РАУ закликала Данішевську спростувати позицію стосовно адвокатів або подати у відставку

За інформацією прес-служби Національної асоціації адвокатів України, Голова Верховного Суду є найвищою адміністративною посадою цього суду і формально не очолює судову систему загалом. Проте, в історичному аспекті  Голова Верховного Суду завжди сприймається як особа, що очолює найвищу судову інстанцію країни. Тому офіційна позиція такої посадової особи сприймається і громадянським суспільством, і суддями, і юристами як орієнтир у діяльності всієї судової системи.

Суди  не «забезпечують обвинувальних вироків»  відповідно до  конституційних засад та функцій. То ж Голова ВС Данішевська В., використавши такий вислів на зустрічі з професійною юридичною спільнотою,  фактично дала меседж про можливість  зміни притаманної судам  функції правосуддя на «забезпечення обвинувальних вироків». Це  не є завданням кримінального судочинства, порушує конституційні стандарти захисту прав людини та принципи судочинства.

За оцінкою адвокатської спільноти, проголошена вище позиція  Валентини Данішевської, зважаючи на статус її посади в судовій системі, фактично дає сигнал про картбланш на  винесення судами обвинувальних вироків. Таке стає можливим при  ігноруванні правових підстав для їх винесення, коли судами свідомо нехтуються  прогалини  доказової  бази обвинувачення, про що  систематично повідомляють  адвокати.

Така позиція голови ВС не може залишатися без належної реакції адвокатури, адже це може призвести до знецінення всього обсягу конституційних прав і свобод людини, презумпції невинуватості, законності судових рішень, незалежності судової влади, конституційної ролі адвокатури як захисника прав громадян.

Неприпустимою для адвокатури є і позиція Валентини Данішевської  щодо витрат на правову допомогу:  «начебто і закон був з кожним разом все більш лояльним до стягнення витрат на правову допомогу, але правова традиція чи правова культура є такою, що вважається, що бере адвокат завжди багато»;  «в українському суспільстві сформувалася така «правова традиція чи культура» –  адвокатам не платити і заощаджувати на їхніх послугах».

На тлі того, що адвокати,  як  судді та  прокурори,   є  учасниками одних і тих же судових процесів, мають однакові професійні знання та  витрачають той же обсяг часу і навіть більше,  позиція Валентини Данішевської  про заощадження на послугах адвокатів  при 4,3 млн. грн. її власного доходу за 2019 рік викликає обурення адвокатів. Тому РАУ відкрито звернулась  до голови ВС Валентини Данішевської із вимогою спростувати озвучену нею позицію як неприпустиму у демократичній правовій державі або подати у відставку з посади.