Особливості роботи адвоката в комерційній медіації: адвокат Трибой

Під час  курсу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему «Особливості роботи адвоката в комерційній медіації», Олег Трибой, бізнес-медіатор, адвокат, ознайомив з фундаментальними засадами комерційної медіації та визначив доцільність інвестування в навчання навичкам комерційного медіатора.

Альтернативне врегулювання спорів – це сукупність процесів, які використовуються з метою вирішення конфліктів та спорів неофіційним шляхом, але із дотриманням конфіденційності. Поняття «альтернативне» означає вирішення спору без судового розгляду.

Альтернативні способи врегулювання спорів найкраще представлені у господарському праві і включають в себе керовані переговори. Тобто там де є протокол, процедури, рішення та людина, яка допомагає ці переговори проводити.

90 % адвокатів які займаються рішенням спорів клієнтів, займаються альтернативним рішенням спорів через переговори.

Рух за альтернативне вирішення спорів має конкретне місце народження – Сполучені Штати Америки, а можливо, навіть дату народження – 1976 р., час проведення національної конференції імені Р. Паунда « Причини невдоволеності населення адміністрування системи правосуддя в США», відомої як Паундська конференція.

Мета альтернативних способів врегулювання спорів:

 • Можливість заощадити час та кошти
 • Повернення сторонам контролю над конфліктною ситуацією
 • Уникнення судового розгляду, яке зруйнує відносини між сторонами
 • Неформальність
 • Гнучкість
 • Додаткова можливість для сторін вирішити конфлікт в рамках правосуддя

Обмеження у використанні альтернативних способів врегулювання спорів:

 • Ситуація, коли вирішення конфлікту має високу суспільну значимість
 • Наявність серйозного дисбалансу влади або коли одна із сторін конфлікту не має можливості захистити свої інтереси
 • Стан здоров’я однієї із сторін конфлікту не дозволяє їй брати участь в процесі врегулювання спору
 • Одна із сторін демонструє відсутність тактики і не бажає врегулювати спір мирним шляхом
 • Сторона або сторони не довіряють у питаннях подальшої реалізації досягнутих під час врегулювання спору домовленостей