Неповідомлення асоційованого члена кооперативу про проведення загальних зборів, на яких ухвалили рішення щодо його обов’язків, є порушенням його прав

Асоційований член обслуговуючого кооперативу звернувся до господарського суду з позовом до цього кооперативу, в якому просив визнати недійсними та скасувати рішення загальних зборів членів кооперативу від 17 і 21 січня 2022 року. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав у зв’язку з неповідомленням позивача про проведення загальних зборів членів відповідача із зазначенням питань, включених до порядку денного, а також тим, що рішення загальних зборів прийняті за відсутності кворуму. Крім того, за твердженням позивача, оскаржувані ним рішення протиправно змінюють істотні умови правовідносин, що склалися між сторонами, а саме ті умови, згідно з якими позивач придбав майновий пай.

Рішенням господарського суду в цій справі в задоволенні позову відмовлено. Рішення суду мотивоване тим, що позивач не довів факту порушення його прав і законних інтересів оскаржуваними рішеннями загальних зборів, оскільки відповідач не зобов’язаний повідомляти асоційованих членів про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів, при цьому вказані рішення прийняті правомочними зборами та в межах передбачених статутом повноважень щодо встановлення цільового внеску фінансової участі у видатках.

Постановою апеляційного господарського суду це судове рішення в частині відмови в задоволенні позовної вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів відповідача від 21 січня 2022 року скасовано та позов у цій частині задоволено, в частині розподілу судових витрат рішення змінено, а в решті – залишено без змін. Суд апеляційної інстанції зазначив, що вказане рішення загальних зборів членів відповідача було прийняте за відсутності позивача, неповідомленого про проведення загальних зборів, та передбачає покладення на позивача додаткового майнового обов’язку у вигляді сплати значної суми грошових коштів за відсутності обґрунтованих підстав для цього. Тож це рішення загальних зборів порушує права та законні інтереси позивача, який розраховував на отримання об’єкта нерухомості замість внесеного грошового паю.

Верховний Суд, залишаючи постанову суду апеляційної інстанції без змін, констатував, що до порядку повідомлення асоційованого члена обслуговуючого кооперативу застосовується положення ст. 15 Закону України «Про кооперацію» і неповідомлення його про проведення загальних зборів, на яких прийняті рішення щодо його обов’язків, є порушенням його прав та має наслідком визнання таких рішень недійсними.

Постанова КГС ВС від 30 травня 2023 року у справі № 916/212/22 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111249353.