Ринок сільськогосподарських земель, способи набуття та захисту прав: адвокат Віктор Кобилянський

Віктор Кобилянський, адвокат, керівник Центру земельного права ВША НААУ, провів у Вищій школі адвокатури вебінар на тему: «Ринок сільськогосподарських земель: способи набуття та захисту прав».

Першочергово лектор зупинився на розгляді правових наслідків та особливостей скасування мораторію. До безпосередніх наслідків віднесено:

І. Економічні наслідки:

 • 1. Поступовий (можливо доволі швидкий) перерозподіл ринку сільськогосподарських земель. Врешті-решт сільськогосподарські землі опиняться у власності осіб (переважно юридичних), які здатні забезпечити найбільш ефективне їх використання (за рахунок чого вони зможуть запропонувати вищу ціну за землю);
 • 2. Збільшення інвестицій в сільське господарство (у тому числі через цінні папери);
 • 3. Розвиток кредитування під заставу (іпотеку) землі;
 • 4. Збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів;
 • 5. Позитивний вплив на економіку в цілому (зростання ВВП внаслідок «розігріву» ринку та збільшення інвестицій).

ІІ. Земельні наслідки

 • 1. Інтенсифікація використання сільськогосподарських земель;
 • 2. Поліпшення (можливо незначне і повільне) стану збереження родючості ґрунтів, захисту земель від ерозії, меліорації тощо;
 • 3. Освоєння малопродуктивних земель.

ІІІ. Юридичні наслідки

 • 1.Можливість легального відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
 • 2.Легалізація прав на земельні ділянки, придбані за різноманітними схемами, які використовувалися для обходу мораторію;
 • 3.Поява нових юридичних схем, спрямованих на обхід переважного права орендаря на придбання земельних ділянок та на опосередковане придбання земель юридичними особами (до 2024 року) та нерезидентами України.

Лектор зауважив, що хоча мораторій і скасовано, проте поруч з цим залишаються певні обмеження на ринку сільськогосподарських земель, а саме:

 • часові;
 • щодо площі;
 • щодо суб’єктів;
 • щодо земель;
 • щодо способів;
 • умовні.

Окрему увагу Віктор Кобилянський сфокусував на способах відчуження сільськогосподарських земель, серед яких виділив наступні:

 • Продаж;
 • Дарування;
 • Міна;
 • Довічне утримання;
 • Внесення до статутного капіталу;
 • Квазі-відчуження.

В аспекті розгляду способів відчуження сільськогосподарських земель детальному аналізу піддано питання переважного права на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:

 • у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;
 • у другу чергу – орендар земельної ділянки.

Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права (частина 1 статті 130-1 Земельного кодексу України).

Особливості користування переважним правом висвітлені у частинах 2-10 статті 130-1 Земельного кодексу України).

Під час відчуження та набуття земельної ділянки необхідним є здійснення перевірки земельних ділянок та відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, затверджений Постановою КМУ від 16 червня 2021 року № 637.

Ринок сільськогосподарських земель в умовах воєнного стану зазнав певних змін, що відображено пунктом 27 Перехідних положень Земельного кодексу України. У цій частині наголошено на змінах, що були внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель» від 19 жовтня 2022 року № 2698-IX та набули чинності відповідно 19 листопада.