Особливості супроводу адвокатом клієнта в нотаріальному процесі при реалізації спадкових прав: Олексій Мотилюк

Олексій Мотилюк, адвокат, медіатор, член ради Комітету НААУ з цивільного права та процесу, керівник Секції зі спадкового права, провів у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Супровід адвокатом клієнта в нотаріальному процесі при реалізації спадкових прав».

Надання правової допомоги адвокатом не обмежується тільки представництвом у судах. Значний пласт діяльності адвоката також становить супровід клієнта при реалізації його прав у нотаріальному процесі, у тому числі і при реалізації спадкових прав.

Взаємодія адвоката з приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою може бути здійснена в залежності від моменту звернення клієнта до адвоката, а саме:

1) адвокат розпочинає роботу з клієнтом до того, як спадкова справа заведена;

2) адвокат розпочинає роботу після заведення спадкової справи.

При цьому в обох категоріях кейсів будуть ті, коли клієнт звернувся до адвоката протягом строку, встановленого законом для прийняття спадщини (ст. 1270 ЦК України), а також ті, коли цей строк уже закінчився. Щодо строку для прийняття спадщини рекомендовано звернути увагу на постанову КМУ № 164 від 28.02.2022 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (п. 3).

Серед необхідних дій, які потрібно вчинити до занурення в нотаріальним процес, з метою досягнення бажаного правового результату для клієнта, належать наступні:

 • Проведення першої консультації;
 • Збір адвокатом інформації, аналіз інформації та документів, прогнозування;
 • Встановлення місця відкриття спадщини;
 • Встановлення об’єму спадкової маси. Пошук майна. Визначення кола спадкоємців;
 • Використання можливостей реєстрів (отримання витягів із Спадкового реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного реєстру боржників тощо);
 • Використання адвокатських запитів;
 • Опрацювання стратегії з клієнтом (спадкоємцем);
 • Участь адвоката у виборі місця заведення спадкової справи.

Олексій Мотилюк зауважив, що при виборі місця заведення спадкової справи доцільно зважити на те, що в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини (абзац другий п.п. 2.1 п. 2 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України в його сучасній редакції).

При цьому діє імператив територіальності при оформленні, свідоцтво про право на спадщину видається за місцем відкриття спадщини (ст. 66 Закону України «Про нотаріат).

Лектор акцентував увагу на ролі адвоката при вчиненні дій щодо прийняття спадщини клієнтом/клієнтами, відмови від спадщини.

Способи подання заяв про прийняття спадщини чи про відмову також актуальні, адже спадкоємець не завжди має можливість відвідувати нотаріуса. У випадку проживання/знаходження клієнта в іншому населеному пункті чи іншій країні спосіб подання заяви нотаріусу може мати суттєве значення для реалізації спадкових прав клієнта. Оскільки заяви можуть подаватись особисто, а також направлятися нотаріусу поштою, адвокат може допомогти клієнту обрати оптимальний спосіб подання заяви.

При особистому відвідуванні нотаріуса клієнтом є доречним супровід адвоката, який матиме можливість надати консультації клієнту безпосередньо на робочому місці нотаріуса, а також спільно з клієнтом обговорити з нотаріусом можливі аспекти оформлення прав клієнта. Присутність адвоката при відвідуванні нотаріуса клієнтом з приводу спадкових правовідносин не заборонена законодавством, яке регулює нотаріальний процес. Виняток становлять тільки випадки, коли при цьому вчиняється нотаріальна дія (але й тоді адвокат може бути присутнім перед вчиненням дії при підготовленні документів, проєктів, обговоренні). Наразі відвідування нотаріуса разом з адвокатом не можна назвати звичною практикою для України. Але така практика є доцільною, зважаючи на значення для клієнтів їхніх спадкових прав (це і вартість майна, і особисті мотиви).

При поданні заяви поштою (особливо для клієнта, який перебуває за кордоном) актуальною є допомога адвоката при підготовці заяви як такої. Це потрібно і у випадках, коли справжність підпису спадкоємця засвідчується нотаріально у країні його перебування (місцевим нотаріусом чи консульською установою України).

Важливим питанням є питання підтвердження повноважень адвоката у нотаріальному процесі. Повноваження адвоката здебільшого підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Проте договір про надання правової допомоги та ордер можуть бути також достатніми, зокрема у випадку використання такого інструменту, як адвокатський запит.

Наголошено також на ролі спілкування адвоката з іншими спадкоємцями та зацікавленими особами.

Розглядаючи випадки, коли спадкова справа вже заведена, лектор відзначив, що про факт заведення спадкової справи адвокат може дізнатися зі слів клієнта. Проте така інформація рідко буває підтверджена документально, частіше про це клієнту відомо зі слів інших спадкоємців. Тому першочерговим є достовірно дізнатись про заведення спадкової справи (номер, місце зберігання) за даними Спадкового реєстру.

У тому випадку, коли спадкова справа заводиться у супроводі адвоката або вона заведена щойно і не закінчився строк для прийняття спадщини, адвокат може впливати на її наповнення.

Адвокат може брати участь у підготовці документів для оформлення (видачі свідоцтв), після видачі свідоцтв брати участь в оформленні наступних угод, пов’язаних із отриманою спадщиною (відчуження майна, встановлення порядку володіння та користування спільним майном, виділ у натурі частки із майна тощо).

Серед несподіванок спадкових правовідносин, які впливають на нотаріальний процес виділено наступні:

 • однофамільці (заповідачі);
 • поява невідомих спадкоємців;
 • спадкоємці з особливим статусом (неповнолітні/малолітні; претенденти на обов’язкову частку в спадщині; насцітуруси);
 • обтяження (арешти, заборони відчуження, іпотеки);
 • статус майна;
 • особи, які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем (ст. 74 СКУ, ст. 1264).

Викликами для адвоката при виконанні доручень клієнтів у нотаріальному процесі є:

 • втрата/відсутність документів у клієнта (ідентифікуючі, родинні стосунки, правовстановлюючі);
 • відсутність доступу або втрата архівів (спадкові справи, заповіти, правовстановлюючі документи);
 • незареєстровані права на нерухоме майно;
 • наявний спір.