Щодо перегляду господарським судом судових рішень за нововиявленими обставинами в межах справи про банкрутство

Предметом касаційного перегляду у Верховному Суді за скаргою особи-кредитора стали судові рішення за наслідком розгляду заяви (з посиланням на ч. 1 ст. 320 ГПК України) про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал місцевого господарського суду від 13 грудня 2018 року, що стосуються результатів розгляду грошових вимог підприємства-кредитора у справі про банкрутство товариства-боржника.

Суд першої інстанції заяву особи-кредитора про перегляд зазначених ухвал місцевого господарського суду за нововиявленими обставинами задовольнив. Апеляційний суд скасував це судове рішення, а в задоволенні заяви особи-кредитора відмовив. Верховний Суд скасував постанову апеляційного господарського суду та залишив у силі ухвалу місцевого господарського суду.

Виконуючи функцію забезпечення єдності та сталості судової практики, зважаючи на значення процедур розгляду та визнання вимог кредиторів у справі про банкрутство як одного з ключових її елементів, судова палата для розгляду справ про банкрутство КГС ВС сформулювала такі висновки про застосування норм права.

Кредитор у справі про банкрутство в порядку, строки та з підстав, що встановлені гл. 3 розд. IV ГПК України «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» (в цій справі з підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 320 ГПК України), наділений правом подати до відповідного господарського суду заяву про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами конкурсних кредиторів.

Господарський суд, який переглядає з підстави, визначеної п. 1 ч. 2 ст. 320 ГПК України (що є відмінною від підстави, визначеної п. 3 ч. 2 ст. 320 ГПК України), за нововиявленими обставинами судові рішення у справі про банкрутство, зокрема ухвали за результатами розгляду заяв з вимогами конкурсних кредиторів, у процесі такого перегляду встановлює наявність або відсутність нововиявлених обставин, оцінює їх істотність для правильного вирішення спору і вплив на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

У разі, коли під час розгляду заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів господарським судом встановлені нововиявлені обставини, які істотно впливають на оцінку обґрунтованості вимог іншого кредитора до боржника, зокрема спростовують існування грошового зобов’язання боржника перед іншим кредитором, наявність такого, що набрало законної сили судового рішення, яким було підтверджено грошове зобов’язання боржника перед таким кредитором, оцінюється судом у сукупності з іншими доказами, з урахуванням нововиявлених обставин, і само собою не може бути підставою для відмови в задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвал(и) за результатами розгляду заяв з вимогами кредиторів.

Постанова судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС від 15 березня 2023 року у справі № 904/10560/17– https://reyestr.court.gov.ua/Review/110997948.