РАУ ініціює встановлення відповідальності за ототожнення адвоката з клієнтом

18 червня Рада адвокатів України обговорила публічні заяви, які дискредитують інститут адвокатури, містять грубі порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і суперечать міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі.

Зокрема, ідеться про публічний виступ народного депутата України, п’ятого президента України Петра Порошенка перед засобами масової інформації від 15 червня 2020 року, в якому було згадано про роль адвокатів у політичних процесах та резонансних кримінальних справах.

В ході цього виступу адвокатів Олександра Бабікова, Першого заступника директора Державного бюро розслідувань, та Андрія Смирнова, заступника керівника Офісу Президента України було чітко ототожнено з їхніми клієнтами у резонансних кримінальних справах. При цьому фактично адвокатів було охарактеризовано як провідників політичних настанов їхніх клієнтів, звинувачено у використанні владних повноважень на користь їхніх клієнтів, попри загально відомий факт, що наразі адвокатська діяльність О. Бабікова й А. Смирнова призупинена відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 16 червня 2020 року аналогічні тези прозвучали з трибуни Верховної Ради України у виступі народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Марії Іонової (стенограма виступу доступна за посиланням).

Обговоривши згадані виступи народних депутатів України з точки зору дотримання законодавства про адвокатуру, міжнародних стандартів незалежності адвокатської діяльності, а також з урахуванням численних випадків тиску на адвокатів у резонансних справах та перешкоджань для виконання ними професійних обов’язків з боку так званих активістів, РАУ констатувала, що такі заклики порушують гарантії незалежності адвокатської діяльності, гарантії кожного на правничу професійну допомогу та доступ до правосуддя. РАУ вважає подібні заклики підставою для подання позовів до їхніх авторів за образу честі, гідності і ділової репутації адвокатів.

Конституція України надає кожному право на професійну правничу допомогу і визнає незалежність інституту адвокатури. При цьому, у практиці Конституційного суду роз’яснено, що це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер. У контексті частини першої цієї статті „кожен має право на правову допомогу“ поняття „кожен“ охоплює всіх без винятку осіб — громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. Здійснення права на правову допомогу засноване на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсутності дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надає можливості адвокатам в Україні працювати незалежно і безперешкодно. В тому числі адвокатську практику можуть здійснювати адвокати іноземних держав у порядку, передбаченому цим законом. Ця норма профільного закону була запропонована європейськими експертами при розробці закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який був прийнятий 2012 року, для сприяння інтеграції української адвокатури до міжнародної адвокатської спільноти. Національна асоціація адвокатів надає доступ до адвокатської практики адвокатам іноземних  держав, в тому числі й адвокатам Російської Федерації. Наприклад, російський адвокат Ілля Новіков є захисником у резонансних справах проти 5-го президента України і очолює представництво НААУ в Росії. Тобто, українське законодавство і професійна організація адвокатури створюють рівні умови для адвокатської практики в Україні, не встановлюючи жодної дискримінації за ознаками політичних переконань, громадянства або іншими критеріями.   

РАУ також звернеться до Верховної Ради із пропозиціями внести зміни до законодавства, аби передбачити відповідальність за порушення гарантій, викладених у ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».