Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив колабаранта на 15 років позбавлення волі: ч. 7 ст. 111-1 КК

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді – ОСОБА_1 ,

за участю секретаря – ОСОБА_2 ,

прокурора – ОСОБА_3 ,

захисника – ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Луцьку в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42022132580000081,що надійшов з Волинської обласної прокуратури, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Владивосток Приморського краю РФ, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

– у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

Так, Верховною Радою України Радянської Соціалістичної Республіки схвалено 24.08.1991 «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюються на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

До системи адміністративно територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема Луганська область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст.ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішується виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотиви зазначеного умислу стали: євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і Збройних Сил РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо розташування Чорноморського флоту РФ на території України в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та Збройних Сил РФ вирішили досягнути шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців Збройних Сил РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканості України, незаконної зміни меж території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил РФ (далі ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов`язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Вказаний план у повній мірі відповідав та був розроблений з урахуванням принципів та підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка в подальшому отримала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської діяльності.

У березні квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдо державного утворення «Луганська народна республіка» (далі «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками РФ з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовані підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінетів Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ володимир путін, а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч нормам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вказаного наказу, військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

У свою чергу, указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 № 141/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23.08.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», від 12.05.2015 за № 389-VIII, органи державної влади здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною 3 статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 за № 389-VIII, військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декільком населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом.

Частиною 1 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 за № 389-VIII передбачено, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 за № 3781-ХІІ, правоохоронні органи органи прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до положень ст.ст. 1, 4, 5, 7 Закону України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014 , прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Організація та діяльність прокуратури України, статус прокурорів визначаються Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Систему прокуратури України становлять: Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 24.02.2022 селище міського типу Марківка Старобільського району Луганської області захоплено збройними формуваннями держави агресора та незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

Водночас, всупереч зазначеним вище положенням Конституції та законів України, указом голови т.зв. «ЛНР» від 03.03.2022 УТ-125/22 створена адміністрація Марківського району Луганської Народної Республіки.

Указом генерального прокурора т.зв. «ЛНР» від 04.03.2022 «О создании прокуратур» в кордонах території «ЛНР», створено прокуратуру Марківського району т.зв. «ЛНР».

У ході розвитку подій, пов`язаних з військовою агресією РФ та окупацією населених пунктів Луганської області, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, водночас сповідуючи ідеї військово-політичного керівництва Російської Федерації щодо політичної, ідеологічної, національної нетерпимості та ненависті до української нації і державності, підтримуючи антиукраїнські рухи, спрямовані на відокремлення від України частини її території та населення, та агресивну ідеологічну мотивацію, включаючи роздмухування такої мотивації в інших, а також з корисливих мотивів та хибного почуття кар`єризму, в травні 2022 року вирішив використати факт встановлення окупаційної влади на території Марківської територіальної громади у своїх особистих інтересах, обійнявши посаду в незаконно створеному органі, наділеному функціями незаконного правоохоронного органу так званій прокуратурі.

Зокрема, ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з представниками держави-агресора, її збройних формувань та окупаційної адміністрації держави агресора щодо співпраці до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території Луганської області та встановлення окупаційних органів влади на цій території, поширення окупаційною владою інформаційної діяльності з цього приводу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добровільно погодився на пропозицію таких представників на зайняття адміністративної посади в незаконно створеному псевдо правоохоронному органі «прокуратурі Марківського району ЛНР» та відповідно в травні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, добровільно зайняв в указаному незаконному правоохоронному органі посаду «заместителя прокурора Марковского района Генеральной прокуратуры «ЛНР» (мова оригіналу), що діє на території Марківської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, обвинувачений  ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні обставини, визначенні в обвинувальному акті підтримав у повному обсязі, в обґрунтування винуватості обвинуваченого зазначив, що показання свідка ОСОБА_6 та подані письмові докази підтверджують протиправність злочинних дій ОСОБА_5 , а кваліфікація кримінального правопорушення є вірною для того, щоб довести винуватість останнього у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.7ст.111-1КК України, поза розумним сумнівом.

Відтак, прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 просив суд визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 15 (п`ятнадцять) років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної чи комунальної власності на строк 15 (п`ятнадцять) років, з конфіскацією усього належного на праві приватної власності майна.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого ОСОБА_5 (in absentia), який показань суду не надавав, та будь-яких клопотань від останнього на адресу суду також не надходило.

Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області 29.12.2022 постановлено здійснювати спеціальне судове провадження за обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_5 у судові засідання, а також інформація про процесуальні документи надсилались та публікувались відповідно до вимог ст. 323 КПК України.

Судом вживалися заходи для виклику обвинуваченого ОСОБА_5 для забезпечення доступу до правосуддя, у зв`язку із чим останній викликався в судові засідання в порядку ст. 323 КПК України. Повістки про виклик опубліковувалися у засобахмасової інформаціїзагальнодержавної сферирозповсюдження,а саме угазеті «Урядовий кур`єр», на офіційному веб-сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області, а також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Таким чином, суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_5 , який в свою чергу повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої обвинувачений над собою не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про його наміри на ухилення від кримінальної відповідальності.

У той же час, ухилення обвинуваченого ОСОБА_5 від правосуддя, суд оцінює як реалізацію останнім його невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п. «g» п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Водночас, дане кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що ОСОБА_5 , можливо, не мав прямого умислу на вчинення кримінального правопорушення, що йому інкримінується, а лише, на його думку, бажав професійно реалізуватись за рахунок того, що більш успішні категорії населення залишити тимчасово окуповані території. Крім того, на думку захисника, здійснюючи судовий розгляд у відсутності ОСОБА_5 неможливо встановити чи вчинені його дії у стані крайньої необхідності, під впливом фізичного або психологічного примусу, а також, що дане діяння вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.

Враховуючи наведене, суд вважає, що стороною обвинувачення та судом вживалися достатні заходи щодо дотримання прав обвинуваченого ОСОБА_5 на захист та доступ до правосуддя, з урахуванням здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, тобто у добровільномузайнятті громадяниномУкраїни посадив незаконнихправоохоронних органах,створених натимчасово окупованійтериторії,повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_6 суду пояснила, що вона працює на посаді оперативного працівника УСБУ у Волинській області і, згідно доручення слідчого УСБУ у Волинській області щодо встановлення обставин кримінального провадження, нею проведено ряд пошукових і контр диверсійних заходів щодо громадянина ОСОБА_5 , під час проведення яких з мережі інтернет було встановлено, що ОСОБА_5 зайняв посаду заступника прокурора в незаконно створеному правоохоронному органі Макарівська прокуратура ЛНР. Вказала, що дана інформація підтверджується публікаціями з соціальних мереж «Instagram», «Telegram» та «Вконтакте», на яких зображено ОСОБА_5 , який брав участь в урочистих заходах присвячених дню Росії, дню т.зв. «ЛНР» та інших заходах, як «заместитель прокурора Марковского района Генеральной прокуратуры «ЛНР».

Окрім показань свідка ОСОБА_6 , винність ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, об`єктивно підтверджується також і іншими доказами дослідженими безпосередньо у кримінальному провадженні.

Так, з даних, що містяться в протоколі огляду від 06.07.2022 з доданими фототаблицями та диском, вбачається, що прокурор у кримінальному провадженні прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провів слідчу (розшукову) дію огляд публікацій на багатоплатформовому клауд-мессенджеру «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відеозапис, який розміщений 10.05.2022, на якому зафіксовані особи, які йдуть під музику «марш «Тріумф переможців» з прапорами Російської Федерації, т.зв. ЛНР та червоного кольору з комуністичною символікою з поєднаним серпом та молотом та георгіївськими стрічками, а також публікація, яка розміщена 11.05.2022, на якій відображені особи в камуфльованому одязі та «георгіївськими» стрічками, троє з яких тримають в руках прапори, та є напис «Жителей Марковки просим поделиться информацией о лицах кто на фото и которые перешли на сторону окупантов. Будем благодарны. Пишите на чат бот все анонимно» (мовою оригіналу), та напис «ЗРАДНИК». Вказані публікації записані на матеріальний носій інформації CD-R диск «Alerus 700 MB/80min».

Протоколом огляду від 18.08.2022 зафіксовано проведення слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляд оптичного диску формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, а саме додатку 2 до протоколу огляду від 06.07.2022, на якому містяться файли, що збережені в ході проведення прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 огляду від 06.07.2022.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 від 18.08.2022 оптичний диск формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, визнано документом у кримінальному провадженні №42022132580000081 від 21.06.2022 та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

З протоколу огляду від 07.07.2022 з доданими фототаблицями та диском, встановлено, що прокурор у кримінальному провадженні прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провів слідчу (розшукову) дію огляд публікації на інтернет сторінці (сайті) «Instagram» користувача: Генеральної прокуратури ЛНР (gp_lpr), яка розміщена 01.06.2022, із наступним змістом: «Работники прокуратуры Марковского района ЛНР поздравили с Международным днем защиты детей воспитанников многодетной приемной семьи Журавлевых, которым передали продукты питания и сладости. Глава многодетной приемной семьи обратился к Генеральному прокурору ЛНР с благодарственным письмом, в котором указал, что после его обращения в прокуратуру района по вопросам реализации его прав на получение ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях, приемная семья была поставлена на учет в отделе труда и социальной защиты населения Администрации Марковского района ЛНР и им обеспечены соответствующие выплаты на содержание приемных детей. Заявитель отметил профессионализм и отзывчивость работников прокуратуры Марковского района. #гплнр #генпрокуратура #новостигенеральнойпрокуратурылнр» (мовою оригіналу). Також на даній публікації зображені три особи в камуфльованому одязі (двоє чоловіків та одна жінка), чоловіки, жінка та діти. Вказана публікація записана на матеріальний носій інформації CD-R диск «Alerus 700 MB/80min».

Відповідно до протоколу огляду від 18.08.2022 зафіксовано проведення слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляд оптичного диску формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, а саме додатку 2 до протоколу огляду від 07.07.2022, на якому містяться файли, що збережені в ході проведення прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 огляду від 07.07.2022.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 від 18.08.2022 оптичний диск формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, визнано документом у кримінальному провадженні №42022132580000081 від 21.06.2022 та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Протоколом огляду від 08.07.2022 з доданими фототаблицями та диском, зафіксовано, що прокурор у кримінальному провадженні прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провів слідчу (розшукову) дію огляд публікації на багатоплатформовому клауд-мессенджеру «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розміщена 12.06.2022, із наступним змістом: «12 июня 2022 г. в 17:00 в районному ДК пгт Марковка состоялся концерт посвященный празднику «Дню России». По традиции вначале концерта звучал гимн ЛНР. С поздравлением выступил и.о. Главы Администрации Марковского района Луганской Народной Республики ОСОБА_9 , заместитель прокурора Марковського района Луганской Народной Республики, Юрист второго класса ОСОБА_10 . В честь праздника «Дня России» прозвучал гимн Российской Федерации. В программе концерта звучали песни которые воспевали Россию, танцы, было немного юморных стихов в исполнении ОСОБА_11 . Заключительным номером концерта звучала песня «Живи страна!» в исполнении Виктории Клименко.» (мовою оригіналу). Також, вказаним оглядом зафіксовано, що на фрагменті відеозапису (всього відеозапис тривалістю 6 хв. 58 сек.) в період часу 03:04 та 03:33 на сцену вийшла жінка, яка сказала: «для праздничного поздравления приглашаются, исполняющий обязанности главы администрации Марковского района луганской народной республики ОСОБА_12 , заместитель прокурора Марковского района луганской народной республики, юрист второго класса ОСОБА_13 » (мовою оригіналу). Крім цього, зафіксовано, що на фрагменті відеозапису в період часу 03:28 та 03:35 на сцену вийшли дві особи чоловічої статі. Чоловік, який вийшов на сцену на фрагменті відеозапису о 03:35, одягнутий в камуфльований одяг. На правому рукаві знаходиться шеврон зеленого кольору, на лівому шеврон чорного кольору з позначенням букви «Z» білого кольору, на поясі кобура чорного кольору, в якій є пістолет марки ПМ. Водночас, оглядом зафіксовано, що на фрагменті відеозапису в період часу 05:57 та 06:58, особа чоловічої статі в камуфльованому одязі на сцені сказав: «уважаемые жители Марковского района, гости и жители луганской народной республики, от себя лично и от работников органов прокуратуры луганской народной республики поздравляю вас всех с днём России. Опираясь на демократию, гражданскую свободу и справедливость Россия поддерживает в сфере граждан независимо от их местонахождения, отношение к религии и их убеждений. С проведением специальной операции, военной операции по демилитаризации и денацификации в Украине, жители Донбасса ощутили эту поддержку в полной мере. Сотни тысяч тонн гуманитарной помощи, признании наших документов, тысячи интеграционных мероприятий ведут нас к главой цели, единение к исторической родине России. В этот праздничный день желаю каждому жителю луганской народной республики, жителю Российской Федерации, мира, добра, процветания, а также сил для новых великих свершений во благо отечества. С праздником, с днём России.» (мовою оригіналу). Вказана публікація записана на матеріальний носій інформації CD-R диск «Alerus 700 MB/80min».

З протоколу огляду від 18.08.2022 вбачається, що слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено огляд оптичного диску формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, а саме додатку 2 до протоколу огляду від 08.07.2022, на якому містяться файли, що збережені в ході проведення прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 огляду від 08.07.2022.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 від 18.08.2022 оптичний диск формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, визнано документом у кримінальному провадженні №42022132580000081 від 21.06.2022 та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

З відомостей, що містяться в протоколі огляду від 12.07.2022 з доданими фототаблицями та диском, вбачається, що прокурор у кримінальному провадженні прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провів слідчу (розшукову) дію огляд публікації на Інтернет сторінці (сайті) користувача: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (gplnr.su), яка розміщена 12.05.2022 під назвою: «Роботники прокуратуры Марковского района ЛНР приняли участие в праздничном мероприятии, по священному празднованию государственного празника Дня Луганской Народной Республики (ФОТО)» (мовою оригіналу), із наступним змістом: «И.о. прокурора Марковского района ЛНР, совместно с и.о. начальника следственного отдела следственного Управления по Марковскому району ГП ЛНР приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном празднованию государственного праздника Дня Луганской Народной Республики. Поздравив жителей и гостей Марковского района ЛНР, работники прокуратуры совместно с и.о. Главы Администрации района возложили цветы к Мемориалу Героям Советского Союза и Социалистического Труда. Прокуратура Марковского района Пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР» (мовою оригіналу). Також, в ході огляду встановлено, що на фотозображенні даної публікації зображені особи чоловічої статі в костюмах та камуфльованому одязі з «георгіївськими стрічками» та з автоматичною зброєю АК. Вказана публікація записана на матеріальний носій інформації CD-R диск «Alerus 700 MB/80min».

Відповідно протоколу огляду від 18.08.2022 зафіксовано проведення слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляд оптичного диску формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, а саме додатку 2 до протоколу огляду від 12.07.2022, на якому містяться файли, що збережені в ході проведення прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 огляду від 12.07.2022.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 від 18.08.2022 оптичний диск формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, визнано документом у кримінальному провадженні №42022132580000081 від 21.06.2022 та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

З протоколу огляду від 12.07.2022 з доданими фототаблицями та диском, встановлено, що прокурор у кримінальному провадженні прокурор Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провів слідчу (розшукову) дію огляд публікації на інтернет сторінці (сайті) користувача: ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (gplnr.su), яка розміщена 13.06.2022 під назвою: «Роботники прокуратуры Марковского района ЛНР приняли участие в праздничном мероприятии по случаю Дня России (ВИДЕО)» (мовою оригіналу), із наступним змістом: «В Марковском районе ЛНР, 12 июня 2022 года, проведен праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России, в ходе которого, и.о. заместителя прокурора Марковского района совместно с и.о. Главы Администрации Марковского района поздравили жителей и гостей района с Днем России. «Жители Донбасса ощутили поддержку Российской Федерации. Гуманитарная помощь, восстановление инфраструктуры, многие интеграционные мероприятия ведут нас к главной цели единению с исторической Родиной Россией» отметил и.о. заместителя прокурора района, пожелав каждому жителю Российской Федерации и Луганской Народной Республики в этот праздничный день мира, добра и процветания, сил для новых великих свершений на благо Отечества. Прокуратура Марковского района Пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР» (мовою оригіналу). Крім цього, на відеозапису (тривалістю 1 хв. 04 сек.) зафіксовано, що на сцені знаходяться дві особи чоловічої статі. Один чоловік одягнутий в сорочку білого кольору та штани темного кольору, другий в камуфльований одяг, на правому рукаві знаходиться шеврон зеленого кольору, на лівому шеврон чорного кольору з позначенням букви «Z» білого кольору, на поясі є кобура чорного кольору, в якій є пістолет марки ПМ. Також, зафіксовано, що на фрагменті відеозапису в період часу 00:00 та 00:55, особа чоловічої статі в камуфльованому одязі на сцена сказав: «от себя лично и от работников органов прокуратуры луганской народной республики поздравляю вас всех с днём России. Опираясь на демократию, гражданскую свободу и справедливость Россия поддерживает в сфере граждан независимо от их местонахождения, отношение к религии и их убеждений. С проведением специальной операции, военной операции по демилитаризации и денацификации в Украине, жители Донбасса ощутили эту поддержку в полной мере. Сотни тысяч тонн гуманитарной помощи, признании наших документов, тысячи интеграционных мероприятий ведут нас к главой цели, единение к исторической родине России. В этот праздничный день желаю каждому жителю луганской народной республики, жителю Российской Федерации, мира, добра, процветания, а также сил для новых великих свершений во благо отечества. С праздником, с днём России» (мовою оригіналу). Вказана публікація записана на матеріальний носій інформації CD-R диск «Alerus 700 MB/80min».

Протоколом огляду від 18.08.2022 зафіксовано проведення слідчим СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, огляду оптичного диску формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, а саме додатку 2 до протоколу огляду від 12.07.2022, на якому містяться файли, що збережені в ході проведення прокурором Марківського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 огляду від 12.07.2022.

Постановою слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 від 18.08.2022 оптичний диск формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ, визнано документом у кримінальному провадженні №42022132580000081 від 21.06.2022 та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Згідно протоколу огляду електронної сторінки від 18.08.2022 з доданим диском встановлено, що слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , за участю спеціаліста ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провела огляд сайту незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території «Генеральной прокуратуры Луганской народной республики» (http://gplnr.su) під час якого виявлено публікацію: «Начала свою деятельность прокуратура Марковского района Луганской Народной Республики (ФОТО, ВИДЕО)» (мовою оригіналу), яка розміщена ІНФОРМАЦІЯ_5 та складається із відеозапису, розміщеного на відеохостингу «Youtube», двох фотографій та тексту, яку записано на оптичний диск марки «TECH_LV», формату «DVD-R 16x 120 mіn 4.7 GB», публікацію: «Генеральным прокурором ЛНР подписан приказ о создании прокуратур городов и районов территории Республики (ВИДЕО)» (мовою оригіналу), яка розміщена 04.03.2022 та складається із відеозапису розміщеного на відеохостингу «Youtube» та тексту, яку записано на оптичний диск марки «TECH_LV», формату «DVD-R 16x 120 mіn 4.7 GB».

Відповідно до протоколу огляду електронної сторінки від 18.08.2022 з додатками та диском встановлено, що слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , за участю спеціаліста ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провела огляд «Указу главы ЛНР об образовании администраций городов и районов Луганской Народной республики», а також Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022.

Марківська селищна територіальна громада Старобільського району Луганської області включена до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року (додаток № 2 до протоколу огляду електронної сторінки від 18.08.2022), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022.

З протоколу огляду електронної сторінки від 18.08.2022 з доданим диском встановлено, що слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 , за участю спеціаліста ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, провела огляд відкритої електронної сторінки у соціально-орієнтованому ресурсі мережі Інтерент «Вконтакте» (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме профілю акаунта « ОСОБА_15 », на якому виявлено текстово-графічну публікацію, розміщену користувачем 05.08.2022, яка складається із скріншоту текстового повідомлення у мобільному додатку «Telegram» та зображення, знизу якого міститься напис великими буквами «ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ КОЛАБОРАНТУ», а зверху розміщено емблему Служби безпеки України, під якою міститься напис « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний скріншот повідомлення, яке опубліковане на сторінці профілю акаунта « ОСОБА_15 », містить наступний текст: «СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого «заступника прокурора Маркіського району генеральної прокуратури лнр». Задукументовано, що 34-річний уродженець рф, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю «керівну посаду». Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення супротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів. Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Усі викриті зловмисники обов`язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.». Крім цього, виявлено допис графічну публікацію, розміщену вказаним користувачем 04.05.2022, на якій присутній чоловік у польовій військовій формі, на кепці міститься наліпка із буквою «Z». Сторінка аканту « ОСОБА_15 » «ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого у соціально-орієнтованому ресурсі мережі Інтерент «Вконтакте», записана на оптичний диск марки «TECH_LV», формату «DVD-R 16x 120 mіn 4.7 GB».

Вищевказаний протокол огляду електронної сторінки від 18.08.2022 підтверджує, що ОСОБА_5 знав про розпочате кримінальне провадження відносно нього, однак жодного наміру припинити свою протиправну діяльність не мав.

Наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянства України підтверджується копією паспорта громадянина України з фотокарткою серії НОМЕР_1 , виданого 15 лютого 2005 року Ленінським РВ УМВС в Луганській області, та інформацією ГУ ПФУ України у Волинській області, згідно з якої він числиться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування з 01.06.2010, що дослідженні судом безпосередньо у судовому засіданні.

Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, визначений КПК України, враховуючи, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість у ході розгляду даного кримінального провадження створив їм необхідні умови для реалізації ними їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, надано не було.

Одночасно слід зазначити, що суд не покладає в обґрунтування даного вироку в якості доказів вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, наступні матеріали та процесуальні документи, що надані стороною обвинувачення: витяг з ЄРДР, постанову про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування від 21.06.2022, постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.06.2022, постанову про призначення групи слідчих від 27.06.2022, постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування від 10.08.2022, постанову про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 15.08.2022, постанову про створення слідчої групи від 16.08.2022, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування від 30.08.2022, ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.09.2022, ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.08.2022, постанови про доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 18.08.2022, лист начальника СВ УСБУ у Волинській області № 54/14/3691 від 18.08.2022, оскільки за своїм змістом вказані документи не містять ознак доказів, що мають значення для вирішення кримінального провадження, а лише засвідчують відповідність окремих проведених слідчих та процесуальних дій вимогам закону та належними процесуальними особами.

Водночас, суд бере до уваги, що ОСОБА_5 у 2012 році закінчив Національній університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста (диплом спеціаліста НОМЕР_2 від 04.02.2012). У зв`язку з чим, доводи захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 про, можливо, відсутність прямого умислу у обвинуваченого на вчинення інкримінованого йому злочину, зокрема на добровільне зайняття посади «заместителя прокурора Марковского района Генеральной прокуратуры «ЛНР» (мова оригіналу) не заслуговують на увагу, оскільки обвинувачений, на думку суду, будучи громадянином України, маючи достатній рівень спеціальних знань в галузі права, здобутих у закладі вищої освіти, усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання.

Таким чином,розглянувши кримінальнепровадження здотриманням положеньч.1 ст. 337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, дослідивши безпосередньо в судовому засіданні наведені вище письмові докази у їх сукупності, надавши їм належну правову оцінку, відповідно до вимог ст. 94 КПК України, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, враховуючи, що показання свідка ОСОБА_6 , дані нею безпосередньо в судовому засіданні, є послідовними, відповідають іншим обставинам справи та підтверджуються дослідженими письмовими доказами, які, на думку суду, є належними та допустимими, не викликають сумнівів у їх достовірності, оскільки підстав ставити їх під сумнів у суду немає, тому суд бере їх за основу при постановленні даного вироку та приходить до висновку про винуватість ОСОБА_5 у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, кваліфікуючи його дії за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Виходячи з зазначеного, судом поза розумним сумнівом, достовірно встановлено, що ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, характер діяння,форму йступінь вини,мотиви вчиненнякримінального правопорушенняі дані про особу винного, який раніше не судимий.

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , передбачених ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану, що передбачено п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.65КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Згідно ч. 2 ст.50КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Таким чином, зважаючи на той факт, що обвинувачений ОСОБА_5 , як громадянин України, вчинив особливо тяжкий злочин проти основнаціональної безпекиУкраїни в період встановленого в Україні воєнного стану, тому суд, враховуючи особу обвинуваченого, підвищену суспільну небезпечність даного злочину, його тяжкість, наявність обставини, що обтяжує покарання та відсутність пом`якшуючих покарання обставин, вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства та призначає покарання в межах санкції ч. 7 ст. 111-1 КК України у виді позбавлення волі, з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна, однак без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Не призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що передбачене санкцією ч. 7 ст. 111-1 КК України, суд виходить з того, що відповідно до п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Якщо додатковепокарання увиді позбавленняправа обійматипевні посадиабо займатисяпевною діяльністюза санкцієюстатті (санкцієючастини статті)є обов`язковим,то вонозастосовується лишедо тихосіб,які обіймалипосади чизаймалися діяльністю,з якимибуло пов`язановчинення злочину. Оскільки вчинення ОСОБА_5 злочину не пов`язане з його посадою або із заняттям ним певною діяльністю, тому що останній жодних посад в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління та контролю, підприємствах та організаціях державної чи комунальної власності не обіймав, що підтверджується інформацією з ГУ ПФУ України у Волинській області, тому суд не призначає останньому додаткове покарання, визначене ч. 7 ст. 111-1 КК України, у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

За глибоким переконанням суду, саме така міра покарання є законною, обґрунтованою, справедливою, необхідною та достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення як ним, так і іншими особами кримінальних правопорушень.

Речові докази, згідно ст. 100 КПК України, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Даних щодо наявності процесуальних витрат у даному кримінальному провадженні прокурором не надано.

Враховуючи, що до ОСОБА_5 застосовано додаткове покарання у виді конфіскації майна, суд вважає за необхідне, з метою забезпечення конфіскації майна, залишити діючим захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна останнього, а саме транспортного засобу автомобіля GEELY CK, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , який було застосовано ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.08.2022.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, –

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 15 (п`ятнадцять) років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту фактичного затримання.

Речові докази:

-5 (п`ять) оптичних дисків формату CD-R 52x марки «Alerus», загальним об`ємом пам`яті 700 МВ залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.08.2022 на транспортний засіб автомобіль GEELY CK, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , у зв`язку з необхідністю виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, залишити без змін.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити захиснику обвинуваченого та прокурору.

Інформацію про ухвалений вирок, опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5КПК України та на офіційному веб-сайті суду.