Підсудний в судовому засіданні заявив клопотання про відмову від захисника адвоката та його заміну на іншого безкоштовного: ухвала Автозаводського райсуду Кременчука

Автозаводський районного суду м. Кременчука в складі колегії суддів:

головуючого судді – ОСОБА_1

суддів – ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі – ОСОБА_4

з участю прокурора – ОСОБА_5

захисника – адвоката ОСОБА_6

підсудного ОСОБА_7

розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_7 за ч.2 ст. 17, ч.4 ст. 19 п.п. «а», «и» ст.. 93 КК України 1960 року, ч.1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Автозаводського районного суду м. Кременчука перебуває вказана кримінальна справа.

Підсудний ОСОБА_7 в судовому засіданні заявив клопотання про відмову від захисника адвоката ОСОБА_6 та його заміну на іншого безкоштовного.

У клопотанні зазначив, що з моменту призначення адвоката ОСОБА_6 останній не вчиняє дії направлені на його захист. В судових засіданнях не є активним учасником судового процесу, а просто формально перебуває в судовому засіданні та не забезпечує його захист.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання підсудного.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання ОСОБА_7 , зазвначив, що у нього з клієнтом відсудня узгоджена позиція захисту.

Вислухавши клопотання підсудного, думки інших учасників процесу суд встановив наступне.

Відповідно до ст.. 46 КПК України (1960 року) підсудний у будь-який момент має право відмовитись від захисника. Заміна одного захисника іншим може мати місце лише за клопотанням чим згодою підсудного. Про прийняття відмови від захисника суд виносить ухвалу. Відмова від захисника у випадках коли його участь є обов`язковою згідност. 45 КПК України(в ред.1960р.) може бути прийнята судом лише коли підсудний обґрунтовує її мотивами, які суд визнає такими, що заслуговують на увагу.

Судом встановлено, що захист обвинуваченого ОСОБА_7 у вказаній кримінальній справі здійснює захисник-адвокат ОСОБА_6 , який діє на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Статтею 46 КПК України (1960 року) передбачено, що прийнявши відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу рішення про усунення захисника від участі в справі, а також прийнявши відмову захисника від виконання обов`язків, особа, яка провадить

дізнання, слідчий, суддя чи суд роз`яснюють підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його право запросити іншого захисника та надають йому для цього в стадії розслідування справи не менше доби, а в стадії судового розгляду справи – не менше трьох діб.

Підсудний ОСОБА_7 в судовому засіданні просив призначити йому безкоштовного захисника, оскільки самостійно залучити захисника він не в змозі.

Виходячи з положень статей 46, 47 КПК України (в ред.. 1960 р.) та вимог п.3 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється займати у справі позицію на погіршення становища підзахисного та всупереч його волі.

Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого і виправданого у кримінальному провадженні – одна з найважливіших державних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплених ст. 59, ч. 2 ст. 63, п. 5 ч. 3 ст. 129 Конституцією України та міжнародними актами, які становлять національне законодавство щодо прав людини і основоположних свобод (ст. 11 Загальної декларації прав людини; ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права; ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як зазначає у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, саме по собі призначення захисника не забезпечує ефективної допомоги, оскільки адвокат, призначений надавати безоплатну правову допомогу, може вмерти, серйозно захворіти, стикатися тривалий час з перешкодами у своїй діяльності або ухилятися від виконання своїх обов`язків. Якщо органи влади ставляться до відома про таку ситуацію, вони повинні або замінити його, або примусити його виконувати свої обов`язки».

Враховуючи наявність колізії інтересів обвинуваченого та його адвоката щодо визначення правильного алгоритму дій адвоката, який відповідав би не тільки нормам закону, а й етичним засадам адвокатської діяльності, колегія суддів вважає, що мотиви з яких підсудний відмовляється від захисника ОСОБА_6 є такими, що заслуговують на увагу та з метою не допущення порушення права на захист підсудного вважає за необхідне прийняти відмову підсудного від захисника.

Згідно п.1 ч.4 ст. 47 КПК України (1960 року) захисник призначається у випадках коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45 цього Кодексу участь захисника є обов`язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити захисника.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну вторинну правову допомогу мають, зокрема, особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень КПК України, захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням.

Зважаючи на вищенаведене, суд вважає за доцільне відкласти судове засідання, залучивши захисника для здійснення захисту за призначенням підсудного ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 44, 46, 47, 48 КПК України (1960 року), вимогамиЗакону України «Про безоплатну правову допомогу», суд –

У Х В А Л И В :

Прийняти відмову підсудного ОСОБА_7 від захисника адвоката ОСОБА_6 .

Залучити через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області захисника для здійснення захисту за призначенням підсудного ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 17, ч.4 ст. 19 п.п. «а», «и» ст.. 93 КК України 1960 року, ч.1 ст. 263 КК України.

Судове засідання відкласти до 10 години 30 хвилин 10 квітня 2023 року.

Копію ухвали направити в Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_8

Судді

ОСОБА_9