Практичні аспекти діяльності адвоката у справах про спадкування з іноземним елементом: Олексій Мотилюк

Які особливості спадкування з іноземним елементом? У чому полягають практичні аспекти діяльності адвоката у 2024 році? – відповіді на ці питання під час заходу з підвищення кваліфікації, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, надав Олексій Мотилюк, адвокат, бізнес-медіатор, співзасновник ГО «Подільський центр медіації», член ради комітету цивільного права і процесу НААУ, голова секції спадкового права.

Лектор зауважив на динамічності спадкового права в умовах сьогодення, яке зазнає змін і трансформацій з огляду на виклики воєнного стану та запит суспільства, змінності нотаріальної та судової практики, та проблеми правозастосування, які потребують належного реагування адвокатів, які супроводжують такі справи.

Розпочав вебінар Олексій Мотилюк із визначення іноземного елемента, закріпленого у статті пункті 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право», яке являє собою ознаку, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

 • хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
 • об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
 • юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави.

Далі лектор перейшов до аналізу правового регулювання іноземного елементу на національному рівні, виділивши серед основоположних актів: Закон України «Про міжнародне приватне право», Цивільний кодекс України (Книга шоста), Закон України «Про нотаріат» (Розділ IV), Цивільний процесуальний кодекс України (Розділ ІХ «Визнання та виконання рішень іноземних судів …», Розділ ХІ «Провадження у справах за участю іноземних осіб»).

Окремо адвокат також зауважив на важливості застосування підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються спадкових відносин в частині іноземного елемента:

 • Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений Наказом Мін’юсту 22.02.2012 № 296/5,
 • Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений Наказом Мін’юсту 11.11.2011 № 3306/5,
 • Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затверджене Наказом Мін’юсту та МЗС 27.12.2004  № 142/5/310,
 • Положення про спадковий реєстр, затверджене Наказом Мін’юсту 07.07.2011 № 1810/5,
 • Інструкція про порядок консульської легалізації, затверджена Наказом МЗС № 113 від 04.06.2002.

Іноземний елемент у спадкових правовідносинах також регулюється такими міжнародними актами:

 • Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів, 02.03.72 (Базельська конвенція);
 • Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 05.10.61 (Гаазька конвенція про апостиль);
 • Двосторонні міждержавні договори про правову допомогу України.

Для зручності перелік двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів у сфері правової допомоги та правового співробітництва у цивільних та кримінальних справах (по країнах) можна знайти за посиланням: http://tinyurl.com/va5da46w

 • Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 22.01.93 (Мінська конвенція). Дію Конвенції зупинено у відносинах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь на підставі Закону № 2783-IX від 01.12.2022.

Важливим інструментом для розуміння того, яка саме норма підлягає застосуванню у конкретному кейсі, є колізійна прив’язка. Лектор докладно проаналізував колізійні норми щодо спадкування, визначені у ст. ст. 70, 71, 72 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Наступним етапом вебінару стала наочне обговорення випадків, коли іноземний елемент може виступати суб’єктом чи об’єктом спадкових правовідносин.

Лектор запропонував власну прикладну класифікацію іноземного елемента у спадкових правовідносинах:

 • спадкодавець;
 • спадкоємець/спадкоємці;
 • юридичні факти та формальні обставини (заповіт, спадкова справа, шлюб, родинні стосунки тощо);
 • майно (майнові права).

Наприклад, у ситуації, коли смерть спадкодавця настала у Грузії, спадкодавець є громадянином України, але останні роки проживав на території Грузії, поєднуються два елементи:

 1. юридичний факт (смерть на території Грузії);
 2. формальна обставина, яка має значення для реалізації прав спадкоємців (статус нерезидента спадкодавця).

До найпоширеніших випадків спадкування з іноземним елементом Олексій Мотилюк відніс наступні:

 • спадкодавець – іноземець (нерезидент/резидент);
 • спадкоємець/спадкоємці –іноземці (нерезиденти/резиденти);
 • іноземний заповіт;
 • «спадкова справа» за кордоном;
 • шлюб за кордоном (чоловік, дружина), діти, батьки, інші родичі;
 • майно/майнові права за кордоном (нерухомість, активи у банківських установах, корпоративні права, цінні папери, право вимоги, ІР, авто).

Лектор зауважив, що працюючи зі справами про спадкування з іноземним елементом, адвокат має звертати увагу на наступне:

 • 1.Урахувати строки для прийняття спадщини;
 • 2.Зібрати інформацію, документи та проаналізувати їх;
 • 3.Прогнозувати як з математичної, так і юридичної точки зору, яку частину зі спадкового майна отримає клієнт;
 • 4.Працювати з реєстрами (Спадковий реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, АСВП, Єдиний реєстр боржників);
 • 5.Опрацювати стратегію із клієнтом;
 • 6. З’ясувати, чи підлягають застосуванню Конвенції та двосторонні договори.

Окремо лектор проаналізував повноваження та можливості адвоката в нотаріальному процесі при оформленні/реалізації спадкових прав клієнта, а також актуальні процесуальні аспекти справ щодо спадкування з іноземним елементом (ст. ст. 496-499 ЦПК України).

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.