На вимоги про захист гідності, честі чи ділової репутації позовна давність не поширюється, крім випадків, установлених законом

27 червня 2019 року КЦС ВС розглянув справу за позовом ОСОБА_1 до
ОСОБА_2, Privalsa Limited, YouTube, LLC (Googlе, Inc.), третя особа – ТОВ «Гугл», про захист немайнових прав, спростування недостовірної інформації й ухвалив
постанову, у якій зазначив таке.

Предметом спору у справі, яка переглядається, є визнання недостовірною та
такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію, інформації, розміщеної в ЗМІ у вигляді фонограми, та спростування зазначеної інформації.

Відмовляючи в задоволенні позову про спростування недостовірної інформації,
розміщеної в ЗМІ, суд виходив із того, що про розповсюдження фонограми ОСОБА_1 дізнався у 2013 році, до суду звернувся у 2015 році, тобто зі спливом річного строку встановленого для спростування недостовірної інформації, а відповідачами заявлено про застосування наслідків спливу позовної давності, що є підставою для відмови в задоволенні позову.

Положеннями статті 258 ЦК України врегульовано питання спеціальної
позовної давності. За пунктом 2 частини другої вказаної статті для спростування
недостовірної інформації, розміщеної в ЗМІ, встановлюється строк позовної давності в один рік. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості.

Положеннями статті 37 Закону України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» передбачено право редакції відмовити в публікації
спростування, якщо спростування надійшло з вимогою заявника опублікувати його пізніше, ніж через рік від дня публікації відомостей, що спростовуються.

Отже, системний аналіз наведених положень закону дає підстави для висновку, що вимоги про захист гідності, честі чи ділової репутації випливають із порушення особистих немайнових прав, тому згідно з пунктом 1 частини першої статті 268 ЦК України позовна давність на них не поширюється, крім випадків, установлених законом, зокрема, пунктом 2 частини другої статті 258 ЦК і статтею 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

З текстом постанови Верховного Суду від 27 червня 2019 року у справі No 640/1135/15-ц (провадження No 61-27175св18) можна ознайомитися за посиланням – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82769495