Щеплення – правовий аспект. Права та обов’язки пацієнтів при проведенні профілактичних щеплень: адвокат Оксана Вітязь

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Щеплення- правовий аспект. Права та обов’язки пацієнтів при проведенні профілактичних щеплень. Огляд судової практики”, Вітязь Оксана, адвокат, член Комітету НААУ з медичного і фармацевтичного права та біоетики, експерт в галузі з медичного права, розповіла про загальне поняття вакцинації та її види, ризики, що можуть виникнути при вакцинації.

На сьогоднішній день, у зв’язку із збільшенням інформації про негативні наслідки вакцинації, виникає дуже багато запитань щодо відмови від щеплень, а саме, як правильно юридично це оформити і які наслідки чекають в разі відмови від вакцинації.

Вакцинація (щеплення, імунізація) – створення штучного імунітету людини до певних інфекційних хвороб шляхом введення вакцини, анатоксину чи імуноглобуліну.

Види вакцинації:

 • Добровільна вакцинація – проводиться пацієнтові за його бажанням з метою профілактики виникнення певних захворювань
 • Рекомендована вакцинація – перелік рекомендованих профілактичних щеплень передбачено третім розділом календаря профілактичних щеплень, затвердженого Наказом МОЗ України від 16.09.2011р. № 595
 • Обов’язкова вакцинація – профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір – в Україні є обов’язковими(ст.. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб)
 • Примусова вакцинація – в окремих випадках вакцинація проводиться у примусовому порядку без усвідомленої згоди особи, особливо в тих випадках, якщо усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе. (ч. 2 ст. 42 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»)

Відповідно до Наказу МОЗ № 2070 від 26 листопада 2019р. “Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень і переліку медичних показань для проведення профілактичних щеплень”, до абсолютних протипоказань відносяться:

 • наявність в анамнезі анафілактичної реакції на попередню дозу вакцини
 • вагітність – протипоказано введення живих вакцин
 • тяжка імуносупресія (імунодефіцит) – протипоказано введення живих вакцин
 • гострі захворювання з підвищенням температури вище 38,0° C – протипоказання для рутинної вакцинації.

Незначні порушення у стані здоров’я (прорізування зубів, диспепсія, застуда з підвищеною температурою або без), які часто зустрічаються у дітей перших років життя, не є протипоказанням до вакцинації.

Права пацієнтів при проведенні профілактичних щеплень:

 • Право на згоду на проведення профілактичних щеплень. Це означає, що без згоди інформованого про наслідки та побічну дію імунобіологічних препаратів, жоден медичний заклад не має права здійснювати методи профілактики пацієнта.
 • Право на відмову від проведення щеплення у відповідності до ч. 4 ст. 284 ЦК України. Повнолітня, дієздатна особа, яка усвідомлює значення своїх дій може керувати ними, має право відмовитися від медичної допомоги. Якщо особа, або її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків. (ч.6 ст. 12 Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”)
 • Право на отримання від лікаря повної, своєчасної та достовірної інформації у доступній формі (необхідність профілактичних щеплень, наслідки відмови від них, можливі поствакцинальні реакції та ускладнення). Якщо медичний персонал, при здійсненні вакцинації, не проінформував пацієнта про ризики вакцинації та побічну дію імунобіологічного препарату – це є прямим порушенням закону та гарантованих державою прав пацієнта.
 • Право на вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності для проведення профілактичного щеплення. Це право можуть реалізувати особи з 14 років.
 • Право на вибір медичного імунологічного препарату, якщо в Україні зареєстровано декілька однотипних препаратів різних виробників
 • Право на безоплатне проведення профілактичного щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень
 • Право законних представників бути присутніми під час проведення профілактичних щеплень їхнім дітям.

Щодо обмеження прав не вакцинованих осіб, то дитині не може бути відмовлено у зарахуванні до дошкільного чи навчального закладу з причини відсутності профілактичних щеплень. Право дитини на відвідування навчального закладу в окремих випадках може бути обмежено.

Відсутність вакцинації не є підставою для відмови у прийнятті до закладу, однак є підставою для недопуску. Згідно ч. 2 ст. 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його ( п. 4 Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу затвердженого Наказом МОЗ України № 434 від 29.11.2002р).

Питання відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно календаря, вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної комісії із залученням епідеміолога з санепідстанції згідно розділу третього ст. 15 “Про захист населення від інфекційних хвороб”.