Непризначений суддя позивається до Президента: КАС ВС

09.09.2020 на розгляд Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Президента України Зеленського Володимира Олександровича, у якій заявник просить суд:

визнати протиправною бездіяльність Президента України Зеленського Володимира Олександровича щодо непризначення ОСОБА_1 на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси;

зобов`язати Президента України Зеленського Володимира Олександровича видати відповідний Указ щодо призначення ОСОБА_1 на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено колегію суддів для розгляду даної справи у складі: Олендера І.Я. (головуючий суддя), Бившевої Л.І., Гончарової І.А., Шипуліної Т.М., Ханової Р.Ф.

Ухвалою Верховного Суду від 14.09.2020 позовну заяву ОСОБА_1 до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії залишено без руху з мотивів її невідповідності вимогам статей 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України та запропоновано позивачу усунути недоліки шляхом подання до Верховного Суду, зокрема документу, що підтверджує сплату судового збору або документів, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Вказану ухвалу вручено позивачу особисто 22.09.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

До Верховного Суду від позивача 29.09.2020 надійшла заява про усунення недоліків по справі №П/9901/285/20, до якої ОСОБА_1 долучено квитанцію про сплату судового збору за подання позовної заяви у даній справі (№2832820009 від 29.09.2020).  

Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перевірено.

Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, Суд встановив, що позовну заяву подано із додержанням вимог, встановлених статтями 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України, та з дотриманням установленого законом строку звернення до суду. Підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Справа підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції відповідно до частини четвертої статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України та в силу вимог статей 257, 266 цього Кодексу підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Позивач просить визнати протиправною бездіяльність Президента України Зеленського Володимира Олександровича щодо непризначення ОСОБА_1 на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси та зобов`язати відповідача видати відповідний Указ щодо призначення ОСОБА_1 на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси. Оцінка наведених позивачем доводів не потребує усних пояснень сторін та виклику учасників справи. Відповідач, у свою чергу, має право подати відзив на позов, у якому може навести усі необхідні та достатні, на його погляд, заперечення проти позову.

Враховуючи наведене, Суд дійшов висновку, що розгляд справи слід здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Згідно з пунктами 8, 9 та 11 частини дев`ятої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суд в ухвалі про прийняття позовної заяви до розгляду зазначає: строк для подання відповідачем відзиву на позов; строки для подання відповіді на відзив та заперечення, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження; веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Керуючись статтями 12, 19, 22, 122, 160, 161, 171, 248, 257, 262, 266 Кодексу адміністративного судочинства України, Суд, –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п`яти суддів.

3. Призначити справу для розгляду по суті в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними у справі матеріалами у строк, встановлений статтею 258 Кодексу адміністративного судочинства України.

4.  Розгляд справи здійснюватиметься за адресою: 01029, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 5.

5. Встановити відповідачу строк  для подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу тривалістю десять днів з дня отримання копії цієї ухвали.

6. Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

7. Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

8. Повідомити учасників справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, пояснення та заперечення повинні відповідати вимогам частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

9. Повідомити учасників справи, що письмові докази, які подаються до суду, повинні бути оформлені відповідно до вимог статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

10. Повідомити учасників справи, що інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

11. Повідомити учасників справи, що у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, суд, відповідно до статті 149 Кодексу адміністративного судочинства України, може застосувати заходи процесуального примусу.

12. Повідомити учасникам справи, що застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Ухвала Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91919631