Наділяючи рішення КСУ властивостями обов’язковості, остаточності та неможливості оскарження, Конституція України залишила невизначеним порядок та особливості їх виконання: адвокат Терлецький

Про це повідомив Дмитро Терлецький, адвокат, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» під час ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні права та їх захист адміністративним судом», яку в онлайн-режимі провів Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 4 вересня 2020 року.

Адвокат звернув увагу на те, що своєчасне та належне виконання рішень Конституційного Суду України є досяжним лише в результаті узгодженої функціональної взаємодії законодавчої, виконавчої та судової гілок влади при здійсненні ними наданих Конституцією та законами України повноважень.

“Проте аналіз правового регулювання доводить наявність фундаментальних проблем, які дотепер не отримали вирішення. Особливо виразно такі проблеми проявляються при виконанні рішень КСУ щодо гарантованих Конституцією України соціальних прав, утвердження і забезпечення яких потребує позитивних зусиль з боку держави, вжиття належних заходів, включно із законодавчими, судовими, адміністративними тощо, які у сукупності утворюють позитивні зобов’язання держави”, зазначив Терлецький.

Він також зауважив, що, наділяючи рішення та висновки Конституційного Суду України властивостями обов’язковості, остаточності та неможливості оскарження, Конституція України залишила невизначеним порядок та особливості їх виконання.