ОАСК повернув до Офісу Генерального прокурора не вручені підозри п’ятьом суддям суду

Окружний адміністративний суд міста Києва повернув до Офісу Генерального прокурора невручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва Вовку П.В., Погрібніченку І.М., Огурцову О.П., Качуру І.А. та Келеберді В.І. у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014 року, які були залишені прокурорами просто на стільці в коридорі суду в позаробочий час. Порядок вручення письмового повідомлення визначено ст.278 КПК України, а саме, таке повідомлення вручається або особисто в день його складання, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Водночас, чинне законодавство в жодному нормативно-правовому акті не містить визначення поняття «адміністрації за місцем роботи».

Враховуючи норми законодавства та підзаконні акти, керівник апарату суду та його заступники наділені владними повноваженнями лише відносно до працівників, що входять до апарату певного суду. Водночас, суддя працює в штаті певного суду, однак, не входить до складу апарату того чи іншого суду. Виходячи з цього, ані керівник апарату суду, ані його заступники по відношенню до суддів не відносяться до поняття «адміністрація місця роботи» зазначеного у ст. 135 КПК України.

Крім того, ч.ч. 1,2 ст. 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» особливо наголошують на тому, що суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску чи втручання.

Статті 135-136 КПК України також не надають право прокурору направляти вимоги та не встановлюють відповідний обов’язок їх виконувати. Зокрема, зобов’язувати будь-яких осіб вчиняти незаконні вимоги, а також надсилати повідомлення про підозру суддям Окружного адміністративного суду міста Києва поштою до апарату суду із зобов’язанням вчинити повідомлення про підозру, роз’яснювати права підозрюваного і таке інше. Вказаний обов’язок лежить виключно на стороні обвинувачення і виключно таке право є у прокурора.

Згідно ч.1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівники органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Апарат Окружного адміністративного суду міста Києва готовий виконувати виключно законні вимоги прокурорів, а тому, враховуючи вищевикладене та на виконання вимог чинного законодавства, змушений був повернути до Генеральної прокурати тексти документів, які містять назву «Повідомлення про підозру».

Апарат суду звернув увагу службовців Офісу Генерального прокурора на те, що вказані документи не містять навіть відомостей про дату, місце, час, спосіб, дані осіб кому саме було здійсненне повідомлення про підозру та ким саме і на якій підставі здійснювалося вказане повідомлення та роз’яснення прав підозрюваного.

Враховуючи вищенаведене з метою виконання вимог КПК України, не вручені повідомлення про підозри суддям Окружного адміністративного суду міста Києва були повернуті керівником апарату ОАСК до Офісу Генерального прокурора України.