Що суди повинні мати на увазі, вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП

23 серпня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 у справі за позовом ОСОБА_1 до Державної служби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (далі – Адміністрація судноплавства), Державного
підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України»
(Регістр судноплавства України) про визнання протиправними та скасування наказів, а також поновлення позивача на посаді генерального директора Регістра судноплавства України.

Судами установлено, що 12 квітня 2021 року позивача було призначено на посаду генерального директора Регістра судноплавства України на умовах
укладеного між ним та Адміністрацією судноплавства контракту від 05 квітня
2021 року № 6-ІІІ, строком на 5 років.

За результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності Регістра судноплавства України щодо ефективності управління підприємством, ступеня
виконання і досягнення керівником підприємства, визначених Морською
адміністрацією у контракті цілей за період з 01 квітня 2021 року до 01 липня 2021 року встановлено, що в ІІ кварталі 2021 року при перевиконанні планових
показників за доходами на підприємстві спостерігається зростання показників
витрат від запланованих у фінансовому плані. Показники за коефіцієнтним
аналізом відносно до аналогічного періоду минулого року суттєво зменшено:
валова рентабельність, рентабельність ЕВІТDА, рентабельність діяльності, що
свідчить про неефективне управління підприємством.

Причиною невиконання показників ефективності управління державним
майном на 2021 рік, визначених контрактом, за ІІ квартал 2021 року стало
незабезпечення генеральним директором Регістра судноплавства України
виконання затвердженого фінансового плану на 2021 рік з поквартальною
розбивкою, а саме за ІІ квартал 2021 року.

Наказом Адміністрації судноплавства від 09 листопада 2021 року № 29-ПД ОСОБА_1, генерального директора Регістра судноплавства України, звільнено 09 листопада 2021 року із займаної посади відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України та припинено дію контракту від 05 квітня 2021 року № 6-ІІІ.

З 09 листопада 2021 року до 30 листопада 2021 року ОСОБА_1 перебував на лікарняному.

18 листопада 2021 року голова Київської міської державної адміністрації погодив звільнення ОСОБА_1 із займаної посади за умови дотримання чинного законодавства про працю.

Наказом Адміністрації судноплавства від 01 грудня 2021 року № 31-ПД до наказу від 09 листопада 2021 року № 29-ПД про звільнення позивача внесено зміни, якими замінено дату звільнення з 09 листопада 2021 року на 01 грудня 2021 року.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції керувався тим, що звільнення позивача у зв’язку з порушенням умов контракту проведено з дотриманням вимог закону, а вимоги частини третьої статті 40 КЗпП України на спірні правовідносини не поширюються.

Постановою апеляційного суду рішення районного суду змінено.

Постанову апеляційного суду мотивовано тим, що гарантія частини третьої статті 40 КЗпП України поширюється на випадки припинення контракту з працівником за пунктом 8 частини першої статті 36 КЗпП України. Водночас це не є підставою для поновлення позивача на роботі, а негативні наслідки від порушення цієї гарантії відповідач усунув шляхом зміни дати звільнення ОСОБА_1 на перший день після закінчення періоду його тимчасової непрацездатності.

Постановою Верховного Суду рішення районного суду в незміненій при апеляційному перегляді частині та постанову апеляційного суду залишено без змін з огляду на таке.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 КЗпП України підставами припинення трудового договору є, зокрема підстави, передбачені контрактом.

Вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за пунктом 8 статті 36 КЗпП України, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї норми припиняється трудовий договір за наявності умов, визначених сторонами в контракті для його розірвання. Порушення хоча б одного з пунктів контракту є
підставою для його дострокового розірвання.

За умовами контракту від 05 квітня 2021 року ОСОБА_1 зобов’язався безпосередньо і через адміністрацію Регістра судноплавства України (підприємства) здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження
закріпленого за підприємством державного майна, а уповноважений орган
управління зобов’язався створювати належні умови для матеріального
забезпечення і організації праці керівника (пункт 1 розділу 1 контракту).

Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства. Керівник зобов’язується забезпечити виконання диференційованих показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту (пункти 6, 7, 63 розділу 2 контракту).

Умовами контракту сторони погодили додаткові підстави його розірвання.

Так, керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи уповноваженого органу управління до закінчення терміну його дії у разі систематичного невиконання керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом (підпункт «а» пункту 24 розділу 5 контракту); у разі невиконання керівником диференційованих показників
ефективності використання державного майна і прибутку, показників майнового
стану підприємства та показників преміювання (абзац шостий підпункту «ї» пункту 24 розділу 5 контракту); у разі невиконання або неналежного виконання
обов’язків, визначених пунктами 7, 8, 9, 29, 63 (абзац одинадцятий підпункту «ї»
пункту 24 розділу 5 контракту).

Укладаючи контракт, позивач погодився з такими його умовами, у тому числі з підвищеною відповідальністю за порушення його умов.

Також, підписавши додаткову угоду до контракту, позивач погодився, що він повинен забезпечити виконання планового показника чистого фінансового
результату в ІІ кварталі 2021 року – отримання підприємством чистого збитку на суму 2 640,00 тис. грн.

Разом з тим установлено, що ОСОБА_1, як генеральний директор Регістра судноплавства України, не забезпечив виконання планового показника чистого
фінансового результату за ІІ квартал 2021 року, чим порушив пункти 7, 63
розділу 2 контракту. Вказані обставини підтверджені аудиторським звітом від 27 жовтня 2021 року № 10-21/6 й не спростовані позивачем.

Таким чином, установивши, що позивач не дотримався вимог контракту, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, обґрунтовано вважав, що його звільнення з підстави, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 36 КЗпП України, проведено з дотриманням вимог закону, у зв’язку з чим правильно відмовив у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 про поновлення на роботі.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 23 серпня 2023 року у справі №760/30442/21 (провадження № 61-13284св22) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/113091571.