Поновлення працівників: практичні поради та алгоритми дій від керівниці Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ Вікторії Поліщук

Як поновити на роботі незаконно звільненого працівника? Практичними порадами з досвіду та алгоритмами дій поділилася з колегами адвокат, медіатор, Голова Комітету НААУ з питань трудового права, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ Вікторія Поліщук під час заходу з підвищення кваліфікації, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Лектор зауважила, що КЗпП не містить визначення поняття «поновлення на роботі», як і не встановлює порядку виконання відповідного рішення. Частково умови, за яких рішення суду про поновлення на роботі вважається примусово виконаним, закріплені у статті 65 Закону «Про виконавче провадження». Виконання рішення про поновлення на роботі вважається закінченим з моменту видачі наказу про поновлення працівника на роботі та фактичного допуску працівника, поновленого на роботі рішенням суду, до виконання попередніх обов’язків.

Вікторія Поліщук окреслила алгоритм дій роботодавця у випадку поновлення працівників на роботі без рішення суду, який включає такі етапи:

1. Здійснення виклику працівника на роботу

2. Видача наказу про поновлення працівника на роботі. Поновлення працівника на роботі відбувається з дати звільнення працівника. Ознайомлення працівника з наказом про поновлення на роботі під особистий підпис.

3. Внесення запису у трудовій книжці (якщо паперова).

Відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 р. № 58, у розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається. Тож, після видання наказу про поновлення на роботі вносяться зміни до трудової книжки працівника, зокрема визнається недійсним запис про звільнення і робиться запис про поновлення на попередній роботі. Вам потрібно зазначити «Запис № _____ є недійсним, поновлений на попередній роботі». У графі 4 зазначаємо про наказ про поновлення на роботі.

4. Виплата працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу (з дати видачі наказу про звільнення). Моральна шкода не виплачується. Обов’язок виплатити виникає тільки на підставі рішення суду.

5. Допуск працівника до виконання трудових обов’язків. Подання на підпис зміненої посадової інструкції (якщо потрібно).

Лектор також звернула увагу на важливі деталі, пов’язані з поновленням працівників на роботі за наявності рішення суду. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, ухвалене органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню (ч. 7 ст. 235 КЗпП). Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що його виконують не з часу набуття ним законної сили (як це передбачено для переважної більшості судових рішень), а негайно з часу його оголошення на судовому засіданні, що забезпечує швидкий і реальний захист прав та інтересів громадян і держави.

Для вирішення питання про наявність підстав для стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення про поновлення на роботі на підставі статті 236 КЗпП України суду належить встановити:

  • чи мала місце затримка виконання такого рішення;
  • у разі наявності затримки виконання рішення – встановити період затримки, який необхідно рахувати від наступного для після постановлення рішення про поновлення на роботі до дати видання роботодавцем наказу про поновлення на роботі, та, відповідно, провести розрахунок належних до стягнення сум за встановлений період.

Виходячи з лексичного значення (тлумачення) поняття «затримка» (синонім – зволікання), за змістом норм статті 236 КЗпП України затримкою виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі слід вважати невидання власником (уповноваженим органом) наказу про поновлення працівника на роботі без поважних причин негайно після проголошення судового рішення (див. постанову Верховного Суду України від 01 липня 2015 року у справі № 6-435цс15).

Алгоритм дій у випадку поновлення працівників на роботі за наявності рішення суду включає такі етапи:

  1. Видача наказу або розпорядження про поновлення на роботі. Поновлюють на роботі не з дати прийняття судом відповідного рішення, а з дати звільнення працівника, яка згідно з цим рішенням визнається недійсною. Роботодавець повинен підготувати наказ незалежно від того, чи буде оскарження далі рішення суду.

«Поновити, скасувавши наказ про звільнення…

Внести зміни до трудової книжки…

Виплатити середній заробіток…

Підстава – рішення суду у справі №_____».

  1. Внесення у трудову книжку нового запису.

У такому разі визнається недійсним запис, зроблений відповідно до наказу, який визнаний судом незаконним. Наприклад, пишеться: «Запис за № таким-то є недійсним, поновлений на попередній роботі». У графі 4 робиться посилання на наказ (розпорядження) про поновлення на роботі.

Розглянула Вікторія Поліщук ситуацію, коли роботодавець виконує рішення суду, а працівника немає на робочому місці або він за межами України чи ВПО. Так, факт нез’явлення працівника на роботі не позбавляє роботодавця можливості вчиняти дії щодо його розшуку, надсилати йому повідомлення та/або копію наказу про поновлення на посаді. Відсутність працівника на роботі має відображатись у табелі обліку робочого часу без нарахування заробітної плати, і надалі роботодавець може звільнити такого працівника на загальних підставах. Прогул без поважних причин слід фіксувати з дати, коли йому стало відомо про таке поновлення.

Окремо лектор розповіла про відповідальність посадових осіб у випадку незаконного звільнення працівника. Суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижче оплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснене з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі (ст. 237 КЗпП).

В огляді судової практики розглянуто Постанову Миколаївського апеляційного суду від 08.02.2023 р. у справі № 486/399/21. Згідно з обставинами справи, 10 квітня 2020 року ОСОБА_1 видала та підписала наказ про розірвання трудового договору із заступником головного лікаря з організаційно-методичної роботи на підставі п.1 статті 40 КЗпП України. Рішенням Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 25 вересня 2020 року у справі № 486/691/20 звільнення ОСОБА_2 визнано незаконним та скасовано наказ, а також стягнуто з КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» на користь ОСОБА_2 середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 96640 гривень 29 копійок з урахуванням податків і обов’язкових платежів. Таким чином, рішенням суду встановлено, що ОСОБА_2 незаконно звільнено на підставі Наказу.

Апеляційний суд, проаналізувавши матеріали справи, дійшов висновку про наявність в діях відповідача всіх складових елементів цивільно-правової відповідальності, а саме:

  • протиправної поведінки, яка виявилась у прийнятті незаконного наказу про звільнення особи;
  • завданої шкоди внаслідок визнання його незаконними та скасування у вигляді сплати КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» коштів середнього заробітку за час вимушеного прогулу незаконно звільненому працівнику;
  • причинного зв’язку між її спричиненням та протиправною поведінкою відповідача, а також вина заподіювача шкоди, як керівника закладу, який видав незаконний наказ.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.