Щодо неможливості касаційного перегляду судових рішень щодо заміни кредитора правонаступником у справі про банкрутство

Правонаступництво кредитора у справі про банкрутство здійснюється згідно зі статтею 21 Закону про банкрутство (статтею 43 КУзПБ). Заміна кредитора у справі про банкрутство правонаступником відповідно до статті 25 Закону про банкрутство (статті 47 КУзПБ) тягне за собою внесення змін до затвердженого ухвалою господарського суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.

Процесуальне правонаступництво за статтею 52 ГПК України допускає заміну сторін у справі – позивача, відповідача і не має наслідком внесення змін до затвердженого ухвалою місцевого суду реєстру вимог кредиторів щодо особи кредитора.

Отже, існує суттєва відмінність між регулюванням правонаступництва у справі про банкрутство, передбаченого нормами Закону про банкрутство (КУзПБ), і процесуальним правонаступництвом у позовному провадженні, визначеним ГПК України.

Процедура банкрутства поєднує в собі як розгляд процедурних питань, пов’язаних саме із здійсненням провадження у справі про банкрутство, так і вирішення спорів, стороною в яких є боржник, які розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні, тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство.

Щодо спорів, які згідно зі статтею 7 КУзПБ розглядаються за правилами позовного провадження в межах справи про банкрутство, мають застосовуватися загальні положення щодо правонаступництва, передбачені ГПК України, зокрема статтею 52. Для заміни кредитора у справі про банкрутство, вимоги якого включено до реєстру кредиторських вимог, правонаступником мають застосовуватися спеціальні норми законодавства про банкрутство (стаття 21 Закону про банкрутство, стаття 43 КУзПБ). Отже, залежно від цього мають застосовуватися стаття 8 Закону про банкрутство, частина третя статті 9 КУзПБ, а для спорів, які вирішуються в межах справи про банкрутство відповідно до статті 7 КУзПБ, – статті 255, 287 ГПК України.

Частиною третьою статті 9 КУзПБ (як і частиною третьою статті 8 Закону про банкрутство в редакції, чинній з 19.01.2013) не передбачено оскарження до суду касаційної інстанції ухвали про заміну (відмову в заміні) кредитора правонаступником.

Аналіз наведеного дає підстави дійти висновку, що в касаційному порядку не підлягають оскарженню постанови апеляційного господарського суду, прийняті за результатами перегляду ухвал про заміну (відмову в заміні) кредитора його правонаступником (частина третя статті 9 КУзПБ, частина третя статті 8 Закону про банкрутство).

Детальніше з текстом ухвали від 28.01.2021 у справі No 50/311-б можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94964491