Під час перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у засудженого не виникає права на суд присяжних

Особа, засуджена до покарання у виді довічного позбавлення волі, звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвали місцевого та апеляційного судів. Місцевий суд, ухвалу якого апеляційний суд залишив без зміни, відмовив у задоволенні клопотання засудженого про поновлення строку на звернення із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами судових рішень щодо нього.

У касаційній скарзі засуджений зазначив, зокрема, про те, що суд першої інстанції мав розглядати його заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами судом присяжних. Касаційний кримінальний суд у складі ВС залишив без задоволення касаційну скаргу.

Як зазначено в постанові ККС ВС, з огляду на приписи кримінального процесуального закону (ч. 3 ст. 31, ч. 2 ст. 383, ст. 384 КПК України) розгляд кримінального провадження судом присяжних проводиться за сукупності таких умов: 1) обвинувальний акт щодо особи передано на розгляд суду першої інстанції; 2) злочин, у вчиненні якого обвинувачується особа, передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі; 3) під час підготовчого судового засідання обвинувачений заявив клопотання про розгляд кримінального провадження щодо нього судом присяжних.

Для інших стадій судового провадження (перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, за нововиявленими або виключними обставинами) можливості здійснення кримінального провадження судом присяжних процесуальним законом не передбачено.

Предметом судового розгляду в порядку провадження за нововиявленими обставинами виступає не обвинувальний акт, а судове рішення, зокрема вирок суду, що набрав законної сили, яким установлено наявність чи відсутність винуватості особи у вчиненні інкримінованого їй злочину.

Після набрання вироком законної сили особа, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, вже не має статусу обвинуваченого, натомість залежно від прийнятого судом рішення вважається виправданою або засудженою.

Забезпечення додаткових гарантій для такої особи у виді перегляду вироку щодо неї за нововиявленими обставинами судом присяжних процесуальний закон не передбачає.
Вказане узгоджується з приписами ч. 10 ст. 31 КПК України, відповідно до яких перегляд судового рішення за виключними обставинами в суді першої інстанції здійснюється виключно колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. І хоча ця норма не визначає складу суду для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами, однак з урахуванням подібності процедур провадження за нововиявленими та виключними обставинами, здійснення яких регулюється гл. 34 КПК України, на думку колегії суддів, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами також повинен здійснюватися виключно професійними суддями. Залучення присяжних до цієї процедури не сприятиме реалізації завдань кримінального провадження, адже мета, якої може бути досягнуто при розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами судом присяжних, є явно неспіврозмірною з витраченими на такий розгляд процесуальними засобами.

Така позиція ВС відповідає висновку об’єднаної палати ККС ВС, викладеному в постанові від 4 листопада 2019 року у справі № 496/4533/17 (провадження № 51-9834кмо18).

За таких обставин, здійснивши судовий розгляд клопотання засудженого про поновлення процесуальних строків на подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами без участі присяжних, місцевий суд не порушив вимог кримінального процесуального закону, оскільки процедура перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами не передбачає права засудженого (виправданого) на суд присяжних.

Постанова ККС ВС у справі № 320/2582/19 (провадження № 51-1524км21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/98728751.