Мін’юст штучно блокує функціонування системи БПД або чому вже два роки систему очолює виконувач обов’язків директора?

Окремою фундаментальною проблемою є штучне блокування функціонування системи БПД згідно передбаченої моделі: з управлінням Координаційний центр з надання правової допомоги (КЦ) незалежним директором і з контролем за системою з боку Наглядової Ради КЦ.

Про це йдеться у Звіті Комітету з питань безоплатної правової допомоги, що діє в складі НААУ, з актуальних питань функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

Так, відповідно до п. 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 No504, Координаційний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром юстиції. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки директора, на зайняття вакантної посади директора проводиться конкурс у порядку, визначеному Мін’юстом.

Міністр юстиції призначає директора за рекомендаціями Наглядової ради щодо
кандидатів, які отримали три найвищі конкурсні бали за результатами проведеного конкурсу та інформація стосовно яких передана їй комісією з відбору кандидатів на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Такі рекомендації повинні містити обґрунтування
щодо доцільності призначення на посаду директора Координаційного центру кожного з 17 кандидатів, який успішно пройшов конкурс.

Тобто КЦ має очолюватися директором, призначеним відповідно до спеціально передбаченої, прозорої, відкритої процедури. Така процедура призначення керівника системи БПД мала гарантувати, по-перше, управління системою висококваліфікованим спеціалістом, а по-друге, незалежною особою, яка, пройшовши конкурс, не перебуває у залежності від мінливого волевиявлення суб’єкта свого призначення.

Натомість після штучного визнання конкурсу на посаду директора КЦ таким, що не відбувся, вже два роки систему очолює виконувач обов’язків директора, тобто особа, яка не пройшла необхідного відбору і перебуває у прямій залежності від волевиявлення щодо зайняття ним цієї посади.

У такий спосіб фактично нівельовано створені державою гарантії необхідного ступеня незалежності системи БПД від держави в особі Мін’юсту. Крім цього, фактично заблоковано діяльність Наглядової ради КЦ як органу, який мав, крім
іншого, забезпечувати цю незалежність.

Так, відповідно до Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги, затвердженого наказом Мін’юсту від 14.08.2018 No2551/5, Наглядова рада КЦ утворена Мін’юстом з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, незалежності та прозорості управління системою надання БПД.

Основними завданнями Наглядової ради є: 1) здійснення нагляду за діяльністю системи надання БПД; 2) сприяння діяльності Координаційного центру та його
територіальних відділень щодо: реалізації перспективних завдань розвитку
Координаційного центру та його територіальних відділень; забезпечення
незалежності управління системою надання БПД; підвищення довіри громадськості до системи надання БПД.

Наглядова рада КЦ виконує такі функції:

  • • схвалення за поданням директора КЦ: пропозицій щодо стратегічних і пріоритетних напрямів розвитку системи надання безоплатної правової допомоги та удосконалення її структури; річних планів діяльності та звітів Координаційного центру;
  • • надання директору КЦ консультативної допомоги щодо стратегічних питань діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень;
  • • ідентифікація та оцінювання ризиків (політичних, фінансових та інших), надання директору КЦ рекомендацій щодо шляхів запобігання виникненню ризиків або усунення їх та пропозицій щодо мінімізації можливих негативних наслідків;
  • • оцінювання діяльності директора КЦ шляхом заслуховування щорічного, зокрема фінансового звіту про функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, та визнання за результатами такого оцінювання роботи директора Координаційного центру задовільною чи незадовільною;
  • • здійснення нагляду за діяльністю системи надання безоплатної правової допомоги.

Тобто Наглядова рада КЦ – це спеціально створений орган у системі БПД, який мав забезпечити незалежність та ефективність функціонування цієї системи.

За результатами конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради КЦ наказом
Міністерства юстиції України від 17.03.2020 No662/7 затверджено склад Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги.
Відомо, що вказаний орган так і не було залучено до процедури конкурсу на посаду директора КЦ, а саму його роботу фактично заблоковано (склад Наглядової ради не оновлюється, засідання не проводяться тощо).

У такий спосіб систему БПД фактично позбавлено всіх передбачених для неї
механізмів захисту від токсичного впливу держави, а також позбавлено будь-яких демократичних елементів взаємозв’язку із суспільством та контролю з боку останнього.

Зазначене значною мірою зумовлює залежність системи БПД від Мін’юсту, що зі свого боку визначає відповідні умови для деструктивного розвитку системи недемократичним шляхом і всупереч стандартам правової держави.

Найбільшою системною проблемою є укріплення стратегії розвитку системи БПД, як альтернативи елементам інституту адвокатури та НААУ.