Пішов з життя проректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Юрій Битяк

На 74-му році пішов з життя Юрій Прокопович Битяк – з 2007 проректор з навчальної роботи, а з 2010 перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор та багаторічний завідувач кафедри адміністративного права, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний громадянин Харківської області.

Про це повідомляє Університет.

Після закінчення у 1974 році Харківського юридичного інституту (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Юрій Прокопович пов’язав весь свій трудовий шлях з Університетом, пройшовши шлях від аспіранта кафедри до професора, завідувача кафедри, академіка та першого проректора.

Життєвий шлях присвятив науковій діяльності – є автором понад 250 наукових, навчально-методичних праць та коментарів до кодексів та законів України, частина яких стали фундаментальними роботами в галузі та настільними книгами практикуючих юристів: «Державне управління: теорія і практика», «Виконавча влада і адміністративне право», «Конституційно-правові засади становлення української державності», «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади», «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства», підручник «Адміністративне право України» (2000, 2003, 2004, 2010), «Правова доктрина України: у 5 т.»  та ін. Брав участь у розробці проєктів Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади та їх апараті», Кодексу загальних правил етики поведінки державних службовців, Адміністративно-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та багатьох інших. Був членом редакційних колегій багатьох наукових юридичних фахових видань. Під його керівництвом було захищено 26 кандидатських та 6 докторських робіт.

Юрій Прокопович був повністю відданий своїй другій родині – колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, якому він присвятив понад 50 років свого життя. Його творчі сили, енергія, величезний науковий і педагогічний талант завжди були спрямовані на розвиток юридичної освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-юристів та науково-педагогічних кадрів.

Юрій Прокопович ушанований численними нагородами, відзнаками та преміями: Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ст., нагрудним знаком «Відзнака Голови Конституційного Суду», Заслужений професор національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відзначений почесним званням «Відмінник освіти України», «Видатний юрист України» та іншими відомчими, церковними нагородами та відзнаками.

“Юрій Прокопович назавжди залишиться у наших серцях, а його життєвий шлях і вагомий доробок буде прикладом для прийдешніх поколінь здобувачів, науковців і педагогів”, – йдеться у повідомленні.