Що таке Єдиний Реєстр Адвокатів України?

Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього.

Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України за дворівневним принципом.

Реєстр розміщений на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів і є єдиною офіційною базою інформації про всіх українських адвокатів (нині — це майже 59 тисяч осіб). Крім закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ЄРАУ згадується в Кримінальному процесуальному кодексі: передбачено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесені до ЄРАУ або в його профілі є позначка про зупинення права на адвокатську діяльність.

Розуміючи унікальність цього реєстру, адвокатура з 2013 року постійно інвестувала в його розвиток. Зараз профіль кожного адвоката в офіційному реєстрі містить не тільки базову інформацію, визначену профільним законом, а й додаткові дані про професійні досягнення, готовність адвоката надавати правову допомогу pro bono, посилання на профіль у соціальній мережі Фейсбук і актуальні контакти самого адвоката, прізвища його помічників. Якщо адвокат порушував правила адвокатської етики, у його профілі обов’язково вказуються вжиті щодо нього за-ходи дисциплінарної відповідальності — попередження, зупинення адвокатської діяльності на певний період або остаточне виключення з професії. Це відкрита інформація, яка вноситься дуже оперативно, доступна звичайним користувачам реєстру. Така процедура є гарантією конституційного права громадян на професійну правову допомогу.Реєстром користуються судді, правоохоронні органи для під-твердження статусу захисника, а звичайні громадяни можуть знайти в цій базі професійного адвоката з чинним правом на заняття адвокатською практикою.