Проєкт Трудового кодексу України: чого очікувати? – розповіла адвокат Ірина Шапошнікова

15 січня 2024 року Міністерством економіки України було надано соціальним партнерам для обговорення проєкт нового Трудового кодексу, що має замінити діючий Кодекс законів про працю України та низку інших законів.

Про ключові положення Трудового кодексу у Вищій школі адвокатури розповіла адвокат, яка внесена до реєстру соліситорів в Англії та Уельсі, член Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ Ірина Шапошнікова.

Лектор навела перелік основних нововведень, що істотним чином змінять поточний порядок організації трудових відносин:

 1. Укладення трудового договору

Укладається завжди в письмовій формі, включно з можливістю укласти в електронній формі з накладенням ЕЦП.

Роботодавець повинен проінформувати працівника про направлення повідомлення в податкову про прийняття на роботу протягом 7 днів.

Роботодавець може збирати інформацію про передню роботу кандидата на посаду, що стосується трудової функції. Кандидат має право на ознайомлення з такою інформацією.

 1. Зміст трудового договору

Обов’язкові умови:

 • Трудова функція
 • Місце роботи
 • Момент початку роботи; тривалість строкового трудового договору та причини для його укладення
 • Умови та розмір заробітної плати
 • Режим роботи та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил роботодавця.

Факультативні умови:

 • Випробування
 • Робоче місце
 • Тривалість відпустки, тривалість робочого часу та відпочинку
 • Заборона розголошення комерційної таємниці
 • Способи обміну документами між сторонами, тощо.
 1. Угода про нерозголошення

Обов’язкові умови:

 • Відомості, що становлять комерційну таємницю або іншу захищену законом інформацію
 • Строк дії угоди
 • Обов’язки роботодавця щодо створення умов працівникові у збереженні секретності інформації.

Відмова працівника від укладення угоди про нерозголошення:

 • Є підставою для відмови у прийнятті на роботу, або
 • Є підставою для припинення трудових відносин, якщо такі уже виникли.
 1. Види трудових договорів
 • Безстроковий трудовий договір
 • Строковий трудовий договір
 • Трудовий договір про сезонну роботу
 • Трудовий договір з нефіксованим робочим часом
 • Учнівський трудовий договір
 • Трудовий договір з домашніми працівниками
 • Трудовий договір про надомну роботу
 • Трудовий договір про дистанційну роботу
 • Змішаний вид трудового договору.
 1. Строковий трудовий договір

Допустимо домовитися про продовження строкового трудового договору в разі необхідності завершити виконання роботи, але якщо строковий трудовий договір за тією ж трудовою функцією укладається два та більше разів з перервою менше ніж 30 днів, такий трудовий договір вважається безстроковим. Загальна тривалість строкових трудових договорів, що слідують один за одним з тим же працівником для виконання різних трудових функцій, не може перевищувати 5 років.

 1. Припинення трудових правовідносин

Підстави:

 • Закінчення строку дії
 • Згода сторін
 • Розірвання з ініціативи працівника
 • Розірвання з ініціативи роботодавця
 • Незалежні від волі сторін трудового договору обставини
 • Підстави передбачені трудовим договором
 • Підстави передбачені законом
 1. Локаут

Локаут передбачає повне або часткове призупинення роботи підприємства та/або обмеження допуску всіх працівників чи їх частини до робочих місць.

Підстава: обґрунтована неможливість задоволення вимог працівників, які становлять предмет страйку.

Оголошення та припинення локауту:

 • Видача наказу про оголошення локауту;
 • Направлення письмового повідомлення або копії наказу особі, уповноваженій на керівництво страйком та Національній службі посередництва і примирення.

Припинення відбувається шляхом видачі наказу та повідомлення особи, уповноваженої на керівництво страйком не пізніше ніж за 24 години до припинення локауту.

Заборона на проведення локауту:

 • Під час воєнного стану;
 • За рішенням суду;
 • Якщо вимогою працівників є погашення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати в сумі, що складає 2 середньомісячні заробітні плати перед не менше 50% кількості працівників за підсумками місяця.
 1. Медіація та трудовий арбітраж

Трудова медіація – це спосіб вирішення трудового спору шляхом проведення позасудової, добровільної, конфіденційної та структурованої процедури, під час якого сторони намагаються врегулювати спір за допомогою медіатора.

Трудова медіація:

 • Відбувається відповідно до Закону України «Про медіацію»;
 • Перелік медіаторів формується НСПП;
 • НСПП може залучатися до трудової медіації для надання консультацій.

Трудовий арбітраж – це добровільний та позасудовий спосіб вирішення колективного трудового спору про права органом, який створюється сторонами спору.

Спір про права – спір щодо розбіжностей з приводу реалізації чи виконання вже існуючих прав та обов’язків, які встановлені трудовим законодавством, колективним договором, локальними актами роботодавця, їх тлумачення.

Арбітраж складається з непарної кількості трудових арбітрів (не менше 3).

Арбітраж проводиться за правилами встановленими НСПП та трудовими арбітрами, які мають свідоцтво, що видане НСПП.

Рішення трудового арбітражу є обов’язковим для виконання сторонами трудового арбітражу та може бути оскаржене до суду у виняткових випадках.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.