацією не був виданий, оскільки не виходив за межі установи «Укрпошта». Як указав суд апеляційної інстанції, чого не заперечувала і сама засуджена, ОСОБА_1 передала касовий звіт іншій особі, дирекції АТ «Укрпошта», таким чином видавши завідомо неправдивий документ. Із цим висновком апеляційного суду погоджується і колегія суддів ВС.

ККС убачає необґрунтованими твердження сторони захисту в касаційній скарзі
про те, що ОСОБА_1 заволоділа коштами, виконуючи лише обов’язки листоноші,
і не використовувала своїх повноважень начальника відділення поштового зв’язку для заволодіння коштами. Зазначені доводи також були предметом перевірки апеляційного суду, який вказав, що відповідно до посадової інструкції начальника відділення поштового зв’язку та договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також була матеріально-відповідальною особою.

Зокрема, відповідно до пунктів 2.9, 4.1.3 посадової інструкції ОСОБА_1 як начальник відділення поштового зв’язку забезпечувала та контролювала
виплату пенсії та допомоги; забезпечувала облік і збереження грошових коштів
та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами
правил та інструкцій, надання звітності до центру поштового зв’язку у встановлені строки; несла персональну відповідальність згідно із законодавством про працю за схоронність грошових сум. З огляду на це виконання нею одночасно обов’язків листоноші не відмежовує її від виконання й зазначених вище обов’язків начальника відділення. Враховуючи викладене, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку, що ОСОБА_1 заволоділа грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем щодо збереження та видачі коштів.

Детальніше з текстом постанови ВС від 05.07.2021 у справі No 659/1228/19 (провадження No 51-1496км21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98170667