Погашення боргу не позичальником, а іншою особою за відсутності доказів надання згоди або доручення на вчинення цих дій не може бути підставою для переривання перебігу позовної давності

11 вересня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», зараз АТ КБ «ПриватБанк»,до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд апеляційної інстанції частково задовольнив позовні вимоги та дійшов висновку, що судом першої інстанції безпідставно застосовано до позовних вимог банку наслідки спливу позовної давності, оскільки позичальником було внесено платіж на погашення заборгованості за кредитним договором, що свідчить про визнання нею свого боргу перед ПАТ КБ «ПриватБанк» та про переривання перебігу позовної давності згідно зі статтею 264 ЦК України.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду дійшов висновку про помилковість висновку апеляційного суду щодо переривання перебігу позовної давності з огляду на таке.

Відповідно до частин першої, третьої статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку; після переривання перебіг позовної давності починається заново.

Правила переривання перебігу позовної давності застосовуються судом незалежно від наявності чи відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в останніх є докази, що підтверджують факт такого переривання.

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов’язку, можуть з урахуванням конкретних обставин справи належати, зокрема, часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій.

При цьому якщо виконання зобов’язання передбачалося частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу.

Вчинення боржником дій з виконання зобов’язання вважається таким, що перериває перебіг позовної давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим боржником або за його згодою чи дорученням уповноваженою на це особою.

Не можуть вважатися добровільним погашенням боргу, що перериває перебіг позовної давності, будь-які дії кредитора, спрямовані на погашення заборгованості, зокрема списання коштів з рахунків боржника без волевиявлення останнього, або без його схвалення. Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом України у постанові від 08 листопада 2017 року у справі No 6-2891цс16.

З указаного вбачається, що апеляційний суд дійшов помилкового висновку про переривання перебігу позовної давності, оскільки внесення коштів у розмірі 280,00 грн не позичальником, а іншою особою, за відсутності доказів надання ОСОБА_1 згоди або доручення такій особі на вчинення цих дій, не є дією відповідача, що свідчить про визнання нею свого боргу, і не може бути підставою для переривання перебігу позовної давності, тому суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем пропущено позовну давність для захисту наведених цивільних прав та інтересів.

Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 11 вересня 2019 року у справі No 623/99/17 можна ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84481455.