Розмір річного внеску до Палати адвокатів Угорщини в 5 разів вищий за щорічний внесок адвокатів України

Чимало українців під час війни обрали для прихистку Угорщину, яка є членом Європейського Союзу. Ті з них, хто має статус адвоката, зможуть реалізувати себе. Втім, можливості дещо обмежені.

Представник НААУ в Угорщині адвокат Віктор Ясевін під час під час вебінару «Доступ до адвокатської професії за кордоном», який організував Комітет НААУ з міжнародних зв’язків, розповів про особливості роботи адвокатів у цій країні, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Умови для вступу

Правову основу діяльності інституту адвокатури в Угорщині становить Закон Угорщини № LXXVIII «Про адвокатську діяльність», ухвалений у 2017 році.  Він не передбачає пільг для громадян України, які мають бажання набуття статус адвокатів в Угорщині.

Загальні вимоги для вступу в професію наступні:

 1. Особа є громадянином держави-учасниці Угоди про Європейський економічний простір.
 2. Має вищу юридичну освіту.
 3. Успішно склала в Угорщині юридичний кваліфікаційний іспит. Передумовою допуску для складання цього іспиту є перебування особи в статусі кандидата в адвокати і проходження в цьому статусі практики період якої сумарно становить 3 роки.
 4. Займалась адвокатською діяльністю принаймні один рік протягом останніх десяти років, що передували поданню заяви про включення до реєстру Палати адвокатів Угорщини. Після успішного складання юридичного кваліфікаційного іспиту, кандидат в адвокати зобов’язаний продовжити мінімум 1 рік працювати у адвоката, який здійснює індивідуальну адвокатську практику або в адвокатському об’єднанні. Лише після успішного складання юридичного кваліфікаційного іспиту та подальшої праці мінімум 1 рік, кандидат в адвокати має право звернутись із заявою про його включення в члени регіональної палати адвокатів  та включення його даних у реєстр Палати адвокатів Угорщини.
 5. Має чинний поліс страхування професійної діяльності, який покриває відшкодування збитків, заподіяних діяльністю адвоката.
 6. Має офісне приміщення в окрузі діяльності регіональної палати адвокатів, придатне для постійного здійснення адвокатської діяльності.
 7. Має необхідні та належні умови для забезпечення електронного адміністрування.
 8. Має чинну угоду з іншим адвокатом, який здійснює індивідуальну практику або з адвокатським об’єднанням про заміну (дана вимога не стосується найманих адвокатів, які перебувають у трудових відносинах з адвокатськими об’єднаннями).
 9. Відсутність визначених національним законодавством підстав, які забороняють здійснювати адвокатську діяльність.

Іноземний юридичний консультант

Оскільки Україна не є членом Європейського економічного простору, українські адвокати можуть бути включені до реєстру Палати адвокатів Угорщини, виключно у статусі іноземних юридичних консультантів.

Відповідно до Закону «Про адвокатську діяльність» іноземний юридичний консультант – це особа, яка надає юридичні консультації та роз’яснення щодо положень національного законодавства країни, в якій вона має статус адвоката, а також з питань міжнародного права та суміжної юридичної практики на основі укладеної угоди про співпрацю з угорським адвокатом, який здійснює індивідуальну практику або угорським адвокатським об’єднанням. Іноземному юридичному консультанту на території Угорщині заборонено займатись іншими видами адвокатської діяльності.

Під час своєї адвокатської діяльності іноземний юридичний консультант має право використовувати своє власне ім’я, назву іноземного адвокатського бюро чи об’єднання, зареєстрованого у країні його реєстрації в статусі адвоката.

Особа набуває статус іноземного юридичного консультанта після внесення інформації про неї до реєстру іноземних юридичних консультантів Палати адвокатів Угорщини.

Іноземний юридичний консультант не набуває статусу члена Палати адвокатів Угорщини. Він не може створювати уявлення про себе як про особу, яка має право здійснювати адвокатську діяльність із застосуванням положень національного законодавства Угорщини.

Вимоги:

 • а) має дійсну ліцензію/свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності за кордоном;
 • б) не перебуває під кримінальним чи дисциплінарним провадженням в країні, зазначеній у пункті (а),
 • в) уклав угоду про співпрацю з адвокатом, який здійснює індивідуальну практику або адвокатським об’єднанням, які мають офіс в окрузі юрисдикції Регіональної палати адвокатів та утримують дані приміщення у стані придатному для постійної практики іноземного юридичного консультанта;
 • г) має дійсний поліс страхування професійної діяльності, який діє на території Угорщини та покриває збитки, які можуть бути заподіяні клієнту його діяльністю;
 • д) відсутні визначені національним законодавством Угорщини підстави, які забороняють здійснювати адвокатську діяльність.

Іноземний адвокат, не може бути зареєстрований в реєстрі Палати адвокатів Угорщини як іноземний юридичний консультант у випадку, якщо він або його іноземне адвокатське бюро/об’єднання зареєстрували та відкрили на території Угорщині своє офіційне комерційне представництво.

Іноземний юридичний консультант може здійснювати діяльність виключно за дорученням (замовленням) угорського адвоката, який здійснює індивідуальну практику чи дорученням угорського адвокатського об’єднання, з якими у нього укладено угоду про співробітництво.

Якщо це передбачено угодою про співробітництво, іноземний юридичний консультант має також право самостійно обирати доручення (замовлення) у сфері своєї діяльності.

Угода про співробітництво також може укладатися з іноземним адвокатським бюро/об’єднанням іноземного юридичного консультанта.

Розмір річного внеску до Палати адвокатів Угорщини іноземних юридичних консультантів у 2023 році становить – 132000 HUF (станом на листопад 2023 року еквівалентно – 13450 UAH).

У випадку сплати внеску щоквартально, розмір внеску за один квартал становить – 33000 HUF (станом на листопад 2023 року еквівалентно – 3375 UAH).

Укласти договір страхування своєї професійної діяльності іноземні юридичні консультанти мають можливість:

 • – в Асоціації страхування професійної діяльності та взаємодопомоги адвокатів Угорщини;
 • – в комерційних страхових компаніях.

У випадках закінчення терміну дії полісу страхування професійної діяльності іноземного юридичного консультанта або невчасного його продовження, Палата адвокатів Угорщини має право призупинити розміщення інформації про такого іноземного юридичного консультанта в реєстрі Палати адвокатів Угорщини.

Європейський адвокат

Для тих українських адвокатів, які мають одночасно статус адвоката в будь-якій країні ЄС є теоретична можливість бути внесеними у реєстр Палати адвокатів Угорщини в статусі європейського адвоката.

Адвокат з країни ЄС може подати заяву до регіональної палати адвокатів про внесення інформації про нього у реєстр Палати адвокатів Угорщини, як про європейського адвоката якщо він відповідає наступним вимогам:

 • мінімум три роки безперервно займався юридичною діяльністю в Угорщині з застосуванням норм угорського законодавства або законодавства Європейського Співтовариства в Угорщині;
 • володіє достатнім рівнем знання угорської мови, який є достатнім та необхідним для здійснення адвокатської діяльності;
 • має дійсний поліс страхування професійної діяльності, який діє на території Угорщини та покриває збитки, які можуть бути заподіяні клієнту діяльністю адвоката;
 • має офісне приміщення в окрузі юрисдикції Регіональної палати, придатне для постійного здійснення адвокатської діяльності;
 • має необхідні та належні умови для забезпечення електронного адміністрування;
 • має діючу угоду про його заміну з угорським адвокатом, який здійснює індивідуальну практику або з адвокатським об’єднанням;
 • відсутні визначені національним законодавством Угорщини підстави, які забороняють здійснювати адвокатську діяльність.

Розмір річного внеску до Палати адвокатів Угорщини європейських адвокатів у 2023 році аналогічний розміру внеску іноземних юридичних консультантів і становить – 132000 HUF (станом на листопад 2023 року еквівалентно – 13450 UAH).

У випадку сплати внеску щоквартально, розмір внеску за один квартал становить – 33000 HUF (станом на листопад 2023 року еквівалентно – 3375 UAH).

Довідково:

Центральним органом в системі адвокатури Угорщини є Палата адвокатів Угорщини. На регіональному рівні функціонує 20 палат адвокатів.

A Magyar Ügyvédi Kamara / Палата адвокатів Угорщини

1055 Budapest, Szalay u. 7. Hungary

Telefon: +36-1-311-98-00, +36-1-331-17-73, Telefax: 3117-86

e-mail: muk@muknet.hu

Голова Палати адвокатів Угорщини:

Dr. Havasi Dezső / Др. Хаваші Дежо

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.