Права інтелектуальної власності в умовах воєнного стану: адвокат Потоцький

У Вищій школі адвокатури відбувся вебінар на тему: “Права інтелектуальної власності в умовах воєнного стану”. Лектором виступив Микола Потоцький – адвокат, доктор юридичних наук, Голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ, експерт в галузі інтелектуального права. Лектор розповів про визначення воєнного стану, ключові положення права інтелектуальної власності, їх особливості та строки для права інтелектуальної власності.

Нормативно-правова база

● Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
● Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»
● Закон України «Про правовий режим воєнного стану»
● Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Основні державні органи, які діють у сфері інтелектуальної власності

● Міністерство економіки, яке визначає та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності
● Національний орган інтелектуальної власності, який покликаний виконувати низку функцій, пов’язаних з реєстраційними процедурами, з процедурами проведення експертиз.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Права інтелектуальної власності: ключові положення

● Об’єкти бренд-права (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення);
● Об’єкти патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
● Нетрадиційні об’єкти (КНВ, комерційні таємниці, раціоналізаторські пропозиції);
● Об’єкти авторського права та суміжних прав (літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення)

Строки для права інтелектуальної власності є ключовою категорією, оскільки з їх дотриманням обумовлено набуття прав, їх чинність, та можливість понести значні фінансові втрати.

Зміст терміну «Строки, пов’язані з охороною ПІВ» конкретизується щодо кожного об’єкта ІВ та стосовно кожного типу правовідносин, в яких він застосовується.

Класичний розподіл правовідносин:

● набуття прав;
● розпоряджання правами;
● чинність прав;
● адміністративні та судові відносини захисту прав.

Види строків

● Продовжувані (подовжувальні), тобто такі, щодо яких закон передбачає процедуру продовження;
● Відновлювальні (поновлювальні), тобто такі, щодо яких закон надає можливість не лише продовжити, але й передбачає процедуру відновлення прав;
● Непродовжувані та невідновлювальні, тобто такі, щодо яких закон не передбачає процедуру продовження або відновлення.

Запит додаткових матеріалів

● Пункт 6 статті 10 Закону передбачає, що НОІВ може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.
● Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку експертизи. Якщо заявник не подає додаткові матеріали в установлений строк, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.
● Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
● Якщо, незважаючи на вжиття заявником належних заходів, строк подання додаткових матеріалів пропущено, але протягом шести місяців від спливу цього строку подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання, права заявника щодо заявки відновлюються (пункт 6 статті 10 Закону про торговельні марки).
● Цей строк відноситься до відновлювальних, оскільки закон надає можливість не лише продовжити, подавши клопотання та сплативши збір, але й передбачає процедуру відновлення прав.


Які правові наслідки недотримання відповідних строків?

● Правові наслідки недотримання зазначених строків різняться залежно від обставин та правовідносин: в одних випадках заявка (заперечення) вважається неподаною, в інших вважається відкликаною.
● В будь-якому випадку, очевидно, що недотримання установленого стойку призведе до втрати відповідного права. При цьому, часто ця втрата часто є невідновною, оскільки за цей час інша особа може подати заявку на торговельну марку, яка стане перепоною у реєстрації торговельної марки, яка вважається неподаною чи відкликаною.

Розпорядження правами інтелектуальної власності в умовах воєнного стану

● Заяви про опублікування відомостей про передачу права або видачу ліцензії, та інші документи, що подаються разом із ними, подаються в електронному вигляді на електронну адресу Укрпатенту office@ukrpatent.org, та підписуються кваліфікованим електронним підписом.
● Рішення щодо розпоряджання правами на об’єкти промислової власності та зареєстровані договори тимчасово поштовими відправленнями не надсилатимуться.
● Ідентифікатор для доступу до рішення щодо розпоряджання правами на об’єкти промислової власності, прийнятого до 24.02.2022 або може бути надісланий на електронну адресу, за умови подання на електронну адресу Укрпатенту office@ukrpatent.org відповідного клопотання. Скановані копії документів приймаються до розгляду у разі їх засвідчення представником із використанням його кваліфікованого електронного підпису.
● Приймання та надсилання будь-яких документів поштовими відправленнями, а також подання та отримання документів безпосередньо в Укрпатенті за адресами: вул. Глазунова, 1 та бульвар Лесі Українки, 26 тимчасово зупиняється.

Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку в умовах воєнного стану

● Розпорядженням Голови Верховного Суду від 13.03.2022 № 6/0/9-22 затверджено Рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту та/або суду чи безпосередньої загрози його захоплення
● Перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану