Порядок звільнення у зв’язку із скороченням посади або штату: адвокат Ганна Лисенко

Під час вебінару «Звільнення: поради адвокатів та судова практика», який відбувся у Вищій школі адвокатури, Ганна Лисенко, адвокат, член Комітету з питань трудового права НААУ, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ, детально розповіла про порядок звільнення у зв’язку із скороченням посади або штату.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці. Під змінами в організації виробництва і праці в п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, зокрема, мається на увазі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Що перевіряють суди при скороченні?

 • Чи була реорганізація виробництва та праці;
 • Чи було скорочення чисельності або штату працівників;
 • Чи додержано роботодавцем порядок вивільнення;
 • Чи враховувалось переважне право на залишення на роботі;
 • Докази відмови працівника від переведення на іншу роботу або відсутність вакантних посад;
 • Чи попереджували його за два місяці про наступне вивільнення.

Алгоритм дій роботодавця при звільненні у зв’язку із скороченням включає наступні кроки:

 1. Видати наказ про зміни в організації виробництва і праці;
 1. Затвердити новий штатний розпис;
 1. Видати наказ про скорочення чисельності або штату працівників;
 1. Повідомити профспілку:
 • письмово у добровільній формі;
 • за 3 місяці до звільнень працівників.

У період воєнного стану ст. 43 КЗпП України не застосовується, однак бажано дотримуватися цього пункту.

 1. Визначити осіб, які мають переважне право на залишення на посаді:
 • у виді доповідної записки, протоколу або наказу;
 • потрібно скласти порівняльну таблицю.
 1. Попередити працівників про звільнення:
 • за 2 місяці до звільнення;
 • вказати причину – у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, скороченням чисельності та штату працівників;
 • запропонувати вакантні посади;
 • зазначити дату звільнення, підпис працівника.
 1. Отримати рішення профспілки про згоду на звільнення. Приймається протягом 15 днів, протягом 3 днів повідомляється роботодавцю.
 1. Повідомити територіальний відділ державної служби зайнятості про масове вивільнення;
 1. Видати наказ про звільнення у зв’язку зі скороченням на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП.

Як зазначає лектор, переважне права на залишення на роботі спочатку визначається за кваліфікацією та продуктивністю, а саме:

 • освіта;
 • підвищення кваліфікації;
 • наявність заохочень за успіхи в роботі;
 • відсутність дисциплінарних стягнень;
 • виконання значно більшого обсягу робіт порівняно з іншими працівниками, які займають таку ж посаду чи виконують таку ж роботу;
 • накази про преміювання за високі показники в роботі тощо.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі :

 • 1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
 • 2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 • 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на цьому підприємстві;
 • 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх учбових закладах без відриву від виробництва;
 • 5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • 6) авторам винаходів, корисних моделей;
 • 7) працівникам, як дістали на підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання;
 • 8) особам з числа депортованих з України;
 • 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби;
 • 10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат;
 • 11) працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

В огляді судової практики Ганна Лисенко запропонувала до ознайомлення наступні правові позиції Верховного Суду:

 1. Постанова ВС від 24 липня 2020 року у справі № 816/654/17

Сама лише трансформація одного структурного підрозділу юридичної особи публічного права в інший без скорочення штату не є підставою для звільнення.

 1. Постанова ВС від 18 серпня 2021 року у справі № 659/51/20

Роботодавець зобов’язаний запропонувати всі вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом усього періоду і існували на день звільнення.

 1. Постанова ВС від 20 травня 2020 року у справі № 757/48138/17-ц

У першу чергу перевага на залишення на роботі надається особам, які мають більш високу кваліфікацію та продуктивність праці. Продуктивність праці та кваліфікація працівника повинні оцінюватися окремо, але у кінцевому підсумку. І лише при відсутності різниці у кваліфікації та продуктивності праці перевагу на залишення на роботі мають працівники, перелічені у частині другій статті 42 КЗпП України.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.