Повноваження адвоката можуть бути підтверджені будь-яким з наведених у ч. 4 ст. 62 ЦПК документів

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого – Крата В. І.,

суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Зайцева А. Ю., Краснощокова Є. В. (суддя-доповідач),

учасники справи:

заявник – Комунальне підприємство «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради»,

заінтересована особа – ОСОБА_1 ,

розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_1 , яка подана представником Івановою Валерією Михайлівною , на ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 18 грудня 2023 року у складі колегії суддів: Єлізаренко І. А., Свистунової О. В., Красвітної Т. П.

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст заяви та судових рішень

У серпні 2023 року до суду надійшла заява Комунального підприємства «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» Дніпропетровської обласної ради» (далі – КП «„ДБКЛПД” ДОР») про надання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Рішенням Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2023 року заяву КП «„ДБКЛПД” ДОР» задоволено. Госпіталізовано ОСОБА_1 до КП «„ДБКЛПД” ДОР» для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.

13 грудня 2023 року до Дніпровського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Іванової В. М. в інтересах ОСОБА_1 .

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 18 грудня 2023 року апеляційну скаргу адвоката Іванової В. М., яка діє в інтересах ОСОБА_1 , на рішення Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 29 серпня 2023 року повернуто особі, яка її подала.

Ухвала апеляційного суду мотивована тим, що адвокат зобов`язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій. Звернення до суду передбачає надання до суду належних доказів дійсної волі особи, що є учасником справи, на уповноваження іншої особи на право надання правничої допомоги. Такі докази повинні виключати будь-які сумніви стосовно справжності та чинності такого уповноваження на момент вчинення певної процесуальної дії (докази повинні бути в оригіналі або у формі копії, якісно оформленої особою, що є учасником справи, із зазначенням назви судового органу, у якому надається правова допомога позивачу), а також стосовно охоплення такої дії дійсним колом повноважень представника, що делеговані йому особою, що реалізує право на справедливий суд. Представник повинен демонструвати повагу до суду, підтверджуючи наявність повноважень на представництво, а також не позбавляти довірителя права знати про дії представника.

Належними доказами на підтвердження повноважень адвоката на надання безоплатної вторинної правової допомоги фізичній особі є оригінал або засвідчена у визначеному законом порядку копія доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який прийняв рішення про надання зазначеній особі безоплатної вторинної правничої допомоги, та оригінал або засвідчена у визначеному законом порядку копія довіреності на представництво інтересів фізичної особи адвокатом, визначеним у дорученні, посвідчена нотаріально або посадовою особою зазначеного Центру.Такий висновок відповідає правовому висновку, викладеному у постанові Верховного Суду від 15 червня 2023 року у справі № 204/10576/22 (провадження №61-8627ск23).

Апеляційна скарга підписана адвокатом Івановою В. М. На підтвердження повноважень адвоката до апеляційної скарги долучено лише доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги № 033-02-9/279 від 28 серпня 2023 року.Дорученням № 033-02-9/279 від 28 серпня 2023 року ОСОБА_3 уповноважує адвоката Іванову В.М. на надання безоплатної вторинної правової допомоги клієнту в межах процесуальних прав і обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України. Проте до скарги не додано довіреність або ордер, які надають їй право представляти інтереси ОСОБА_1 в суді апеляційної інстанції.

За таких обставин суд апеляційної інстанції позбавлений можливості встановити наявність або відсутність у Іванової В. М. повноважень на представництво інтересів ОСОБА_1 Доручення Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги № 033-02-9/279 від 28 серпня 2023 року належним чином не підтверджує повноважень адвоката, який здійснює представництво особи в рамках надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах процесуальних прав та обов`язків, визначених ЦПК України.

Аргументи учасників справи

У січні 2024 року представник ОСОБА_1 – адвокат Іванова В. М. звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, у якій просить скасувати ухвалу апеляційного суду та направити справу для продовження до розгляду до апеляційного суду.

Касаційна скарга мотивована тим, що частиною четвертою статті 62 ЦПК України (в редакції Закону України № 3022-ІХ від 10 квітня 2023 року, яка діє з 03 серпня 2023 року) передбачено, що повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з документів, зокрема, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

На час звернення до суду з апеляційною скаргою (10 грудня 2023 рік) та постановлення оскаржуваної ухвали, повноваження адвоката Іванової В. М., як представника ОСОБА_1 , підтверджені одним з документів, передбачених чинним законодавством, а саме ? засвідченим посадовою особою Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги дорученням від 28 серпня 2023 року №033-02-9/279.

Висновок Дніпровського апеляційного суду про те, що повноваження адвоката, крім доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, мають бути підтверджені також довіреністю або ордером не ґрунтується на вимогах закону, а посилання на закон у редакції, що діяв до 03 серпня 2023 року, є порушенням вимог частини третьої статті 3 ЦПК України.

Рух справи

Ухвалою Верховного Суду від 21 березня 2024 року відкрито касаційне провадження в цій справі.

В ухвалі зазначено, що наведені у касаційній скарзі доводи містять підстави, передбачені абзацом 2 частини другої статті 389 ЦПК України.

Ухвалою Верховного Суду від 01 травня 2024 року справу призначено до судового розгляду.

Позиція Верховного Суду

Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скарги додаються, зокрема, довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися (частина третя, пункт 1 частини четвертої статті 356 ЦПК України»).

Відповідно до пункту 1 частини п`ятої статті 357 ЦПК України апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції також, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Представником у суді може бути адвокат або законний представник (частина перша статті 60 ЦПК України).

10 квітня 2023 року прийнято Закон України № 3022-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги», який набрав чинності 03 серпня 2023 року,пунктом 3 розділу I якого частину четверту статті 62 ЦПК України викладено в новій редакції.

Згідно з частиною четвертою статті 62 ЦПК України (в редакції вказаного Закону, яка була чинною на момент подання апеляційної скарги та постановлення оскарженої ухвали) повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів: довіреністю; ордером, виданим відповідно до Закону України«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Повноваження адвоката підтверджуються дорученням центру з надання безоплатної правничої допомоги та/або довіреністю відповідно до вимог процесуального закону (частина друга статті 21 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» в редакції вказаного Закону, яка була чинною на момент подання апеляційної скарги та постановлення оскарженої ухвали).

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат має право, зокрема, посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов`язковий спосіб посвідчення копій документів.

Тлумачення наведених норм дає підстави для висновку, що повноваження адвоката як представника сторін та інших учасників справи можуть бути підтверджені будь-яким з наведених у частині четвертій статті 62 ЦПК України документів:довіреністю, ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. З 03 серпня 2023 року доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, є документом, що підтверджує повноваження адвоката та додаткового підтвердження не потребує. Копії доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, або довіреності фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної правничої допомоги, можуть посвідчуватись посадовою особою відповідного органу (установи), який прийняв таке рішення, або самим адвокатом.

У справі, що переглядається:

            10 грудня 2023 року Іванова В. М. засобами поштового зв`язку надіслала до апеляційного суду апеляційну скаргу як представник ОСОБА_1 . До апеляційної скарги додано доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги від 28 серпня 2023 року, відповідно до якого призначено адвоката Іванову В. М. для надання безоплатної вторинної правничої допомоги за зверненням № 2023-3030270 від 28 серпня 2023 року – представництво інтересів в суді у справі № 206/3940/23 від 28 серпня 2023 року про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку ( ОСОБА_1 ). Зміст вказаного доручення свідчить про те, що саме в цій справі адвокат Іванова В. М. має повноваження на представництво інтересів ОСОБА_1 , обмеження повноважень представника на вчинення певних процесуальних дій в дорученні не застережені;

            апеляційний суд не звернув уваги, що Законом України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги» № 3022-IX від 10 квітня 2023 року, який набрав чинності 03 серпня 2023 року, відповідне положення частини четвертої статті 62 ЦПК України, яке визначає перелік документів, що підтверджують повноваження адвоката як представника, була викладена у новій редакції;

апеляційний суд не врахував, що повноваження адвоката як представника сторін та інших учасників справи можуть бути підтверджені будь-яким з наведених у частині четвертій статті 62 ЦПК України документів:довіреністю, ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. З 03 серпня 2023 року доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, є документом, що підтверджує повноваження адвоката та додаткового підтвердження не потребує. Тому помилковим є і врахування висновку, який наведений в ухвалі Верховного Суду від 15 червня 2023 року у справі № 204/10576/22 (провадження №61-8627ск23).

За таких обставин апеляційний суд зробив неправильний висновок про повернення апеляційної скарги.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Доводи касаційної скарги дають підстави для висновку, що оскаржена ухвала апеляційного суду постановлена без додержання норм процесуального права. У зв`язку з наведеним колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід задовольнити, ухвалу апеляційного суду скасувати, справу передати до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Керуючись статтями 400, 402, 411, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_1  задовольнити.

Ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 18 грудня 2023 року скасувати.

Справу № 206/3940/23 направити до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції ухвала Дніпровського апеляційного суду від 18 грудня 2023 рокувтрачає законну силу.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                     В. І. Крат

Судді:                                                                                               Д. А. Гудима

І. О. Дундар

А. Ю. Зайцев

Є. В. Краснощоков

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.