При набутті права власності на об’єкт іпотеки відбувається заміна іпотекодавця у правовідносинах на підставі ст. 23 Закону “Про іпотеку”

КГС ВС розглянув справу за позовом Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” в особі Львівської обласної дирекції (далі – ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Ковчег” (далі – ТОВ “Агро-Ковчег”), третя особа – ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Господарським судом Чернівецької області прийнято рішення від 27.08.2019, відповідно до якого звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу з прилюдних торгів нежитлової будівлі АДРЕСА_1, що належить ТОВ”Агро-Ковчег”,для погашення заборгованості. 23.09.2019 видано наказ на виконання вказаного рішення.

02.06.2020 ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” звернулося до суду із заявою про заміну сторони його правонаступником, в якій просило замінити сторону за зазначеним наказом, а саме: первісного боржника ТОВ “Агро-Ковчег” на правонаступника боржника — ОСОБУ_1.

Заява мотивована тим, що постановою приватного виконавця від 11.10.2019 повернуто виконавчий документ стягувачу, оскільки власником нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_1 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 20.07.2020 відмовлено у задоволенні заяви позивача про заміну сторони його правонаступником.

Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що ОСОБА_1 є фізичною особою, вона не є стороною правочину, укладеного для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці, а тому ОСОБА_1 не може бути відповідачем у даній справі через порушення суб’єктної юрисдикції господарських судів. При цьому перебування судового рішення господарського суду на стадії виконання не дає підстав для зміни суб’єктної юрисдикції господарських судів.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 18.11.2020 скасовано ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 20.07.2020. Заяву ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” про заміну сторони його правонаступником задоволено. Замінено боржника ТОВ “Агро-Ковчег” на ОСОБУ_1 .

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Питання процесуального правонаступництва регламентовані частиною першою статті 52 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якою у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Під час виконавчого провадження заміна сторони виконавчого провадження відбувається на підставі частин першої-третьої, п’ятої статті 334 ГПК України: у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв’язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов’язків до іншої особи — правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 ГПК України, —це перехід процесуальних прав та обов’язків сторони у справі до іншої особи у зв’язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про виконавче провадження” <…>У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов’язковими тією мірою, якою вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється виконавцем з урахуванням положень Закону України “Про іпотеку” (частина 7 статті 51 Закону України “Про виконавче провадження”).

Перехід права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи регулюється статтею 23 Закону України “Про іпотеку”, якою передбачено, що у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи,у тому числі в порядку спадкування чи правонаступництва, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна, навіть у тому випадку, якщо до його відома не доведена інформація про обтяження майна іпотекою.

Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статус іпотекодавця, має всі його права і несе всі його обов’язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки.

Таким чином, іпотека залишається дійсною незалежно від зміни власника майна.

Тобто при набутті права власності на об’єкт іпотеки відбувається заміна іпотекодавця у правовідносинах і, відповідно,є підстави для заміни сторони у виконавчому провадженні.

У цій справі встановлено, що після прийняття рішення Господарського суду Чернівецької області від 27.08.2019 про звернення стягнення на нежитлову будівлю АДРЕСА_1, вказаний предмет іпотеки вибув з власності первісного боржника у справі – ТОВ”Агро-Ковчег” на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного з ОСОБОЮ _1.

У цьому випадку відбулось правонаступництво від первісного боржника до наступного власника предмета іпотеки в силу вимог статті 23 Закону України “Про іпотеку”.

Ураховуючи викладене, КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що на підставі статті 23 Закону України “Про іпотеку” до ОСОБИ_1 перейшли всі права та обов’язки іпотекодавця (ТОВ “Агро-Ковчег”) за договором іпотеки від 28.10.2005 у тому обсязі й на тих умовах, на яких вони належали ТОВ “Агро-Ковчег” на момент укладення цього договору, зокрема і права й обов’язки боржника у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Постановою КГС ВС залишено без змін постанову Західного апеляційного господарського суду від 18.11.2020.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.03.2021 у справі No 926/3371/17 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/95502257.