Щодо повідомлення учасника ТОВ, який є директором, про проведення загальних зборів, на яких розглядається питання щодо припинення повноважень директора

Верховний Суд виснував, що положення ст. 99 ЦК України та ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» щодо права учасників товариства припинити повноваження виконавчого органу в будь-який час не звільняють учасників товариства від дотримання порядку скликання загальних зборів та, відповідно, належного повідомлення всіх учасників товариства про проведення таких зборів.

У цій справі учасник ТОВ, який був його директором, звернувся до господарського суду з позовом до цього ТОВ, зокрема, про визнання недійсними рішень загальних зборів, на яких було прийнято рішення про припинення його повноважень як директора ТОВ. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивача, частка якого у статутному капіталі ТОВ становить 25 %, не було належно та своєчасно повідомлено про скликання загальних зборів.

Відмовляючи в задоволенні позову, господарський суд першої інстанції погодився з доводами відповідача про те, що дотримання приписів ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у чинній на момент виникнення спірних правовідносин редакції та п. 8.8 статуту ТОВ порушило б передбачене в ч. 3 ст. 99 ЦК України право учасників відповідача припинити повноваження члена виконавчого органу в будь-який час.

Водночас апеляційний господарський суд не погодився з таким рішенням, задовольнив вимоги позивача і дійшов висновку, що позивача як учасника ТОВ, який перебував на посаді директора, не було належним чином повідомлено про проведення загальних зборів учасників ТОВ із зазначенням порядку денного, у зв’язку з чим порушено право позивача як учасника ТОВ на участь у таких зборах.

КГС ВС зауважив, що права учасника (акціонера, члена) юридичної особи можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі в загальних зборах тощо. Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в установленому законом та статутом порядку також порушує його права, зокрема право на участь у загальних зборах товариства, а отже й на участь в управлінні товариством, що може бути підставою для визнання рішень загальних зборів господарського товариства недійсними.

Суд апеляційної інстанції встановив, що матеріали справи не містять доказів дотримання учасниками ТОВ порядку скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачених статтями 31, 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що свідчить про те, що загальні збори були скликані з порушенням вимог цього Закону.

Апеляційний господарський суд, на відміну від місцевого господарського суду, дійшов правильного висновку, що положення ст. 99 ЦК України та ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не звільняють учасників товариства від дотримання порядку скликання загальних зборів учасників товариства та, відповідно, належного повідомлення всіх учасників товариства про проведення таких зборів згідно зі статтями 31, 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і статутом товариства.

Постанова КГС ВС від 04 липня 2023 року у справі №  910/1748/22 https://reyestr.court.gov.ua/Review/112058122.