Відносини адвоката з клієнтом: дисциплінарна відповідальність адвоката як наслідок недотримання вимог Правил адвокатської етики

Про дисциплінарну відповідальність адвоката як наслідок недотримання ПАЕ розповіла під час вебінару «Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги», що відбувся у Вищій школі адвокатури, Ася Тарасова, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ.

Під час заходу Ася Тарасова нагадала важливі моменти, які стосуються дисциплінарних проваджень:

 1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом (ч. 1 статті 33 Закону);
 2. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики (Стаття 34 Закону);
 3. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку (ч. 2 статті 35 Закону);
 4. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ помічником, стажистом адвоката або особою, яка перебуває з ним у трудових відносинах (ст. 57 ПАЕ).

Далі лектор проаналізувала загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики, які визначені у статті 70 ПАЕ та зводяться до наступного:

 • дисциплінарні стягнення застосовуються лише за винні порушення;
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА;
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката;
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь;
 • дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою(скаргою), що не містить ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою(скаргою);
 • не допускається зловживання правом на звернення до КДКА, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиснення на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Ася Тарасова нагадала учасникам про Рішення РАУ № 126 «Про затвердження роз’яснення щодо можливості притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності під час зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю», у якому зроблено висновок, що зупинення права на заняття адвокатською діяльністю не позбавляє особу статусу адвоката, а отже останній може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Говорячи про дисциплінарну відповідальність адвоката як наслідок недотримання вимог ПАЕ під час прийняття доручення від клієнта, лектор надала практичні рекомендації на стадії прийняття доручення щодо дій адвоката:

1.Особи від яких адвокат може прийняти доручення (стаття 15 ПАЕ): встановлення особи, згода Клієнта, згода на обробку персональних даних, документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних;

Рекомендовано: зазначення всіх засобів зв’язку.

2. Зважити на свої можливості щодо виконання доручення. З’ясувати всі відомі Клієнту обставини; вивчити всі документи; переконатись у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення; викласти їх клієнту, в загальних рисах; попередити про час і обсяг; практику застосування норм та правові наслідки досягнення результату, яких бажає Клієнт (стаття 18 ПАЕ).

Рекомендовано: Залишати собі тільки копії документів. Попередити про всі ризики, в разі високої ймовірності небажаного результату закріпити в Договорі або додатку.

3. Неприпустимість конфлікту інтересів (статті 9, 20 ПАЕ);

4. З’ясувати, чи не пов’язаний клієнт чинним договором з іншим адвокатом на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом доручення (стаття 23 ПАЕ).

Під час виконання доручення адвокату важливо:

 • дотримуватися принципу законності – категорична заборона незаконних та неетичних засобів (стаття 25 ПАЕ);
 • інформувати Клієнта про хід та результати доручення, законні права та обов’язки Клієнта (стаття 26 ПАЕ);
 • дотримуватися принципу добросовісності – розумно необхідна увага, використання всіх розумно необхідних і доступних законних засобів для надання ефективної професійної правової допомоги, оперативно виконувати доручення клієнта (стаття 27 ПАЕ).

Ася Тарасова звернула увагу на Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, затверджені Рішеннями Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які містять важливі висновки, наприклад, стосовно дотримання адвокатами норм адвокатської етики, адвокатської таємниці, конфлікту інтересів тощо, та є важливим орієнтиром для адвокатів.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.