Щодо оприлюднення в інтернеті ВРП інформації з авторозподілу дисциплінарних скарг: ВП ВС

Позивачка оскаржила до суду те, що Вища рада правосуддя не оприлюднила у формі відкритих даних інформацію щодо автоматичного розподілу дисциплінарних скарг між членами ВРП за період із 12 січня 2017 року (дати початку роботи ВРП) до 27 травня 2021 року включно. На думку позивачки, цього вимагає принцип «відкритість за замовчуванням», внесений у Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (Положення), згідно з постановою КМУ від 3 березня 2021 року № 407, яка набрала чинності 28 квітня 2021 року. А відсутність зазначеної інформації в загальному доступі перешкоджає проводити дослідження, створювати аналітичні інструменти та моніторити діяльність ВРП.

Суд першої інстанції позов задовольнив. Керувався тим, що законодавство не обмежує час, за який розпорядник інформації має оприлюднити цей набір даних у формі відкритих даних. Розглядаючи апеляційну скаргу відповідача, Велика Палата Верховного Суду вказала, що ВРП мала оприлюднити інформацію щодо авторозподілу на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних і на своєму вебсайті з 22 квітня 2021 року.

ВП ВС зауважила, що до 28 квітня 2021 року інформація щодо авторозподілу не входила до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Перелік наборів даних), що є додатком до Положення. А станом на вказану дату у ВРП виник обов’язок оприлюднити у формі відкритих даних не тільки інформацію щодо авторозподілу, створену починаючи з цього дня, але й створену з 22 квітня 2021 року, тобто за 5 робочих днів до набрання чинності постановою КМУ № 407 (ч. 2 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Елементом принципу відкритості інформації є принцип «відкритість за замовчуванням», викладений у п. 1 Положення (у редакції постанови КМУ № 407). Проте ні принцип відкритості інформації, ні принцип її відкритості за замовчуванням не вказують на конкретні набори даних, які розпорядник публічної інформації має оприлюднювати у формі відкритих даних, а також на період часу в минулому, за який він має здійснити таке оприлюднення.

Велика Палата ВС констатувала, що до включення постановою КМУ № 407 у Перелік наборів даних інформації щодо авторозподілу у ВРП (починаючи з часу її створення) не було обов’язку оприлюднювати цю інформацію на власному вебсайті та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних. До цього не зобов’язували ні закони, ні підзаконні акти. А наданий позивачкою лист Міністерства цифрової трансформації України у відповідь на звернення громадянина може слугувати розвитку сфери відкритих даних, але не є формально обов’язковим для виконання розпорядниками інформації.

Принцип відкритості інформації, зокрема «відкритості за замовчуванням», не дає підстав для висновку про появу з 28 квітня 2021 року обов’язку ВРП оприлюднити весь масив інформації щодо авторозподілу, яка була створена задовго до набрання чинності постановою КМУ № 407.

Велика Палата ВС звернула увагу на те, що згідно з підходом позивачки розпорядники інформації мали один місяць із 28 квітня 2021 року (дати набрання чинності змінами до Переліку наборів даних), щоб оприлюднити за весь час їхньої діяльності на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних і на своїх вебсайтах дані, внесені до цього Переліку. Проте початок діяльності багатьох розпорядників інформації (серед яких є не тільки органи державної влади, але й органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки) міг припасти на початок 90-х років ХХ ст. або й радянський період. Постанови КМУ не дозволяють виснувати, що уряд намагався непропорційно збільшити обов’язки розпорядників інформації, тобто не намагався спонукати їх до обов’язкового оприлюднення у формі відкритих даних масиву відповідних наборів даних, які накопичилися в їхньому володінні за весь час функціонування цих інституцій.

Розпорядник має у формі відкритих даних оприлюднити публічну інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження відповідного документа. Постанова КМУ № 407 набрала чинності 28 квітня 2021 року. Тому ВРП повинна була оприлюднити у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних і на своєму вебсайті інформацію щодо авторозподілу починаючи з 22 квітня 2021 року.

ВП ВС скасувала рішення суду першої інстанції в частині визнання протиправним неоприлюднення ВРП інформації щодо авторозподілу за період із 12 січня 2017 року до 21 квітня 2021 року включно, а також у частині зобов’язання ВРП оприлюднити таку інформацію за вказаний період. У цій частині ВП ВС ухвалила нове рішення – про відмову в задоволенні позову, в іншій частині рішення суду залишила без змін.

Постанова Великої Палати ВС від 21 липня 2022 року у справі № 9901/384/21 (провадження № 11-8заі22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105637719.