Національна асоціація адвокатів України направила пропозиції щодо вдосконалення проєкту про освіту дорослих

НААУ направила до Верховної Ради України пропозиції щодо вдосконалення проєкту Закону України «Про освіту дорослих» (реєстр. № 7039 від 10.02.2022).

Відповідний правовий аналіз документа здійснив Комітет з питань юридичної освіти та науки, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Метою законопроєкту є врегулювання та систематизація відносин у системі освіти дорослих, забезпечення розвитку цього складника освіти на середньострокову перспективу.

Доцільність ухвалення цього законопроєкту прокоментувала Голова Комітету з питань юридичної освіти та науки Лариса Аркуша: «Необхідність затвердження такого правового документа виникла вже досить давно, особливо з огляду на обов’язок держави нормативно врегулювати концепцію освіти впродовж життя, на яку неодноразово посилається низка міжнародних освітніх організацій».

У висновку підкреслюється, що прийняття Закону України «Про освіту дорослих» також направлено на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами — з іншої, з урахуванням  необхідності законодавчого врегулювання сфера освіти дорослих як складника системи освіти. Нормативний акт має передбачати встановлення прозорих правил взаємодії усіх зацікавлених сторін, дієвих механізмів стимулювання і мотивації залучення неформального сектору освіти до вирішення нагальних потреб громад, регіонів і держави, умов щодо визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти. А також сприятливих умов для навчання особи відповідно до особистісних потреб, потреб суспільства і держави, враховуючи впровадження ефективних механізмів взаємозв’язку освіти з ринком праці на засадах пріоритетності потреб розвитку економіки, суспільства і громадян.

Серед іншого, у висновку Комітету пропонується зробити уточнення понять «формальна», «неформальна» та «інформальна» освіта, конкретизувати змістовне наповнення громадянської освіти як складника освіти дорослих, а також чітко визначити повноваження засновників державних центрів освіти дорослих.

З детальними пропозиціями можна ознайомитися за посиланням.