Про набуття права на обчислення пенсії відповідно до ч.3 ст. 59 Закону “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
під час проходження служби, в тому числі військових зборів, та з огляду
на це отримали інвалідність, мають право на обчислення пенсії по інвалідності
на підставі частини третьої статті 59 Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
як військовослужбовці із 26 квітня 2019 року – після дати ухвалення Конституційним Судом України Рішення від 25 квітня 2019 року No 1-р (ІІ)/2019.

25 лютого 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду ухвалив зразкове рішення у справі No 520/1972/19
(провадження No Пз/9901/11/19), яке Велика Палата Верховного Суду постановою від 12 травня 2021 року залишила без змін і яке набрало законної сили. Цим рішенням Верховний Суд частково задовольнив позов громадянина до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (далі – пенсійний орган, відповідач), зокрема, про визнання протиправними дій щодо відмови у перерахунку пенсії по інвалідності як учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до частини третьої статті 59 Закону України від 28 лютого 1991 року No 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон No 796-XII) з 01 жовтня 2017 року, та зобов`язання вчинити відповідні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач, який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
як військовозобов’язаний під час проходження військових зборів, внаслідок
чого частково втратив працездатність та став особою з інвалідністю, вважає,
що належить до кола військовослужбовців і за рівнем соціального забезпечення
має бути прирівняний до військовослужбовців дійсної строкової служби, а відтак
має право на отримання пенсії по інвалідності в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року на підставі частини 3 статті 59 Закону No 796-XII. Водночас відповідач відмовив у перерахунку пенсії позивачу як особі, зокрема, на яку не поширюється частина 3 статті 59 Закону No 796-XII, оскільки він брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не під час проходження дійсної строкової військової служби, а під час військових зборів, що стало підставою звернення до суду.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини третьої статті 59 Закону No 796-XII (у редакції до 01 жовтня 2017 року) особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого
стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п`ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

З 01 жовтня 2017 року редакція частини статті 59 Закону No 796-XII була
змінена Законом України від 03 жовтня 2017 року No 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон No 2148-VIII) та з того часу регулювала, що «особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб – з п`ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня відповідного року».

Проте, Рішенням Конституційного Суду України (другий сенат) від 25 квітня
2019 року No 1-р (ІІ)/2019 справа No 3-14/2019 (402/19, 1737/19) визнано таким,
що не відповідає Конституції України (є неконституційним), словосполучення
“дійсної строкової”, яке міститься у положеннях частини третьої статті 59 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року No 796-XII зі змінами.

З огляду на це чинними після 25 квітня 2019 року є положення частини
третьої статті 59 Закону, згідно з якими особам, які брали участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань,
у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження
служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності
обчислюється відповідно до Закону або за бажанням таких осіб – з п`ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. Тобто фактично в результаті ухвалення Рішення Конституційним Судом України змінено положення частини третьої статті 59 Закону, оскільки розширено раніше встановлений перелік осіб, на яких поширювався порядок обчислення пенсій по інвалідності, визначений цими положеннями Закону.

Відтак особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи під час проходження служби та є інвалідами внаслідок цього,
мають право на обчислення пенсії, виходячи з п`ятикратного розміру згідно
з частиною 3 статті 59 Зaкoну Укрaїни «Прo стaтус і сoціaльний зaxист грoмaдян,
які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи» з 26 квітня 2019 року.

Водночас з 1 жовтня 2017 року до 25 квітня 2019 року в позивача було
відсутнє право на отримання пенсії по інвалідності саме з огляду на п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року, оскільки в цей період норми статті 59 Зaкoну No 796-XII поширювалася лише на осіб, що на момент участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС проходили дійсну строкову службу.

З урахуванням наведеного позивач із 26 квітня 2019 року на підставі частини третьої статті 59 Закону No 796-XII має право на призначення пенсії по інвалідності як військовослужбовець, який брав участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС і з огляду на це отримав інвалідність.

Детальніше з текстом рішення Верховного Суду від 25 лютого 2020 року у справі
No 520/1972/19 (провадження No Пз/9901/11/19) можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87900805.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 12 травня 2021 року у справі No 520/1972/19 (провадження No Пз/9901/11/19) можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/97104083