Повноваження Етичної ради встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП суперечить основним засадам правотворення

Проаналізувавши положення законопроєкту стосовно повноважень Етичної ради встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП, науковці вважають, що це суперечить основним засадам правотворення.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Правознавці університету зазначають: «Вища рада правосуддя є конституційним органом, основні засади формування якого мають бути закріплені виключно у Конституції України та Законі України «Про Вищу раду правосуддя». А також наголошують, що Етична рада не є законодавчо визначеним органом і не може привласнювати собі такі функції, оскільки в частині третій статті 131 Конституції вказано, що «порядок обрання (призначення) на посади членів ВРП визначається законом».

У науково-консультативному висновку зазначено: «Згідно з чинним законодавством,  кандидати на посаду члена ВРП та самі члени вже фактично проходять подвійну перевірку – спеціальну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також перевірку на доброчесність та відповідність етичним стандартам».

«Тобто проведення перевірки вдруге, особливо у разі виконання такою особою обов’язків члена ВРП протягом певного періоду до перевірки, ставить під сумнів попередні етапи конкурсу та легітимність всього конкурсу до ВРП», – наголошують представники університету.

«Положенням законопроєкту пропонується, що за результатами оцінювання діючих членів ВРП Етична рада може ухвалити рішення про внесення відповідному органу, який обрав (призначив) даного члена, мотивовану рекомендацію про його звільнення»,  – зауважують наукові експерти. Водночас науковці застерігають про імовірність виникнення питання щодо легітимності рішень, прийнятих за участю даного члена Ради. В такому разі порушується принцип правової визначеності, що є важливою складовою верховенства права, як неодноразово зазначав ЄСПЛ у своїх рішеннях, зокрема, у справах «Брумареску проти Румунії», «Стіл та інші проти Сполученого Королівства» та ін.

Науковці університету імені І.І. Мечникова дійшли до висновку, що проєкт закону №5068 не відповідає нормам Конституції України, міжнародним стандартам, а також судовій практиці Європейського суду з прав людини.