ВККС затвердила нові форми декларацій доброчесності кандидата на посаду судді та правила їх заповнення

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2023 року № 120/зп-23 декларації доброчесності кандидата на посаду судді, судді та правила їх заповнення викладено у новій редакції. 

Про це повідомляє ВККС.

Відтепер у деклараціях доброчесності кандидата на посаду судді та судді суб’єкту декларування необхідно надати відповіді на такі твердження:

 • 1. Рівень мого життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім’ї майну й одержаним нами доходам.
 • 2. Мною не здійснювалися витрати, що перевищують мої доходи, отримані із законних джерел.
 • 3. Членами моєї сім’ї не здійснювалися витрати, що перевищують наші доходи, отримані із законних джерел.
 • 4. Майно, що належить мені та/або членам моєї сім’ї на праві володіння, користування або розпорядження, було набуто із законних джерел.
 • 5. Мною вжито розумних заходів для з’ясування майнового стану осіб, стосовно яких я повинен/повинна зазначати відомості у  декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 • 6. Мною вчасно подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено достовірні відомості.
 • 7. У моєму володінні та/або користуванні тривалістю сукупно більше 30 днів не перебували транспортні засоби та/або об’єкти нерухомості, відомості про які не підлягають внесенню в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 • 8. Мною вчасно подано декларацію родинних зв’язків та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.
 • 9. Мною вчасно подано декларацію доброчесності та зазначено у ній достовірні (у тому числі повні) відомості.
 • 10. Випадків наявності потенційного та/або реального конфлікту інтересів у моїй діяльності не було.
 • 11. Мною вживалися передбачені законом заходи з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 • 12. Мною не вчинялися корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією.
 • 13. Мною не використовувався статус займаної посади з метою незаконного отримання мною або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, коли такі діяння не утворювали складу злочину або кримінального правопорушення.
 • 14. Мною використовується українська мова як єдина державна мова при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом.
 • 15. Мною не вчинялися дії з метою набуття громадянства (підданства) іноземної держави.
 • 16. Мені не відомо про існування оформлених на моє ім’я документів, що підтверджують мою належність до громадянства (підданства) іноземної держави.
 • 17. Мною не відвідувалася територія російської федерації та/або тимчасово окупована російською федерацією територія України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).
 • 18. Мені не відомо, чи відвідували члени моєї сім’ї територію російської федерації та/або тимчасово окуповану російською федерацією територію України (для декларації кандидата на посаду судді – після 01 січня 2015 року).
 • 19. Мною сумлінно виконувалися професійні обов’язки.
 • 20. Мною не порушувалася присяга судді, адвоката чи інша професійна присяга.
 • 21. Випадків мого втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя іншими суддями не було.
 • 22. Мною не надсилалися до Вищої ради правосуддя чи інших органів повідомлення про втручання в мою діяльність щодо здійснення правосуддя.
 • 23. Вищою радою правосуддя не ухвалювалися рішення за результатами розгляду мого повідомлення про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя (це твердження поширюється на ухвалені у звітному періоді рішення незалежно від дати надіслання повідомлення).
 • 24. Стосовно мене не проводилася перевірка, передбачена  Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».
 • 25. До мене не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».
 • 26. Мною дотримувалися правила професійної етики.
 • 27. Мною не розголошувалися відомості, які становлять таємницю, охоронювану законом.
 • 28. Мною не вчинялися діяння, що мали наслідком притягнення мене до юридичної відповідальності.

З новими правилами заповнення і подання декларацій можна ознайомитись за цим посиланням.

Заповнити і подати декларації можна за цим посиланням.

Комісія звертає увагу осіб, які мають намір взяти участь у конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеному 14.09.2023, для цілей цього конкурсу необхідно заповнити нову форму декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.