Порядок набуття, вимоги та переваги режиму Дія Сіті: адвокат Ганна Урусова

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Адвокат ІТ-бізнесу: режим Дія Сіті», який провела для колег Ганна Урусова, партнер, керівник загально-юридичного департаменту компанії, адвокат.

Правовий режим Дія Сіті являє собою сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі.

Основним законодавчим актом, який визначає засади функціонування Дія Сіті, є Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-IX від 15.07.2021 р. (далі – Закон).

Ключовою особою такого режиму є резидент Дія Сіті – юридична особа, яка відповідно до Закону набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі. Набуття статусу резидента Дія Сіті є добровільним, отримання дозволів та ліцензій не вимагається.

Резидентом Дія Сіті може стати юридична особа, яка зареєстрована в Україні та відповідає таким критеріям:

 1. Здійснення одного чи декількох видів діяльності, передбачених режимом Дія. Сіті;
 2. Розмір середньої місячної винагороди – не менше, ніж еквівалент 1200 євро;
 3. Середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів – не менше дев’яти осіб;
 4. Сума кваліфікованого доходу – не менше як 90 відсотків суми її загального доходу;
 5. Відсутні обставини, передбачені Законом, (наприклад, якщо юридична особа перебуває у процесі припинення або визнана банкрутом, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства України, або визнані Україною міжнародні санкції тощо, вона не може бути резидентом Дія Сіті).

Ганна Урусова звернула увагу, що згідно з Постановою КМУ від 29 березня 2022 р. № 382 «Деякі питання функціонування правового режиму Дія Сіті у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні», на період дії воєнного стану та до 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем припинення чи скасування воєнного стану, положення пунктів 2, 4-6 частини першої статті 9 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» не застосовуються.

Тобто, резидент Дія Сіті не втрачає протягом воєнного стану статус резидента Дія Сіті, якщо мають місце:

 • невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктами 2-4 частини першої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;
 • порушення строку подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
 • повторне послідовне порушення строків подання резидентом Дія Сіті до уповноваженого органу звіту про відповідність та/або незалежного висновку;
 • набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено обставину невідповідності резидента Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Резидент Дія Сіті втрачає статус резидента Дія Сіті у разі:

 • отримання від резидента Дія Сіті заяви про припинення статусу резидента Дія Сіті;
 • невідповідність резидента Дія Сіті вимогам, визначеним пунктом 1 або 5 частини першої статті 5 цього Закону, яку виявлено уповноваженим органом на підставі інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством».

Як отримати статус резидента Дія Сіті?

Для набуття статусу резидента Дія Сіті заявник звертається до Мінцифри із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті та документами, що додаються до неї:

 • через державний веб-портал правового режиму Дія Сіті (city.diia.gov.ua) – https://tinyurl.com/sjrm6mtx;
 • шляхом надсилання на адресу електронної пошти Мінцифри, зазначену на його офіційному веб-сайті, для комунікації із заявниками та резидентами Дія Сіті.

На розгляд заяви дається до 10 робочих днів.

Режим Дія Сіті користується попитом в Україні через низку переваг податкового та юридичного характеру.

Отже, у чому полягають податкові переваги режиму Дія Сіті в Україні?

Такі податкові переваги стосуються:

По-перше, податків на доходи працівників та гіг-спеціалістів:

Заробітна плата працівників та винагорода гіг-спеціалістів оподатковується за наступними ставками:

 • податок на доходи фізичних осіб – 5% від винагороди (в межах ліміту 240 000 євро на рік за курсом НБУ, що встановлений на 1 січня звітного податкового року, та з урахуванням інших обмежень);
 • єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної зарплати;
 • військовий збір – 1,5% від винагороди.

По-друге, податків на резидента Дія Сіті:

Резидент Дія Сіті має право застосовувати оподаткування податком на прибуток на загальних підставах за ставкою 18% від суми прибутку або обрати оподаткування на особливих умовах, що є аналогом податку на виведений капітал, з застосуванням ставки у розмірі 9% від суми сплачених дивідендів або інших операцій, прирівняних пп. 141.9-1.2. п. 141.9-1. ст. 141 Податкового кодексу України до виплати дивідендів.

По-третє, податків на учасників резидента Дія Сіті – для стимулювання інвестицій, зокрема:

 • звільняються від оподаткування дивіденди, які нараховані компанією-резидентом Дія Сіті на користь учасника за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;
 • застосовується податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб на суму інвестицій в українські стартапи.

До юридичних переваг режиму Дія Сіті можна віднести наступні:

 • Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать резиденту Дія Сіті;
 • Корпоративні переваги;
 • Мінімальний ризик перекваліфікації відносин з гіг-спеціалістами в трудові;
 • Захист конфіденційної інформації резидента Дія Сіті;
 • Захист від конкурування з боку IT-спеціалістів.

Ганна Урусова також розкрила питання звітності Резидента Дія. Сіті, зазначивши, що резидент Дія. Сіті має забезпечитибезперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 Закону, протягом усього строку резидентства, подаючи:

 1. Початковий звіт про відповідність вимогам – за підсумками 3 повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті

Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати початковий звіт до уповноваженого органу не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті.

Разом зі звітом подається незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його початковому звіті (окрім тих, що мають право частково не відповідати критеріям).

 1. Річний звіт про відповідність вимогам за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року – щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним

Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року.

До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.

Лектор зауважила, що до 1 січня календарного року, що настає за роком, наступним за роком припинення чи скасування воєнного стану, подання резидентом Дія Сіті звіту про відповідність та незалежного висновку, що передбачені статтею 13 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», не вимагається.

Окремо Ганна Урусова також сфокусувала увагу на основних положеннях та порядку застосування гіг-контрактів, договорі про нерозголошення комерційної таємниці з резидентом Дія Сіті, а також договорі про утримання від вчинення конкурентних дій з резидентом Дія Сіті.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.