Про оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про прийняття звіту про виконання судового рішення

До ухвал з інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України, належить, зокрема, й ухвала про відмову в зобов’язанні суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення та про прийняття звіту, а тому вона може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від судового рішення.

11 серпня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Першого
апеляційного адміністративного суду від 11 березня 2021 року у справі No 200/10018/19-а за позовом ОСОБА_1 до Покровського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України Донецької області про визнання бездіяльності щодо
невиплати пенсії з червня 2018 року протиправною, зобов’язання відновити
нарахування та виплату пенсії з дня припинення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У серпні 2019 року ОСОБА_1 звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до відповідача про визнання бездіяльності щодо невиплати пенсії з червня 2018 року протиправною, зобов’язання відновити нарахування та виплату пенсії з дня припинення.

Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 19.09.2019 позов
ОСОБА_1 задоволено частково. Визнано протиправною бездіяльність
Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області щодо невиплати ОСОБА_1 пенсії з 01.06.2018; зобов’язано ПФУ відновити ОСОБА_1 виплату пенсії з 01.06.2018. В іншій частині у задоволенні позову відмовлено.

22.12.2020 позивачка звернулась до Донецького окружного адміністративного суду із заявою про встановлення судового контролю за виконанням рішення, яку ухвалою суду від 30.12.2020 задоволено частково. Зобов’язано відповідача у 30-ти денний строк з моменту отримання копії ухвали суду подати до Донецького окружного адміністративного суду звіт про виконання рішення суду від 19.09.2019.

20.01.2021 Покровське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області подало до суду звіт про виконання рішення суду від 19.09.2019.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 02.02.2021 прийнято звіт Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 19.09.2019 у справі No 200/10018/19-а.

Ухвалою Першого апеляційного адміністративного суду від 11.03.2021 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою
ОСОБА_1 на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 02.02.2021.

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, суд апеляційної інстанції своє рішення мотивував тим, що ухвала суду першої інстанції про прийняття звіту
про виконання судового рішення оскарженню не підлягає.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, постанову суду апеляційної інстанції скасував та направив справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини 2 статті 293 Кодексу адміністративного судочинства
України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право
оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу.
Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 294 цього Кодексу, окремо
від рішення суду не допускається.

Пунктом 25 частини 1 статті 294 КАС передбачено, що окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції,
зокрема, щодо накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом
відповідно до статті 382 цього Кодексу.

Як слідує із вказаної норми, в ній не вказано такий конкретний вид ухвали, як ухвала про прийняття звіту про виконання судового рішення. Проте, у цій нормі зазначено, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали з інших
питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних
справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього Кодексу.

У свою чергу зі зміс ту статті 382 цього Кодексу вбачається, що вона стосується саме судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах і в її частині першій вказано, що суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Відтак, стаття 382 КАС України надає суду два варіанти вирішення клопотання про зобов’язання подати звіт про виконання судового рішення: задовольнити або відмовити.

Колегія суддів вказала, що аналіз положень статей 294, 382 свідчить про те, що до ухвал з інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього
Кодексу відноситься, зокрема, й ухвала про відмову у зобов’язанні суб’єкта
владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення, а тому вона
може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від судового рішення.

Трактування вказаних положень в інший спосіб призвело б до ситуації, коли ухвала про відмову у зобов’язанні суб’єкта владних повноважень подати звіт про
виконання судового рішення, про прийняття звіту не могла б взагалі бути
оскаржена, оскільки особа, яка з нею не погоджується, – позивач, не має підстав
для оскарження рішення по суті справи, так як воно, у цій ситуації, винесене на його користь.

На підставі викладеного колегія суддів приходить до висновку, що апеляційним судом відмовлено у відкритті апеляційного провадження безпідставно, з порушенням норм процесуального права, а тому оскаржувана ухвала підлягає скасуванню з направленням справи на продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 11 серпня 2021 року у справі No 200/10018/19-а можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/98921435.