Окремі аспекти юрисдикційності та строків звернення до суду у трудових спорах: адвокат Вікторія Поліщук

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Окремі аспекти юрисдикційності та строків звернення до суду у трудових спорах”, Поліщук Вікторія, адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ, розповіла про юрисдикційність у спорах з профспілками та під час врегулювання колективних трудових спорів.

В процесі супроводження справ по трудових спорах часто виникає питання до якої юрисдикції звертатись: цивільної, господарської, адміністративної чи можливий позасудовий розгляд справи.

Цивільна юрисдикція:

 • спір про звільнення з посади головного лікаря районного центру первинної медико-санітарної допомоги, що перебуває у комунальній власності районної ради, має вирішуватись в порядку цивільного судочинства;
 • спір за позовом особи, звільненої із займаної посади, яка не складала присяги відповідно до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» та не набула статусу службовця органів місцевого самоврядування, підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства;
 • поновлення на посаді особи в органах місцевого самоврядування, яка була прийнята за строковим трудовим договором (контрактом) тимчасово (до проведення конкурсу) і виконувала обов’язки спеціаліста за розпорядженням голови сільради, підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства;
 • трудова діяльність, звільнення та призначення працівників науково- дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України не є публічною службою, тому на цей трудовий спір не поширюється юрисдикція адміністративних судів;
 • спір про поновлення на посаді особи, яка прийнята на умовах строкового договору уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку чи його ліквідації, має трудоправову природу і повинен розглядатися за правилами цивільного судочинства;
 • спір за позовом первинної профспілкової організації (Управління Національного банку України у Тернопільській області) до Національного банку України про стягнення заборгованості з відрахування коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу підлягає вирішенню у порядку цивільного судочинства.

Господарська юрисдикція:

 • спір щодо оскарження рішення уповноважених органів товариства про відсторонення від виконання повноважень директора товариства є корпоративним, а отже, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права;
 • спір про визнання недійсною Генеральної угоди, оскільки останню укладено з порушенням вимог чинного законодавства України, а саме, одну із профспілок (Федерація професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України) не було допущено до участі у спільному представницькому органі репрезентативних всеукраїнських об`єднань профспілок на національному рівні з метою спільних дій при укладенні і реалізації Генеральної угоди, а також те, що і позивачем, і відповідачами є юридичні особи, має розглядатися за правилами господарського судочинства, бо не є трудовим спором (конфліктом), а є спором між громадськими організаціями з приводу формування спільного представницького органу. Позов не стосується захисту чи поновлення прав фізичних осіб у трудових правовідносинах;

Адміністративна юрисдикція:

 • спори, пов’язані з проходженням публічної служби, одним з різновидів якої є служба в органах внутрішніх справ, як щодо проходження такої служби (виплата заробітної плати), так і пов’язані зі звільненням з публічної служби (стягнення середньої заробітної плати за час затримки розрахунку при звільненні), розглядаються за правилами адміністративного судочинства;
 • спори щодо притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності стосуються проходження останніми публічної служби, а тому підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди, якщо вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір, підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства;
 • спори щодо відповідальності за дії на посаді, що призвели до завдання шкоди/збитків, навіть і після звільнення особи з державної служби, підлягають вирішенню в порядку адміністративного судочинства.

Позасудовий розгляд справи:

 • спори між господарським товариством (Державне підприємство «Адміністрація морських портів України») та профспілки (Професійної спілки робітників морського транспорту «Одеського морського порту») про визнання недійсним тих чи тих положень колективного договору, укладеного між ними. Колективні трудові спори, на відміну від індивідуальних – це спори непозовного провадження між найманими працівниками, трудовим колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом, в яких йдеться про зіткнення інтересів сторін трудових правовідносин. А тому, до таких спорів застосовується примирно-третейський порядок вирішення. Отже, вирішення в судовому порядку колективних трудових спорів неможливо;
 • спір про визнання незаконним та скасування рішення центрального комітету Всеукраїнської профспілки щодо виключення їх із членів профспілки та поновити їх на раніше займаних посадах (голови та заступників голови) належить до виключної компетенції профспілок та їх внутрішньо-організаційної діяльності, оскільки пов`язаний з питаннями членства у громадській організації, а тому такий спір має вирішуватися відповідно до статутних документів профспілок та законодавства, яке регулює основи їхньої діяльності.