Причини суттєвого зменшення заявлених до відшкодування витрат на професійну правничу допомогу: додаткова постанова КГС ВС

У жовтні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю “Омокс” звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент”, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання недійсними рішення загальних зборів, що оформлені протоколом №   1/2019 від 04.02.2019.

Господарський суд Київської області рішенням від 18.05.2020 у справі                          №  911/2681/19, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2020, у задоволенні позову відмовив.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” подало заяву про ухвалення додаткової постанови щодо покладення на позивача понесених заявником судових витрат на правничу допомогу, у зв?язку з переглядом рішення судом апеляційної інстанції, у  розмірі 64 000,00 грн.

Північний апеляційний господарський суд додатковою постановою                              від 11.11.2020 у справі № 911/2681/19 задовольнив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент”. Стягнув з Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” 64 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу, понесених в суді апеляційної інстанції.

З ухваленим у справі № 911/2681/19 рішенням суду апеляційної інстанції Товариство з обмеженою відповідальністю “Омокс” не погодилось та подало касаційну скаргу, у якій просило скасувати додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2020 у справі № 911/2681/19, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

11.02.2021 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс”, в якому він також повідомив Верховний Суд про те, що планує понести витрати на професійну правничу допомогу за супроводження касаційного провадження за даною касаційною скаргою у розмірі 22  000,00 грн.

Постановою Верховного Суду від 18.02.2021 у складі колегії  суддів Баранець   О.М. – головуючий, Мамалуй О.О., Студенець В.І. касаційне провадження у справі № 911/2681/19, відкрите за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” на додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2020 з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, закрито, в іншій частині касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” залишено без задоволення, а додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2020 у справі № 911/2681/19 залишено без змін.

24.02.2021 до Верховного Суду надійшла заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” від 22.02.2021, про ухвалення додаткового судового рішення для розподілу судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи № 911/2681/19 у суді касаційної інстанції, та стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” витрат на професійну правничу допомогу у суді касаційної інстанції, наданої адвокатом Бєлкіним Леонідом Михайловичем на підставі договору про надання професійної правничої допомоги від 01.07.2019 № 20/11.

Склад суду у даній справі визначений згідно з витягом з протоколу передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 24.02.2021.

Ухвалою Верховного Суду від 01.03.2021 у складі колегії  суддів Баранець О.М. – головуючий, Мамалуй О.О., Студенець В.І. призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” про стягнення витрат на професійну правову допомогу, понесених у зв`язку з касаційним розглядом справи № 911/2681/19, на 11.03.2021 та надано позивачу строк для надання пояснень до 09.03.2021.

Товариством з обмеженою відповідальністю “Омокс” подано клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги у справі № 911/2681/19, надіслане засобами поштового зв`язку 09.03.2021, в якому позивач просить зменшити розмір заявлених відповідачем-1 до відшкодування витрат на правову допомогу у Верховному Суді, з огляду на їх нерозумність та непропорційність. Крім того, позивач вважає, що представник відповідача-1 не має достатній кваліфікаційний рівень для обрахунку своїх послуг, виходячи зі                                    ставки 4   000,00 грн за 1 год. 00 хв.

У судове засідання, призначене на 11.03.2021, з`явились представник позивача та представники відповідача. ОСОБА_1, ОСОБА_2 (їх представники) у судове засідання не з`явились, були своєчасно та належним чином повідомлені про дату, час та місце його проведення.

Керуючись частиною четвертою статті 244 Господарського процесуального кодексу України, колегією суддів прийнято рішення про проведення судового засідання за відсутності представників відповідача-2 та відповідача-3.

Відповідно до вимог статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, згідно з пунктом третім частини першої, судом не вирішено питання про судові витрати.

Дослідивши заяву представника відповідача-1 про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу у суді касаційної інстанції, судова колегія вважає, що вказана заява підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

У відповідності до статті 26 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Визначення договору про надання правової допомоги міститься в статті 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», згідно з якою договір про надання правової допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

За приписами частини третьої статті 27 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» до договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Статтею 123 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з положеннями статті 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Як зазначила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц, при визначенні суми відшкодування суд має виходити із критерію реальності понесення адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

При цьому обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частина шоста статті 126 Господарського процесуального кодексу України).

У разі недотримання вимог частини четвертої статті 126 Господарського процесуального кодексу України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони (постанова об`єднаної палати Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19).

У застосуванні критерію співмірності витрат на оплату послуг адвоката суд користується досить широким розсудом, який тим не менш, повинен ґрунтуватися на більш чітких критеріях, визначених у частині четвертій статті 126 Господарського процесуального кодексу України. Ці критерії суд застосовує за наявності наданих стороною, яка вказує на неспівмірність витрат, доказів та обґрунтування невідповідності цим критеріям заявлених витрат.

Аналогічна правова позиція висловлена у постановах Касаційного господарського суду від 16.07.2020 у справі № 909/452/19, 02.11.2020 у справі № 922/3548/19 та 18.11.2020 у справі № 923/1121/17.

На підтвердження права надання відповідачу-1 правової допомоги адвокатом у касаційному суді при розгляді справи № 911/2681/19 матеріали справи містять договір про надання професійної правничої допомоги від 01.07.2019, укладеного між відповідачем – Товариством з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” (далі – клієнт) – та адвокатом Бєлкіним Л.М. (далі – адвокат), відповідно до яких адвокат бере на себе зобов`язання, зокрема, вести від імені клієнта справи у всіх судових установах України з усіма правами, наданими законом позивачу, скаржнику, відповідачу, третій та зацікавленій особі, стягувачу або боржнику, свідку, потерпілому, захищати інтереси клієнта в адміністративних, цивільних, господарських та кримінальних справах.

Крім того, додатковою угодою № 9 до договору про надання професійної правничої допомоги від 01.07.2019 встановлено, що адвокат надає, а клієнт замовляє послуги з професійної правничої допомоги щодо представлення інтересів клієнта при супроводженні касаційного розгляду касаційної скарги у справі № 911/2681/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент”, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент”, передбачувана вартість яких 22   000,00 грн, виходячи з погодженої сторонами вартості однієї години роботи адвоката у розмірі 4   000,00 грн. При цьому вартість послуг та порядок грошових розрахунків уточняються у процесі складання акту приймання – передачі.

У свою чергу надання позивачу адвокатських послуг у суді касаційної інстанції при розгляді справи № 911/2681/19 в повному обсязі підтверджує копія такого документу як акту приймання – передачі наданих послуг з професійної правничої допомоги від 22.02.2021, в якому сторони визначили види наданих послуг, кількість витраченого часу на їх надання в розрізі кількості затраченого часу на кожен вид правової допомоги, а саме:

– зустріч адвоката з представниками клієнта, обговорення з клієнтом напрямів підсилення правової позиції клієнта – 2 год. 00 хв. (вартість – 8   000,00 грн =                    4   000,00 грн х 2);

– підготовка відзиву на касаційну скаргу – 3 год. 00 хв. (вартість –                                  12   000,00 грн = 4   000,00 грн х 3);

– участь у судовому засіданні – 0.5 год. (вартість – 2   000,00 грн =                                    4   000,00 грн х 0,5); всього – 22   000,00 грн за 5 год 30 хв. Крім того, за змістом цього ж акту жодних претензій щодо якості наданої правової допомоги клієнт – відповідач – не мав.

Крім того, з огляду на блокування рахунків клієнта та його скрутного фінансового становища, сторони домовились на перерахування вартості послуг за цим актом після отримання відшкодування вартості послуг, яке підлягає отриманню зі сторони, що програла справу.

При цьому з матеріалів справи також вбачається, що адвокатом відповідача-1 –  Бєлкіним Л.М. – підготовлено відзив на касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” загальним обсягом 3 сторінки                              (т. 3 а.с. 62 – 63) та взято участь у розгляді справи № 911/2681/19 у суді касаційної інстанції шляхом відвідування судового засідання, призначеного на 18.02.2021 (т. 3 а.с. 78 – 79).

Водночас проаналізувавши наведений у заяві про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу детальний опис наданих відповідачу-1 адвокатом Бєлкіним Л.М. послуг, а також подані ним документи, колегія суддів вважає, що відображена у цих доказах інформація щодо характеру та обсягу виконаної адвокатом відповідача роботи (наданих послуг) не відповідає критерію розумності та часу, витраченому адвокатом на виконання відповідних робіт.

Так, написання відзиву на касаційну скаргу обсягом 3 сторінки, на який адвокатом було потрачено 3 год. 00 хв., що пропорційно сумі у 12   000,00 грн, не є співмірним зі складністю справи, з огляду на те, що доводи відзиву містять здебільшого цитування висновків суду апеляційної інстанції, викладених в оскаржуваній додатковій постанові, та висновків Касаційного господарського суду, висловлених у постанові від 14.01.2021 у справі № 911/3156/19, сторони та предмет якої є майже аналогічними даній справі. При цьому відзив на касаційну скаргу не містить доводів та нормативного обґрунтування стосовно спростування правової позиції, обраної Товариством з обмеженою відповідальністю “Омокс”, та викладеної у касаційній скарзі.

Крім того, час участі та розмір відшкодування в сумі 2 000,00 грн                                  (0,5 год х 4 000,00 грн) за участь адвоката Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” у судовому засіданні Верховного Суду, призначеного на 18.02.2021, зазначений в акті приймання – передачі наданих послуг від 22.02.2021, не відповідає реальному часу проведення судового засідання у Верховному Суді та є явно завищеним. Так, як вбачається з протоколу судового засідання від 18.02.2021, судове засідання тривало близько 00 год. 18 хв., а саме: з 10 год 55 хв. по 11 год. 13 хв. З огляду на викладене та враховуючи потрачений адвокатом час на участь в судовому засіданні в суді касаційної інстанції, заявлені вимоги про відшкодування, зокрема, 2   000,00 грн за участь в судовому засіданні є не підтвердженими.

Верховний Суд також враховує, що такий вид правової допомоги як зустріч адвоката з представниками клієнта та обговорення з клієнтом напрямів підсилення правової позиції клієнта, на який затрачено 2 год. 00 хв., не відповідає критеріям реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності) та розумності їхнього розміру у розумінні приписів частини п`ятої статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене, оцінивши наявні у матеріалах справи докази та доводи сторін, перевіривши відповідність заявленої до стягнення суми наданому обсягу адвокатських послуг, беручи до уваги доводи позивача щодо зменшення розміру заявлених заявником витрат на правову допомогу, Верховний Суд вважає, що справедливим і співмірним є зменшення розміру витрат Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” на професійну правничу допомогу на 50 % від попередньо заявленої суми.

Таким чином, Суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” та стягнення з позивача витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв`язку з касаційним розглядом справи № 911/2681/19, у                   розмірі 11 000,00 грн.

Керуючись статтями 123, 129, 238, 241, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв`язку з касаційним розглядом справи № 911/2681/19, задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Омокс” (ідентифікаційний номер: 23154102, місцезнаходження: Київська область,   Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корпус 1, приміщення 25) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Консент Капітал Менеджмент” (ідентифікаційний номер: 35575477, місцезнаходження: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Лобановського, буд. 21, корпус 2) 11 000 (одинадцять тисяч) грн 00 коп витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв`язку з касаційним розглядом справи №   911/2681/19.

3. Видачу наказу доручити Господарському суду Київської області.

4. Додаткова постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.