Назва “Координаційний центр з надання правової допомоги” не відповідає його призначенню: Звіт

Комітет з питань безоплатної правової допомоги, що діє в складі НААУ, з актуальних питань функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні зауважує, що проблеми функціонування системи БПД мають такий масштабний якісний і кількісний прояв, що їх вирішення можливе лише у спосіб вжиття чисельних заходів різного суб’єктного та змістовного визначення.

Про це йдеться у звіті Комітету.

Назва «Координаційний центр з надання правової допомоги» визначає назву установи, яка забезпечує надання всіх видів правової допомоги, а не тільки
безоплатної. Зазначене вже призвело до наділення КЦ повноваженнями щодо медіації й адвокатів-медіаторів, а також створює передумови для управління всіма процесами надання правової допомоги, замість адвокатури (органів
адвокатського самоврядування та НААУ) державною установою.

В звіті зазначається, що перешкодою для вирішення цього питання є лише супротив Міністерства юстиції.