Нові збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: про ключові зміни розповів Микола Потоцький

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Нові збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», який провів для колег Микола Потоцький, адвокат, доктор юридичних наук, експерт в галузі інтелектуального права.

Лектор першочергово охарактеризував ключовий правовий акт з питань інтелектуальної власності – Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716, який визначає:

 • строки сплати зборів,
 • механізм сплати зборів,
 • розміри зборів.

Характеризуючи види зборів, адвокат зазначив, що збори справляються:

 • за видом об’єкта права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення та КНВ);
 • за видом дії, пов’язаної з об’єктом права інтелектуальної власності щодо заявок, охоронних документів, реєстрів, Апеляційної палати, передачі прав, опублікування відомостей про ліцензії, підтримання чинності, продовження дії тощо.

Порядком передбачено види пільг, які можуть надаватися заявникам за певним статусом:

 1. Фізична особа, яка є заявником, володільцем відповідного патенту на винахід (КМ) або власником свідоцтва на промисловий зразка або свідоцтва на КНВ, сплачує кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300 (видача ліцензії), 13400 (змін до відомостей про видачу ліцензії), 13700 (проведення експертизи КМ), 22200 (ліцензія), 22400 (зміни до відомостей про ліцензії), 32100 (видача ліцензії) і 32300 (змін до відомостей про ліцензії) згідно з додатком, у розмірі:
 • 10 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – у разі коли зазначені особи є винахідниками винаходу або авторами компонування напівпровідникового виробу;
 • 20 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – у разі коли зазначені особи є винахідниками корисної моделі або авторами промислового зразка.
 1. Неприбуткові установи та організації, які є заявниками чи володільцями патенту на винахід (корисну модель), сплачують кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 13500 (передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель)) і 13700 згідно з додатком, у розмірі:
 • 12 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – у разі коли зазначені особи є заявниками за заявкою на винахід чи володільцями відповідного патенту;
 • 30 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – у разі коли зазначені особи є заявниками за заявкою на корисну модель чи володільцями відповідного патенту.
 1. У разі, коли заявником чи володільцем патенту на винахід (корисну модель) є винахідник винаходу (корисної моделі) разом з неприбутковою установою чи організацією, кожен збір за дії, пов’язані з охороною прав на такі об’єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 13500 і 13700 згідно з додатком, сплачується у розмірі:
 • 15 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – у разі коли зазначені особи є заявниками за заявкою на винахід чи володільцями відповідного патенту;
 • 40 відсотків установленого розміру збору згідно з додатком – в разі коли зазначені особи є заявниками за заявкою на корисну модель чи володільцями відповідного патенту.

У разі подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі розміри зборів за кодами:

 • 10100 (За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід, корисну модель), 20100 За (подання заявки на промисловий зразок), 30100 (За подання заявки на реєстрацію КНВ) і 50100 (За подання заявки на реєстрацію ГЗ) згідно з додатком сплачуються у розмірі 80 відсотків розміру, встановленого за відповідним кодом;
 • 40100 або 40200 (з подання заявки на ТМ) згідно з додатком – у розмірі 75 відсотків розміру, встановленого за відповідним кодом.

Розмір збору за подання заявки на об’єкт інтелектуальної власності в електронній формі визначається за розміром збору, до якого застосована підстава для зменшення/збільшення його розміру.

Микола Потоцький зауважив, що під час сплати збору у відповідному розрахунковому документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

 • Ім’я (найменування) платника збору;
 • слово «збір»;
 • вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно з додатком до цього Порядку;
 • сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до цього Порядку;
 • номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий Національним органом інтелектуальної власності, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту чи свідоцтва;
 • у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – код його країни.

Особливу увагу лектор зосередив на постанові Кабінету Міністрів України від 15.08.2023 № 859 «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», яка набрала чинності 16.09.2023. Метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України є актуалізація положень Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716, з урахуванням змін, які були внесені у 2019-2020 роках до спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності.

Так, Постановою про внесення змін, зокрема:

 • введено нові види зборів, яким присвоєно нові коди зборів;
 • змінені формулювання видів зборів відповідно до нової термінології;
 • виключені збори, не передбачені чинними спеціальними законами у сфері інтелектуальної власності;
 • виключені формулювання щодо надання документів про сплату зборів;
 • змінені назви об’єктів права інтелектуальної власності;
 • змінена термінологія відповідно до вимог законів у сфері інтелектуальної власності;
 • примітки до кодів, що стосуються подання заявок на об’єкти інтелектуальної власності в електронній формі, узагальнені та перенесені до Порядку для всіх об’єктів права інтелектуальної власності;
 • виключено додатковий збір за публікацію кольорового зображення промислового зразка та торговельної марки, оскільки законом передбачена електронна публікація в електронному бюлетені;
 • зменшено розмір плати для неприбуткових установ та організації, які є заявниками чи володільцями патенту на винахід разом з винахідниками;
 • розміри чинних зборів залишено без змін, крім окремих видів зборів, розміри яких підвищено, оскільки відповідними проєктами нормативно-правових актів передбачено значно скорочений термін виконання відповідних дій;
 • приведено у відповідність вимогу спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності щодо опублікування інформації про обсяг отриманих та використаних коштів, які надійшли на рахунки Національного органу інтелектуальної власності як збори.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.