Про визначення поняття кваліфікаційної вимоги “стаж роботи на керівних посадах”

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій (Випуск 78. «Охорона здоров’я»), затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року No 117 і погодженого Міністерством праці та соціальної політики, така кваліфікаційна вимога, як «стаж роботи на керівних посадах», повинна розглядатись у взаємозв’язку із кваліфікаційною вимогою «повинен знати», а саме з обсягом необхідних знань професійного характеру залежно від професійних завдань та обов’язків, а тому такий «стаж роботи» може бути набутий лише при безпосередньому виконанні управлінських та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, в установі, організації.

29 червня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 12.06.2020 та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 27.10.2020 у справі No 824/443/20-а за позовом ОСОБА_1 до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня”, Чернівецької обласної ради, треті особи: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , про скасування рішень та зобов`язання вчинити дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4 березня 2020 року відбулося засідання конкурсної комісії, за результати
якого прийнято рішення, оформлене Протоколом No2, згідно якого заяви разом
з доданими до них документами для участі в конкурсі на заміщення посади
керівника (генерального директора) обласного комунального некомерційного
підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня” подали: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_9 та ОСОБА_3.

Комісією прийнято рішення, оформлене Протоколом No4 від 16 березня 2020 року, яким визнано переможцем конкурсу на зайняття посади керівника
(генерального директора) обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня” ОСОБА_2 та рекомендовано сесії Чернівецької обласної ради призначити його на посаду генерального директора обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня” як такого, що обраний переможцем конкурсу, і укласти з ним контракт строком на 5 років.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначав, що конкурсна комісія
залишила поза увагою те, що в кандидатів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відсутній стаж роботи на керівних посадах не менше 7 років, відсутні документи, які б підтверджували відповідний стаж, а на момент проведення конкурсу даними
особами такі документи не подавалися, та й відповідно не досліджувалися
конкурсною комісією.

Відтак, ОСОБА_1 вважав рішення конкурсної комісії, оформлене Протоколом No2 від 04 березня 2020 року, в частині допуску ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до участі в конкурсі на зайняття посади керівника (генерального директора) обласного
комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня”, а також рішення конкурсної комісії, оформлене Протоколом No4 від 16 березня 2020 року, в частині визначення переможцем конкурсу на зайняття посади керівника (генерального директора) обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня” – ОСОБА_2 – протиправними.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з того, що приймаючи оскаржувані рішення, оформлені Протоколом No2 від 04 березня 2020 року, в частині допуску претендентів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до участі в конкурсі, та Протоколом No4 від 16 березня 2020 року в частині визнання ОСОБА_2 переможцем у конкурсі на зайняття посади керівника (генерального директора) обласного комунального некомерційного підприємства “Чернівецька обласна клінічна лікарня”, комісія всупереч положенням Порядку No1094 допустила до участі кандидатів, які не відповідали єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів
попередніх інстанцій без змін.

ОЦІНКА СУДУ

ВІдповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування» та Основ законодавства України про охорону здоров’я та питання призначення на посаду керівника комунального закладу охорони здоров`я є виключною компетенцією органу місцевого самоврядування, а рішення Комісії про призначення на посаду керівника комунального закладу охорони здоров`я є рішенням конкурсної комісії в розумінні пункту 9 частини першої статті 19 КАС України.

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Згідно з статтею 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Приписами пункту 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 No637 (далі – Порядок No637), визначено, що основним документом, що підтверджує стаж
роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Судами попередніх інстанцій вірно встановлено, що оскільки у трудовій книжці
ОСОБА_2 відсутні записи, які б підтверджували його стаж роботи на керівних
посадах не менше 7 років, а з витребуваних від Головного управління ДПС в Чернівецькій області, Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій
області та з відділу реєстрації юридичних осіб та ФОП юридичного управління
Чернівецької міської ради відомості з Держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей та документів – відсутня інформація про підтвердження стажу та досвіду роботи, про суми заробітку, про сплату страхових внесків, то відповідно такий стаж не може зараховуватись до стажу роботи на керівних посадах.

Додатково Верховний Суд звернув увагу, що абзацами десятим – чотирнадцятим розділу «Вступ» Довідника кваліфікаційних характеристик професій (Випуск 78. «Охорона здоров`я»), затвердженого та впровадженого в дію наказом
Міністерства охорони здоров`я України No 117 від 29.03.2002 та погодженого
Міністерством праці та соціальної політики, визначено, що: «Кваліфікаційні
характеристики розміщено в абетковому порядку. Вони складаються з таких
розділів: “Завдання та обов`язки”, “Повинен знати”, “Кваліфікаційні вимоги”.

Так, пунктом 1 «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ДИРЕКТОР) / НАЧАЛЬНИК
(ЗАВІДУВАЧ) ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я» розділу КЕРІВНИКИ Довідника
кваліфікаційних характеристик професій (Випуск 78. «Охорона здоров`я»),
затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров`я
України No 117 від 29.03.2002 передбачено наступні кваліфікаційні характеристики: Завдання та обов`язки. Повинен знати. Кваліфікаційні вимоги.

Верховний Суд зауважив, що така кваліфікаційна вимога як «стаж роботи на керівних посадах» повинна розглядатись у взаємозв`язку із кваліфікаційною
вимогою «Повинен знати», а саме з обсягом необхідних знань професійного
характеру залежно від професійних завдань та обов`язків, а відтак такий «стаж
роботи» може бути набутий лише при безпосередньому виконанні управлінських
та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, установі в організації.

З огляду на наведене, Верховний Суд вважає, що судами попередніх інстанцій при вирішені цієї справи правильно застосовано норми матеріального права, а відтак доводи касаційної скарги в цій частині не знайшли свого підтвердження
під час касаційного розгляду.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 29 червня 2021 року у справі No 824/443/20-а можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98013517.