Щодо незаконності складу третейського суду, яким було здійснено розгляд спору між сторонами

КГС ВС розглянув апеляційну скаргу ТОВ”Агрітерра” на ухвалу Західного апеляційного господарського суду від 31.08.2020 у справі за заявою ТОВ”Агрітерра” про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”від 02.07.2020 у третейській справі No 383/05.20 за первісним позовом ПП “Автотранском”до ТОВ”Агрітерра” про стягнення заборгованості, 3 % річних та інфляційних втрат за зустрічним позовом ТОВ”Агрітерра”до ПП “Автотранском”про визнання зобов’язання ТОВ “Агрітерра” з оплати послуг ПП “Автотранском” в сумі 473 661,79грн припиненим у зв’язку з вирахуванням сум заподіяної шкоди (сум втрати вантажів)і прийняв постанову, в якій зазначив таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація” від 02.07.2020 у справі No 383/05.20 первісний позов задоволено в повному обсязі. Стягнуто з ТОВ”Агрітерра” на користь ПП “Автотранском” 5 500 000,00 грн основного боргу,34 713,11 грн –3 % річних, 88 352,00 грн – інфляційних втрат за весь час прострочення та 10 510,00 грн – сплаченого третейського збору за розгляд справи в третейському суді. У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 31.08.2020 у задоволенні заяви ТОВ”Агрітерра” про скасування рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація” від 02.07.2020 у справі No 383/05.20 було відмовлено, рішення третейського суду за лишено без змін.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, ТОВ “Агрітерра” звернулося до КГС ВС з апеляційною скаргою, в якій просило суд оскаржувану ухвалу суду першої інстанції скасувати.

ТОВ “Агрітерра”,обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги,посилалося, зокрема, на залишення поза увагою суду першої інстанції обставин, що беззаперечно свідчили про невідповідність складу третейського суду вимогам закону,а саме факт представництва суддею третейського суду Демчик О. І.інтересів ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, яке є засновником ПП “Автотранском” – позивача за первісним позовом.Скаржник вважав, що третейський суддя Демчик О. І. не могла розглядати справу в третейському суді та повинна була заявити самовідвід,оскільки вона була особисто заінтересована у результаті справи та перебувала з представником позивача в особливих стосунках.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС, задовольняючи апеляційну скаргу, скасовуючи ухвалу апеляційного господарського суду та задовольняючи заяву про скасування рішення третейського суду, зазначив таке.

Згідно із частинами першою, другою статті 17 Закону формування складу третейського суду в постійно діючому третейському суді здійснюється в порядку, встановленому регламентом третейського суду. Формування складу третейського суду в третейському суді для вирішення конкретного спору здійснюється в порядку, погодженому сторонами.

У пункті 5.2 договору сторонами погоджено, що третейський розгляд здійснюється третейським судом, в складі одного третейського судді, який призначається в порядку, передбаченому Регламентом Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”.

Частиною першою статті 18 Закону визначено, що третейським суддею може бути призначена чи обрана особа,яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору. Аналогічне положення передбачено пунктом2 статті 13 Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”.

За змістом пункту 1 статті 10 Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”третейський розгляд здійснюється третейським судом у складі третейських суддів (третейського судді), які обираються сторонами або призначаються головою третейського суду або за письмовими дорученнями голови третейського суду його заступником із числа осіб, включених до списку третейських суддів третейського суду, та які прямо чи опосередковано не заінтересовані в результаті вирішення спору, а також мають необхідний досвід, ділові, моральні якості, необхідні для вирішення спору.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону третейський суддя не може брати участі у розгляді справи, а після його призначення чи обрання підлягає відводу чи самовідводу, зокрема: якщо він особисто чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи; у разі виявлення невідповідності третейського судді вимогам, встановленим статтею 18 цього Закону. Таке саме положення містить підпункт “а” пункту 1 статті 14 Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”.

Згідно із частиною першою статті 20 Закону в разі звернення до особи за отриманням згоди на обрання чи призначення її третейським суддею у конкретній справі ця особа повинна повідомити про наявність обставин, які є підставами для відводу чи самовідводу відповідно до статті 19 цього Закону.

У пункті 1 статті 15 Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація” зазначено, що третейський суддя повинен без зволікання повідомити сторони про підстави його відводу чи самовідводу, зазначені у статті 14 цього Регламенту, що виникли після початку третейського розгляду справи, та заявити про самовідвід.

Отже, нормами Закону та положеннями Регламенту передбачено імперативний обов’язок судді третейського суду заявити самовідвіду разі наявності обставин, які можуть свідчити про його особисту чи опосередковану заінтересованість у результаті розгляду справи.

Як убачається з матеріалів справи, ТОВ “Агрітерра” як аргумент щодо невідповідності складу суду вимогам закону зазначило, що третейський суддя Демчик О.І. та представник ПП “Автотранском” Степанюк Н. Л. за відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України є адвокатами одного і того ж самого адвокатського об’єднання – АО “ЛОВЕЙЛС”. До того ж діяльність третейського судді Демчик О. І. як адвоката не була припинена.

КГС ВС встановлено, що третейський суддя Демчик О. І. відповідно до інформації,відображеної у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,є засновником АО”ЛОВЕЙЛС”,а отже,вона як засновник цього об’єднання отримує дохід від представництва адвокатом Степанюк Н. Л. інтересів ПП “Автотранском” у цій справі.

Касаційним судом також було з’ясовано, що третейський суддя Демчик О. І. раніше була представником ПП “Автотранском” у справі No 813/4313/14, а робоче місце адвоката Демчик О. І. те саме, що і Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація”, засновником якої є АО “ЛОВЕЙЛС”.

Крім того, було встановлено, що третейський суддя Демчик О. І. раніше брала участь у представництві інтересів ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, яке є засновником ПП “Автотранском”.

З огляду на викладене, КГС ВС зазначив, що на час розгляду спору третейським судом існувала ціла низка факторів, які свідчили про наявність професійних та організаційних зв’язків між суддею третейського суду Демчик О. І., ПП “Автотранском” та представником ПП”Автотранском” – адвокатом Степанюк Н. Л., з урахуванням наявності яких третейський суддя згідно з приписамистатей19,20 Закону та статті 15 Регламенту зобов’язана була заявити самовідвід. Неповідомлення третейським суддею сторін третейського спору про існування відповідних обставин та відсутність факту надання ними явної згоди на арбітрування спору суддею третейського суду Демчик О. І. ставлять під обґрунтований сумнів об’єктивність та неупередженість цього судді третейського суду при розгляді спору між сторонами.

КГС ВС зауважив, що склад суду, яким здійснено розгляд третейського спору, за наявності відповідних обставин не може бути визнано таким, що відповідає вимогам статей 16–19 Закону.

З урахуванням наведеного КГС ВС визнав помилковим висновок Західного апеляційного господарського суду щодо відсутності законодавчо визначених підстав для скасування рішення третейського суду та погодився з доводами скаржника щодо незаконності складу третейського суду, яким здійснено розгляд спору між сторонами.

КГС ВС наголосив, що під час розгляду справи суддя повинен бути не тільки реально вільним від будь-якого невідповідного зв’язку, упередженості або впливу, але він повинен бути вільним від цього і в очах розумного спостерігача. Тож для уникнення формування у стороннього спостерігача враження щодо можливої упередженості судді під час розгляду спору третейський суд відповідно до наведених норм Закону та положень Регламенту Постійно діючого третейського суду при Асоціації “Всеукраїнська інвестиційна асоціація” повинен був довести до відома сторін спору інформацію про існування обставин, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів у справі,та у разі неможливості його урегулювати шляхом розкриття такої інформації та відсутності явної готовності сторін дозволити такій особі виступити арбітрам заявити самовідвід.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 11.02.2021 у справі No 870/89/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95066751